menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 oktober 2018

Onderzoek Ondernemen in de Mondzorg: Groeiende praktijk kijkt iets vaker naar de cijfers  

Voor de zomer deden MedischOndernemen en Dentiva onderzoek naar hoe het de ondernemers in de mondzorg vergaat. In dit artikel duiken we wat dieper in een aantal financiële cijfers van dit onderzoek.  
Onderzoek Ondernemen in de Mondzorg: Groeiende praktijk kijkt iets vaker naar de cijfers  

In het eerste artikel over dit onderzoek, dat we in het Magazine MedischOndernemen publiceerden, concludeerden we dat het goed gaat met de ondernemers in de mondzorg. Praktijken groeien terwijl de helft van de praktijken niet eens serieus aan patiëntenwerving doet. Ook de omzet groeit, hoewel bij een kleiner aantal praktijken.

 

Wie deden er aan dit onderzoek mee?   

 401 zorgverleners in de mondzorg deden aan dit onderzoek mee. Voorwaarde is dat de respondent op de hoogte is van de bedrijfsvoering in de mondzorg. Een aantal kenmerken van onze deelnemers:   

  • 333 deelnemers zijn tandarts, 42 praktijkmanager en 13 mondhygiënisten  
  • 209 zijn man, 192 vrouw.  
  • De grootste groep (31%) komt uit de leeftijdscategorie 51 tot 60 jaar.
  • De grootste groep deelnemende praktijken (80) heeft twee stoelen, 73 praktijken hebben drie stoelen en 65 praktijken hebben vier stoelen. Gemiddeld hebben de deelnemende praktijken 4,3 stoelen.   

 

Minder patiënten per stoel in grotere praktijk  

Als eerste vroegen we ons af of er een verband is tussen het aantal stoelen van de praktijk en het gemiddelde aantal patiënten per stoel. We kunnen concluderen dat het aantal patiënten per stoel afneemt naarmate de praktijk meer stoelen heeft. De sterkste daling zit echter tussen 1 en 2 stoelen, daarna is de afname heel geleidelijk. 

Horizontale as: aantal stoelen aanwezig in de praktijk  

Verticale as: gemiddeld aantal patiënten per stoel.  

 

Groeiers volgen financiën nauwgezet  

Niet elke tandarts/praktijkhouder is evenveel bezig met zijn financiële situatie. In ons onderzoek vroegen we de zorgverleners hoe vaak ze naar hun financiële cijfers kijken. Dat kan alleen de omzet zijn, of ook de kosten, dat onderscheid maakten we niet.  

 

Wekelijks 

Maandelijks 

Eens per 3 maanden 

Eens per 6 maanden 

Jaarlijks 

n.v.t. 

Hoe vaak bekijkt u uw financiële situatie?  

33% 

25% 

12% 

3% 

14% 

13% 

Tabel 1. Hoe vaak bekijkt u uw financiële situatie, percentage van totale aantal respondenten  

 

We vroegen ons af er verbanden bestaan tussen hoe vaak praktijkhouders hun financiële situatie bekijken en hoe ze omgaan met een aantal ondernemersthema's.  

 

I nkopen in China 

Slechts 26 procent van de respondenten koopt in China. Je zou misschien verwachten dat praktijken die wekelijks naar de financiën kijken scherper op de kosten letten en meer inkopen in China. Maar dat verband ontdekken we niet. De praktijken die in China kopen, zijn zelfs minder dan gemiddeld bezig met de cijfers.  


Vroeger met pensioen 

28 procent van de respondenten denkt met 64 jaar of jonger met pensioen te gaan. Is er een verband met hoe vaak ze naar hun financiële situatie kijken? Nee, ook dat verband is er niet. De praktijkhouders die goed gespaard hebben voor hun pensioen kijken in ons onderzoek niet vaker naar hun cijfers.  

 

Een groeiende praktijk  

53 procent van alle praktijken is in 2017 ten opzichte van 2016 gegroeid wat betreft het aantal patiënten. De praktijken die groeien kijken gemiddeld iets vaker naar hun financiële cijfers dan de andere praktijken. 


Grote praktijken

En praktijkhouders van praktijken van 4 of meer stoelen (in totaal 51 procent van de respondenten) kijken die relatief vaker naar hun cijfers? Nee, het is ongeveer gelijk verdeeld als het gemiddelde.  

 

 

Wekelijks 

Maandelijks 

Eens per 3 maanden 

Eens per 6 maanden 

Jaarlijks 

N.v.t. 

Koopt in China  

27% 

28% 

17% 

1% 

16% 

11% 

Denkt met 64 jaar of jonger met pensioen te gaan 

28% 

28% 

11% 

5% 

16% 

13% 

Heeft een groeiend aantal patiënten 

36% 

26% 

12% 

3% 

10% 

13% 

Heeft een praktijk van 4 of meer stoelen 

31% 

27% 

13% 

3% 

9% 

17% 

Tabel 2. Hoe vaak bekijkt u uw financiële situatie, percentage van een aantal subgroepen  

 

Sterkste groei in Friesland  

Tot slot bekeken we de regionale verschillen. Is de groei over het hele land gelijk verdeeld of niet?  

 

 

Praktijken met toename patiënten in 2017  

Praktijken met toename omzet in 2017  

Drenthe 

50% 

40% 

Flevoland 

50% 

75% 

Friesland 

76% 

59% 

Gelderland 

49% 

49% 

Groningen 

53% 

53% 

Limburg 

44% 

44% 

Noord-Brabant 

41% 

34% 

Noord-Holland 

61% 

52% 

Overijssel 

63% 

50% 

Utrecht 

50% 

43% 

Zeeland 

63% 

50% 

Zuid-Holland 

52% 

33% 

Totaal  

53%  

45%  

Tabel 3. Praktijken met toename patiënten en toename omzet in 2017 t.o.v. 2017, in percentage, per provincie.  

 

In Friesland, Zeeland en Overijssel zien we relatief de meeste groeiende praktijken. Wel is het aantal deelnemers uit deze provincies ook vrij laag. Dat heeft wel invloed op de representativiteit. In de meeste provincies zien we dat er meer praktijken zijn die een groei in patiënten rapporteren dan praktijken die een groei in omzet signaleren. Veel praktijken lijken minder hard in omzet te groeien dan in aantallen patiënten.  


Lees het eerste artikel over het onderzoek Ondernemen in de Mondzorg op: http://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/resultaten-onderzoek-ondernemen-in-de-mondzorg-meer-patinten-minder-marketing 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Aankomend weekend presenteert Alexander Tolmeijer alles wat u wilt weten over hoe collega-praktijkhouders financieel presteren, waar ze zich zorgen over maken en wat ze doen om hun praktijk succesvoller te maken. www.medischondernemenlive.nl

 

Alexander Tolmeijer en Maaike Heijltjes

 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen