menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
3 juni 2019

KNMT vraagt aandacht van Tweede Kamer voor groeiend tandartsentekort

KNMT-voorzitter Wolter Brands schreef een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aandacht vraagt voor de ‘menskrachtproblematiek’ in de mondzorg. Hij wijst op de groeiende tekorten aan tandartsen en tandartsassistenten. Ook stelt Brands dat het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ kan leiden tot een waterbedeffect, waarbij een oplossing voor één sector tot grotere personeelsproblemen leidt binnen andere sectoren in de zorg.
KNMT vraagt aandacht van Tweede Kamer voor groeiend tandartsentekort

Brands schreef de brief aan de vooravond van het overleg dat de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op 29 mei met de ministers De Jonge en Bruins had. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak dat snel meer tandartsen moeten worden opgeleid. Er gaan meer tandartsen met pensioen dan worden opgeleid en de instroom aan buitenlandse tandartsen neemt snel af. In 2016 stonden nog 263 buitenlandse tandartsen in het BIG-register tegenover 98 in 2017.

 

Verhoging opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan concludeert, na onderzoek in opdracht van de minister, dat het aantal opleidingsplaatsen moet worden verhoogd van 240 naar 311. De KNMT sluit zich bij dit advies aan. In de voorjaarsnota zou de minister aangeven of en hoeveel middelen worden vrijgemaakt om alsnog de nodige tandartsen op te leiden. Dit is echter niet gebeurd, constateert het KNMT. In de brief wijst Brands erop dat het experiment taakherschikking niet de voorspelde capaciteitswinst zal opleveren. Mondhygiënisten boren en vullen nu immers ook al, alleen op indicatie van een tandarts.

 

Waterbedeffect

Daarnaast vreest de KNMT-voorzitter dat het Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ mogelijk leidt tot een waterbedeffect. Hierbij leidt de oplossing voor één sector tot grotere personeelsproblemen binnen andere sectoren in de zorg. De beroepsorganisatie zegt groot voorstander te zijn van dit soort initiatieven, maar mist hier specifieke aandacht voor de mondzorg. Zo is de KNMT bang dat werknemers die al in de mondzorg werken, uitstromen naar een deelsector die expliciet in het Actieprogramma is opgenomen. Brands vraagt de minister om expliciet in te zetten op het aantrekken van personeel van buiten de zorg. Minister Bruins heeft nog niet op de brief gereageerd.

 

Lees hier de brief


Bron: KNMT, KNMT wijst Kamer op menskrachtproblematiek in de mondzorg

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Tandartsentekort Tandarts KNMT
Gerelateerde artikelen
Open modal