Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) bundelen hun krachten

dinsdag 3 oktober 2023
timer 3 min

Foto: Shutterstock

Beroepsverenigingen van werknemers in de huisartsenzorg hebben zich verenigd in de Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ). Doel van de samenwerking is het versterken van de huisartsenzorg in Nederland, door met één krachtige stem op te treden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de huisartsenzorg.

De SBHZ vertegenwoordigt acht beroepsorganisaties met ruim 16.000 zorgverleners in de huisartsenzorg en heeft als missie: ‘Samen werken aan zorgkracht’. De organisaties willen samenwerken rond dossiers als beroepsontwikkeling, kwaliteitsborging, arbeidsmarktontwikkelingen voor continuïteit en duurzaamheid en het verbeteren van de beeldvorming van het zorgteam binnen de huisartsenzorg.

De SBHZ wil zo op een constructieve en positieve manier bijdragen aan de oplossing van problemen in de zorg, met speciale aandacht voor de huisartsenzorg. Daarnaast fungeert SBHZ als gesprekspartner op beleidsniveau, waaronder politiek, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

De SBHZ bestaat uit acht beroepsverenigingen:

Historie

De oorsprong van SBHZ ligt in eerdere samenwerkingen tussen beroepsverenigingen. In 2018 organiseerden zij meerdere visiebijeenkomsten in het kader van herformulering van de kernwaarden huisartsenzorg en presenteerden zij hun conclusies aan huisartsenorganisaties. In juni 2021 vond een eerste overleg plaats over gezamenlijke speerpunten en ontwikkelingen. Alle betrokken partijen waren enthousiast en voelden de urgentie om gezamenlijke dossiers op te pakken.

Samenwerken cruciaal

De intensivering van de samenwerking kreeg gestalte tijdens de Landelijke actiedag Huisartsenzorg in Den Haag op 1 juli 2022, waarbij de beroepsverenigingen gezamenlijk optraden. Het groeiende enthousiasme en de bereidheid om samen te werken werd cruciaal geacht, gezien het grote aantal zorgverleners dat door de beroepsverenigingen wordt vertegenwoordigd. Dit leidde eind 2022 tot een concretisering van de samenwerking, het formuleren van een missie en visie en het vaststellen van gezamenlijke dossiers in de loop van 2023.