Beroepsorganisaties aan ministerie van SZW: ‘Webmodule zzp’ers niet geschikt voor de zorg’

donderdag 8 juli 2021
VvAA heeft samen met beroepsorganisaties FMS, LHV en KNMT, opnieuw een kritische signaal gestuurd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de zzp-webmodule. Volgens de organisaties is de module voor hun achterban niet werkbaar, omdat deze niet aansluit bij de specifieke situatie en wetgeving in de zorg.

De beroepsorganisaties schreven een brief aan SZW, na eerdere contacten over het voorgenomen zzp-regime uit het regeerakkoord van 2017. Het kabinet is al teruggekomen op diverse onderdelen van dat regime, het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven. De webmodule, het onderdeel dat nu wordt onderzocht in de pilot, zal in veel gevallen ten onrechte concluderen dat er sprake is van een dienstbetrekking, vrezen de organisaties.

‘Op gespannen voet met BIG’

Erik van Dam, senior adviseur kennismanagement VvAA, geeft als voorbeeld leidinggeven door een zzp’er aan werkenden binnen de organisatie: ‘Dat wordt gezien als indicatie van een dienstbetrekking. Dit staat op gespannen voet met de Wet BIG. Op grond van deze wet geven zorgverleners vrijwel per definitie beroepsmatige aanwijzingen aan ondersteunend personeel bij de uitvoering van voorbehouden handelingen. Dat komt dus voort uit beroepsnormen en zegt weinig over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. De webmodule houdt daar geen rekening mee en concludeert al snel dat er sprake is van een dienstbetrekking.’

‘Administratieve lasten voorkomen’

Een ander argument dat de beroepsorganisaties aanvoeren is de administratieve last die de invoering van weer een extra instrument met zich meebrengt. Als naast de veel gebruikt modelovereenkomsten ook nog de tijdrovende, en voor de zorg lastig te interpreteren vragenlijst ingevuld moet worden, dan neemt de lastendruk flink toe, aldus Van Dam.

‘Vaak sluit men op praktische redenen namelijk al een overeenkomst, om de onderlinge afspraken helder vast te leggen. Daarnaast verplicht de Wkkgz opdrachtgever en zzp’er tot het vastleggen van de gezamenlijke invulling van de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet in een schriftelijke overeenkomst. De modelovereenkomsten voorzien daarin. De extra tijd die de webmodule kost, gaat ten koste gaat van de patiëntenzorg.’

‘Ziek en piek’ juist cruciaal

Waar zzp’ers in geval van ‘ziek en piek’ juist een smeeroliefunctie kunnen vervullen, ziet de webmodule de ‘Ziek en piek’-inzet als een indicatie van het aanwezig zijn van een dienstbetrekking. Op basis van diverse botsingen met zorgwetgeving, de voorziene vergroting van administratieve lasten en het belang van de kwaliteit van patiëntenzorg, concluderen de beroepsorganisaties dat de webmodule in de huidige vorm níet geschikt is voor het toetsen van een arbeidsrelatie in de zorg.

Links:  

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.