menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 februari 2020

Dertig procent Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om informatie van zorgverleners te begrijpen. Ook kunnen ze minder goed omgaan met ziekte. Onvoldoende gezondheidsvaardigheden hebben dus negatieve gevolgen op de gezondheid. Uit cijfers van het Nivel Consumentpanel Gezondheidszorg blijkt dat drie op de tien Nederlanders beperkte of onvoldoende gezondheidsvaardigheden heeft.
Dertig procent Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van aan gezondheid gerelateerde beslissingen. Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om een actieve rol aan te nemen ten aanzien van de eigen gezondheid en zorg.

 

Gevolgen lage gezondheidsvaardigheden

Beperkte gezondheidsvaardigheden leiden ertoe dat mensen meer moeite hebben om hun weg te vinden binnen de zorg, minder goed in staat zijn om zelf thuis om te gaan met gezondheid en ziekte, meer gebruik maken van zorg en over het algemeen slechtere gezondheidsuitkomsten krijgen.

 

Dertig procent Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Het aantal Nederlanders met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden schommelt de afgelopen tien jaar rond de dertig procent. In 2019 zijn de gezondheidsvaardigheden bij 7,7 procent van de Nederlanders onvoldoende en bij 21,2 procent beperkt. Het zijn vaak mannen, lager opgeleiden, 65-plussers en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen, die last hebben van lage gezondheidsvaardigheden.

 

Aanpakken gezondheidsvaardigheden

Voor het aanpakken van gezondheidsvaardigheden zijn zowel activiteiten nodig gericht op mensen met weinig gezondheidsvaardigheden als een andere inrichting van de zorg. Manieren om gezondheidsvaardigheden aan te pakken zijn:

  1. Het eenvoudiger en toegankelijker maken van schriftelijke, mondelinge en digitale gezondheidsinformatie.
  2. Het geven van voorlichting aan zorgprofessionals over het ondersteunen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en het verbeteren van hun vaardigheden.
  3. Het op maat inrichten van het zorgaanbod, zodat het aansluit bij de wensen en mogelijkheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld door meer tijd te reserveren in een consult en toegang tot zorg en zorginstellingen eenvoudiger te maken.

Bron: Nivel, Drie op de tien Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal