menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
30 oktober 2018

Oplossing voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat alle zorgverleners uitdagingen ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In huisartsenpraktijken is dat zelfs 4 op de 5 zorgverleners. Nivel benoemt de uitdagingen en geeft een oplossing.
Oplossing voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Één op de drie mensen in Nederland heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. De belangrijkste vijf uitdagingen op een rij:

 

  1. De patiënt laat de beslissing bij de arts.
  2. De patiënt kan de zorgvraag of de klachten niet duidelijk verwoorden tijdens het consult.
  3. De patiënt volgt de adviezen van de arts, bijvoorbeeld over leefstijl of medicatie, niet of onjuist op.
  4. De patiënt komt niet of te laat op de gemaakte afspraak.
  5. De patiënt laat niet merken wat hij of zij wil.

Bijna de helft van de zorgverleners is zich niet bewust van het probleem en houdt daardoor in de communicatie geen rekening met de beperkte gezondheidsvaardigheden. Andere redenen zijn het niet herkennen van het probleem, het niet beheersen van de juiste methoden om het probleem aan te pakken  of het gevoel te hebben weinig tijd te hebben.

 

De terugvraagmethode als oplossing

Om de communicatie in de spreekkamer te verbeteren is het essentieel dat patienten de informatie en het advies begrijpen. Een methode die goed toepasbaar is, is de teach back method . Een methode waarbij de zorgverlener aan de patiënt vraagt om in eigen woorden te vertellen wat er zojuist is besproken.

 

Bron: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/veel-uitdagingen-de-zorg-aan-pati%C3%ABnten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen