menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 september 2017

Value Based Healthcare haalbaar in Nederland

Value Based Healthcare (VBHC) wordt gepresenteerd als de heilige graal van de zorg. De bedenker van dit concept, Michael Porter, was in mei van dit jaar in Nederland en constateerde in een werksessie dat de echte implementatie van VBHC nog ver te zoeken is, schrijft Skipr.
Value Based Healthcare haalbaar in Nederland

Patiënt het belangrijkst

Value Based Healthcare (VBHC), of in het Nederlands: waardegedreven zorg, is een manier om de gezondheidszorg in te richten waarbij de waarde voor de patiënt vooropstaat. Die waarde wordt uitgedrukt als gezondheidsuitkomsten/kosten.

 

Tijdens de werksessie van Porter met verschillende zorgspecialisten bleek dat een aantal kernpunten van VBHC niet matchen met hoe de zorg nu in elkaar zit. Het huidige stelsel kijkt vooral naar volume van zorg, terwijl in VBHC vooral kwaliteit prioriteit krijgt.

 

Nederland kan leider worden

Porter stelt toch dat Nederland de potentie heeft om internationaal leider te worden op het gebied van VBHC. Hiervoor moet de Nederlandse zorg zich ontwikkelen op gebieden als leiderschap en cultuur, organisatie, transparantie en financiering.

 

Uit het overleg kwam dat de zorg meer moet plaatsvinden binnen een geïntegreerd zorgpad met alle ketenpartners. De kern van de organisatie zou gevormd moeten worden door praktijkteams rond bepaalde aandoeningen, die over de lijn heen opereren. Hiermee is de scheiding tussen de eerstelijns- tweedelijns- en derdelijnszorg niet meer relevant.

 

Meetbaarheid vergroten door uniforme uitkomstmaten

Er zijn uniforme uitkomstmaten en kwaliteitsstandaarden nodig om de uitkomsten beter te kunnen vastleggen en beoordelen. Porter adviseert bestaande standaarden zoals ICHOM over te nemen.

 

Tijdens MedischOndernemen LIVE op 7 oktober om 14.20 uur verzorgt klinisch epidemioloog Ed Deen een masterclass over Value Based Healthcare en de toepasbaarheid ervan in de eerste lijn. Meer informatie (http://www.medischondernemenlive.nl/programma#masterclass)

 

Geplaatst door: Laura Vliek Laura Vliek
Stagiaire

Lees meer over:
Kwaliteitszorg
Gerelateerde artikelen
Open modal