menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
14 november 2019

Francine Francke (SSFG): ‘Werken in een gezondheidscentrum is goed alternatief voor huisartsen’

‘Weinig beginnende huisartsen gaan werken bij een gezondheidscentrum', vertelt Francine Francke, directeur van de stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) en bestuurder van Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG). Het fonds voerde een verkenning uit en lanceerde de campagne ‘Werken in het gezondheidscentrum’. ‘Huisartsen in een gezondheidscentrum vertellen dat ze veel flexibiliteit ervaren, een goed inkomen krijgen en dat de balans tussen werk en privé goed is.’
Francine Francke (SSFG): ‘Werken in een gezondheidscentrum is goed alternatief voor huisartsen’

Doel van de verkenning was om de voordelen van werken in een gezondheidscentrum bij huisartsen in beeld te brengen. Gezondheidscentra hebben vaak nog een negatief imago, vertelt Francine Francke. Met de campagne ' Werken in het gezondheidscentrum' wil SSFG het gezondheidscentrum als goed alternatief voor huisartsen op de kaart zetten.  SSFG is een sociaal fonds dat goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in gezondheidscentra wil stimuleren.

 

Jonge huisartsen hebben de keuze om zelfstandig aan de slag te gaan als waarnemer, als praktijkhouder of om in loondienst te werken. Wat heeft op dit moment de voorkeur bij jonge huisartsen?

‘Uit een Amsterdams onderzoek onder waarnemende huisartsen bleek dat weinig huisartsen zichzelf in loondienst zien. Veel jonge huisartsen, die net klaar zijn met hun opleiding, stellen hun keuze uit door de enorme druk op het praktijkhouderschap. Huisartsen met een eigen praktijk moeten veel zelf regelen. Toch zien veel huisartsen dit als een aantrekkelijker aanbod dan werken in loondienst. Het landelijk beeld van huisartsen in loondienst is dat ze minder inkomen hebben dan waarnemende huisartsen en een stuk autonomie kwijtraken in een gezondheidscentrum.’

 

‘Die beeldvorming klopt niet altijd met de werkelijkheid. Veel huisartsen, die wij spreken, zijn blij met hun keuze om te werken in een gezondheidscentrum. In een eigen praktijk heb je patiënten op naam waar je verantwoordelijk voor bent. In een gezondheidscentrum run je samen met andere huisartsen de praktijk en ben je daar ook samen verantwoordelijk voor. Bovendien werken in gezondheidscentra veelal meerdere disciplines onder één dak. Multidisciplinair samenwerken wordt als belangrijke meerwaarde gezien voor de kwaliteit van zorg.’

 

Wat zijn de uitkomsten van de verkenning?

‘Uit onze interviews bleek dat huisartsen flexibiliteit, een goed inkomen en een goede balans tussen werk en privé belangrijk vinden. Ook ondersteuning in hun werkzaamheden en de samenwerking met collega’s en andere disciplines is voor hun van belang.’

 

‘Jonge huisartsen, die al werken in een gezondheidscentrum, vinden het fijn om daar te werken. Ze hebben veel collega’s, veel flexibiliteit, een goed inkomen en een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals budget voor scholing, onkosten en doorbetaling vanaf dag 1 bij ziekte. Dit laatste is vaak niet het geval in de ziektekostenverzekering bij waarnemers. Het werken in een gezondheidscentrum biedt zo een stuk zekerheid en stabiliteit. De campagne brengt dit aan het licht. Het is goed om het hele verhaal te vertellen, zodat huisartsen een goede afweging kunnen maken. Het is prima als zij kiezen voor een eigen praktijk, maar wij vinden wel dat zij goed geïnformeerd moeten worden over alle alternatieven.’

 

Wordt ook iets gedaan met de nadelen van werken in een gezondheidscentrum die uit het onderzoek komen?

‘De nadelen van het werken in een gezondheidscentrum zijn niet specifiek naar voren gekomen tijdens de verkenning en zijn bovendien persoonsafhankelijk. Zo vindt niet iedereen het fijn om in een groot team te werken en anderen willen graag zelfstandig praktijkhouder zijn. Huisartsen moeten zelf die afweging maken.’

 

Hoe zetten jullie gezondheidscentra als aantrekkelijke werkgever op de kaart?

‘Wij kijken voortdurend hoe we het werken in gezondheidscentra in beeld kunnen brengen. Het is een langlopend traject. Naast de campagne gaan wij ook langs bij opleidingen om werken bij gezondheidscentra als alternatief te presenteren naast werken in huisartsenpraktijken of als zzp’er. Ook zijn wij aanwezig op startersdagen van de LHV.’

 

Links: SSFG: Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra Huisartsen: werken in gezondheidscentrum loont en  Werken in het gezondheidscentrum 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal