Vertimart

Vertimart's missie:
Met al haar producten en diensten speelt Vertimart een centrale rol in de automatisering van de dentale markt in Nederland. Onze klant heeft één aanspreekpunt voor alles op het gebied van IT waardoor deze optimaal kan worden benut in de praktijk. Onze klant kan zich hierdoor blijven focussen op zijn core business: optimale patiëntzorg.
Het streven van Vertimart is het behouden van de leidende positie in de markt. Hierbij staan technische innovatie en het professioneel optreden naar de klant centraal.

Vertimart’s visie:
De veranderende omstandigheden in de dentale markt vragen een professionelere ondersteuning van de uiteindelijke klant in de totale scope van zijn praktijkorganisatie. Vertimart zal zich dan ook, naast de continu doorgaande technische productontwikkeling, opstellen als professioneel steunpunt van de klant bij diens praktijkvoering. Daarin zullen de bestaande diensten steeds verder geoptimaliseerd worden en worden nieuwe diensten ontwikkeld. Tevens zal Vertimart zich proactief op blijven stellen om de klant met raad en daad terzijde te staan. 

Social Media

Twitter
LinkedIn
Facebook

Bezoekadres

Stationsweg 62 Kwadijk, Nederland.

Postadres

Postbus 1060
1440 BB Purmerend
Nederland

Contactgegevens

T. +31 299 621370
E. info@vertimart.nl