menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 augustus 2020

Zorgverleners eerste lijn willen voldoende beschermingsmiddelen en voorrang bij testen

Als zich een nieuwe golf coronabesmettingen aandient, moeten huisartsen, verpleegkundigen en andere professionals die in de extramurale zorg werken, beter beschermd worden. Ze moeten dan kunnen beschikken over voldoende beschermingsmiddelen. Dat kan door regionale voorraden aan te leggen. Ook dienen zorgverleners voorrang te krijgen bij testen. Dit pleidooi houden zes branche- en beroepsverenigingen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Zorgverleners eerste lijn willen voldoende beschermingsmiddelen en voorrang bij testen

In de brief schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de organisatie voor eerstelijnszorg InEen, beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN en brancheverenigingen voor de ouderen- en thuiszorg Actiz en Zorgthuisnl dat zij een belangrijke les hebben getrokken uit de afgelopen maanden. En die is: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter, degenen die veelal als eerste én veruit de meeste coronapatiënten zien.

 

Regionale voorraden aanleggen

De briefschrijvers willen de garantie dat alle huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zonder meer over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken. Hun advies is om regionale voorraden van beschermingsmiddelen aan te leggen die kunnen worden ingezet daar waar een uitbraak is. ‘Het is van groot belang dat de regionale structuur voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers en beschermende kleding, optimaal blijft werken. Zodat huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en wijkverpleging op elk moment kunnen bijbestellen, wanneer hun eigen voorraad op raakt en beschikbare middelen gericht kunnen worden gebruikt op die plekken waar een opleving van het virus plaatsvindt.’

 

Geef voorrang

De opstellers van de brief pleiten ervoor dat zorgverleners dezelfde dag getest kunnen worden en de uitslag binnen 24 uur krijgen. Dit moet in elk geval geregeld zijn in regio’s waar de afgesproken termijnen nu niet gehaald kunnen worden. Als wachttijden voor de GGD-teststraten te lang oplopen, betekent dit dat zorgmedewerkers langer in onzekerheid verkeren of zij het virus onder de leden hebben. Tot er een uitslag is mogen ze bovendien niet werken en dat betekent een hogere werkdruk voor andere collega’s.

 

Terugkoppeling huisarts

Verder willen de organisaties dat het testbeleid op een aantal vlakken breder en ruimer wordt opgezet. Ze stellen dat de terugkoppeling van uitslagen van de GGD naar de huisarts van de geteste patiënten niet overal goed verloopt, ondanks dat hier landelijk afspraken over zijn gemaakt met GGD GHOR Nederland. Volgen de briefschrijvers volgen niet alle regionale GGD’en deze afspraken. De positieve uitslagen worden veelal wel teruggekoppeld, telefonisch of digitaal, maar rond de uitwisseling van negatieve uitslagen is niets geregeld. 

 

Alle testuitslagen

De organisaties vinden het belangrijk dat huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers weten of hun patiënten wel of niet besmet zijn. We krijgen dan een beter beeld van de verspreiding van het virus. Bovendien kunnen ook negatief-geteste patiënten zich met zorgvragen bij hen melden. De organisaties willen daarom dat de huisarts in gebieden waar covid-19 weer opvlamt, via de reguliere weg alle testuitslagen - positief én negatief - ontvangt.

 

Publiekscampagne

Benadruk het belang van de maatregelen om het virus te bestrijden onder het publiek, bepleiten de organisaties. Een intensivering van een landelijke publiekscampagne is volgens hen op zijn plaats.

 

Link: LHV,  Gezamenlijke oproep: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter in coronatijd

Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Corona Beschermingsmiddelen
Gerelateerde artikelen