KNMT pleit voor actieplan voor grote groep ‘tandarts mijders’

donderdag 15 april 2021
timer 3 min

Foto: Shutterstock

In Nederland mijden veel mensen de tandarts vanwege financiële problemen. De KNMT wil dat er voor deze groep een actieplan komt, waarbij de beroepsorganisatie met de ministeries van VWS en SZW, gemeenten en zorgverzekeraars wil samenwerken.

Beroepsorganisatie KNMT pleit voor maatwerk om een grote groep kwetsbare mensen te verleiden weer regelmatig naar de tandarts te gaan. De schattingen over de omvang van de groep lopen uiteen (Zie bijvoorbeeld: Tandarts: financiële toegankelijkheid). Opname van de mondzorg in de basisverzekering is geen doeltreffende oplossing, volgens de KNMT. Dit zou voor alle verzekerden onnodig duur uitpakken, mogelijk leiden tot het duurder worden van de aanvullende verzekering en een verhoging van het eigen risico.  

‘Basisverzekering geen oplossing’ 

'Zelfs als het eigen risico voor mondzorg niet geldt, blijft het vervolgens de vraag wat het basispakket allemaal zal gaan vergoeden. De lastenverzwaring voor het overgrote deel van de bevolking zal waarschijnlijk als gevolg hebben dat een extra aanvullende verzekering voor mondzorg duurder wordt, en dus niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn – met evidente gevolgen voor de toegankelijkheid van de hoogwaardige mondzorg die we kennen', aldus de KNMT (Niet naar de tandarts vanwege geldgebrek: wat nu?).

‘Attitudekwestie’ 

Ook ten tijde van het ziekenfonds bezocht een miljoen mensen de tandarts niet, licht Ravin Raktoe, bestuurslid van de KNMT, desgevraagd toe. ‘Toen was er zelfs geen sprake van een eigen risico. Ook angst of het ontbreken van noodzaak zullen dus een rol spelen. En het is niet populair om het te zeggen: maar tandartsbezoek is ook een kwestie van attitude.’ Het vermijden van de tandarts heeft regelmatig te maken heeft met schuldenproblematiek, signaleert Raktoe. ‘De gemeente draagt hier een zorgplicht. Waar de verzekeraar een rol kan spelen, is het actief optrekken met gemeenten om een gemeentepolis aan te bieden. Schuldhulpinstellingen zouden hier bekend mee moeten zijn.’ 

‘Pak de kern aan’ 

De KNMT pleit daarom voor het aanpakken van de kern van de problematiek: goede voorlichting en het gericht benaderen van de doelgroep. ’Voor de jeugd is aangetoond dat als zorgverzekeraars ouders van kinderen aanschrijven die niet naar de tandarts gaan, de helft alsnog gaat. De KNMT houdt de vinger aan de pols om te zien of de verzekeraars zich aan hun belofte houden, om dit ook actief te (blijven) doen.’ 

Actieplan 

Daarnaast dient de gemeente verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat alle volwassenen een beroep kunnen doen op een voordelige aanvullende verzekering, bijvoorbeeld via bijzondere bijstand. De brancheorganisatie wil gemeenten helpen met een overzichtelijk stappenplan, hoe ze mondzorg kunnen organiseren voor deze kwetsbare groep mensen. Bovendien moet er een actieplan komt, waarin  de ministeries van VWS en SZW, gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken, vindt de KNMT.  

Links: