Training: Het berekenen van kosten van samenwerking voor huisartsen

sep13
Een andere kijk op de praktijk! Om als huisarts als een goede gesprekspartner aan tafel te komen is het steeds belangrijker geworden om inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de eigen praktijk.

Door de oplopende kosten van de gezondheidszorg bemoeit de overheid zich steeds meer met de budgettering van de zorg. Ketenzorg en de daarbij behorende onderhandelingen met de zorgverzekeraar maakt dat huisartsen een beter inzicht moeten krijgen in de kosten van de praktijk en de daarbij behorende kostprijs. In deze training wordt ingegaan hoe een jaarrekening gelezen moet worden en hoe uit de jaarrekening voor bepaalde activiteiten een kostprijs kan worden berekend.

Meer informatie en aanmelden

Training: Het berekenen van kosten van samenwerking voor huisartsen

Datum / tijd

13 september 2018
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meAmersfoort