Zorgpartijen Zoetermeer lanceren regioplan ‘Samen naar een gezonde regio’

woensdag 10 februari 2021
timer 3 min
In de nieuwe Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer nemen alle zorgpartijen uit de regio deel, om de samenwerking rond gezondheid naar een hoger plan te brengen. Dit voornemen is vastgelegd in het regioplan ‘Samen naar een gezonde regio’. De partijen werken onder meer aan een nieuw Centrum Acute Zorg, een ‘Gezondheidsverkeerstoren’ en een Centrum voor Chronische Zorg.

De gezondheidsproblemen in de regio Zoetermeer nemen toe, de regio vergrijst snel en het aantal zorgverleners en mantelzorgers groeit daarbij niet mee. Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter van Fundis en mede-initiatiefnemer van de vereniging, schetst in Zorgvisie de uitdagingen. 

'Gezondheidsproblemen groeien snel'

De regio vergrijst nog sneller dan de rest van Nederland. Naar verwachting zal de komende tien jaar het aantal mensen met diabetes, dementie, psychische klachten, COPD en beroertes snel stijgen, terwijl het aantal artsen en zorgverleners niet meegroeit. ‘Zoetermeerders leven minder gezond en bewegen minder. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Ze roken meer en hebben vaker chronische aandoeningen. ’ 

Reden voor de initiatiefnemers Van den Oever en Harry van den Hoeven, directeur van Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), om regionale zorgpartijen te betrekken bij het regioplan. De partners zijn de Parnassia Groep en ggz Rivierduinen, LangeLand Ziekenhuis, alle huisartsen, zorgverzekeraars Menzis en CZ en de gemeente Zoetermeer. De aanbieders blijven verantwoordelijk voor het zorgaanbod, de vereniging ondersteunt de samenwerking.

Centrum Acute Zorg

Centraal staat het streven naar preventie om de cijfers rond overgewicht, diabetes, comorbiditeit en psychische problemen terug te dringen. Het regioplan legt prioriteit bij het nieuwe Centrum voor Acute Zorg, dat spoedzorg voor kwetsbare ouderen coördineert. Ook staat het vanaf maart open voor vragen van huisartsen over acute zorg voor kwetsbare oudere patiënten. Ouderen hebben vaak meerdere problemen die maatwerk vereisen, schetst Van den Hoeven in Zorgvisie. ‘Dat is niet iets voor óf huisarts, óf ouderenzorg, óf ziekenhuis óf gemeente.’ 

Spoedpost en gezondheidsverkeerstoren

In de loop van 2021 worden de huisartsenpost (HAP), het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen (REO) en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH) geïntegreerd in een spoedpost. Ook komt er een zogeheten ‘gezondheidsverkeerstoren’, dat als verzamelpunt van gezondheidsdata gaat functioneren om de coördinatie van vrije plaatsen in de wijkverpleging te ondersteunen. 

Centrum voor Chronische Zorg

Bovendien volgt in 2022 een Centrum voor Chronische Zorg, voor preventie, proactieve zorgplanning en ondersteuning met  zelfmanagementtools. Dit centrum biedt ook de mogelijkheid voor een meekijkconsult van de huisarts en/of medisch specialist. De vereniging zet verder in op een online aanbod van beweegprogramma’s op wijkniveau. Van den Oever betoogt dat het plan samenwerking over de domeinen heen vereist. ‘Gelukkig is de samenwerking in Zoetermeer al intensief. Als het ergens in Nederland moet lukken, dan is het hier.’

Link: Zorgvisie, Alle zorgpartijen Zoetermeer werken samen aan gezonde regio, 9 februari 2021

Ik vraag mij iedere keer weer af als er over 1e lijnszorg en ouderen gesproken wordt, waarom de mondzorg totaal hier niet bij betrokken wordt. #DeMondNietVergeten #Zorgvoorbeter #PraktijkwijzerMondzorgOuderen

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Foto: Shutterstock