Beleggen in uw eigen sector, iets voor u?

maandag 3 mei 2021
timer 2 min
Ontvangstruimte in de tandheelkundige kliniek

Ontvangstruimte in een tandheelkundige kliniek - Shutterstock

Cortese biedt u als zorgverlener de mogelijkheid om te beleggen in een Obligatiefonds specifiek gericht op gezondheidscentra op goede locaties, met huurders uit de eerstelijnsgezondheidszorg met lange huurcontracten. De obligatie geeft u direct een vaste rentevergoeding van 6%. Deze rente vloeit voort uit de huuropbrengst van de gezondheidscentra.

Cortese is opgericht in 2010 en initieert, structureert en beheert diverse vastgoedproducten die direct of indirect beleggen in duurzame en lang verhuurde objecten in Nederland, met de focus op zorg. De doelstelling is beleggingsproducten creëren waarbij risico en rendement in de juiste verhoudingen staan. Uitgangspunt bij alles is het bereiken van een positief beleggingsresultaat voor u als belegger.

Op dit moment heeft Cortese vijf zorgvastgoedfondsen die volledig operationeel zijn met een fondsvermogen van € 69 miljoen. De vastgoedportefeuille bestaat uit 25 Nederlandse gezondheidscentra. In het nieuwe obligatiefonds, Cortese HealthCare VI, zullen nog eens 5 gezondheidscentra worden aangekocht. 

Waarom zorgvastgoed?

Zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Medische huurders blijken minder conjunctuurgevoelig dan huurders van winkels of kantoren. Dit komt omdat de vraag naar gezondheidszorg in ons land toeneemt als gevolg van demografische factoren, stress en vergrijzing. 

Cortese HealthCare VI 

De investering van Cortese Healthcare VI is gericht op het behalen van een optimaal rendement uit de exploitatie van vijf eerstelijnsgezondheidscentra in Noord-Holland, Gelderland en Zeeland. Tevens wordt gestreefd naar waardegroei bij de uiteindelijke verkoop van het vastgoed. Dit alles in combinatie met een aanvaardbaar risico.

Kenmerken van de Cortese HealthCare Fondsen:

 • 6% Vaste rentevergoeding per jaar
 • Prognose eindrendement 7 tot 9% per jaar
 • Looptijd 7 tot 10 jaar
 • Obligaties van € 10.000 en € 100.000 (fondsafhankelijk)
 • Geen emissiekosten
 • Obligatie is verhandelbaar
 • Obligatie deelt mee in verkoopwinst
 • Initiatiefnemer participeert zelf ook mee

Waarom beleggen in gezondheidscentra? 

 • Langlopende huurcontracten
 • Zorgvastgoed is minder conjunctuurgevoelig
 • Solide huurders

Is beleggen in zorgvastgoed iets voor u?
Vraag hier vrijblijvend informatie aan: www.cortese.nl
Download hier het artikel: 'Cortese Healthcare VI: Obligatiefonds voor duurzaam zorgvastgoed met optimaal rendement'