Training: Ziekteverzuim en re-integratie

feb9
Langdurig zieke medewerkers zijn een zware belasting voor de praktijk. Als leidinggevende wilt u natuurlijk dat de medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Zorg dat u weet hoe het zit met de regels, dan krijgt u snel grip op de situatie en beperkt u de belasting voor uzelf en het team.

Wanneer een medewerker langdurig uitvalt door ziekte dan kan dat heel belastend zijn voor de praktijk. Samen met de medewerker probeert u tot een voorspoedig herstel en een oplossing voor de praktijk te komen. Het is dan belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn inzake re-integratie en hoe u zo’n traject kan aanpakken.


Uw eigen casus bespreken

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om individuele vragen te stellen of ziekteproblemen uit uw eigen praktijk voor te leggen. 

 

Onderwerpen die aan bod komen

  • Wet verbetering Poortwachter: het beoordelingskader van de UWV en de loonsanctie
  • Wet verbetering Poortwachter: het proces in het 1ste en 2de ziektejaar
  • Re-integratiefasen 1e spoor en 2e spoor
  • Het Plan van Aanpak dat je maakt bij langdurige uitval
  • Wet Modernisering Ziektewet (BeZeVa)
  • Verzuimbeleid in het personeelsreglement
  • Loondoorbetaling bij ziekte en de loonopschorting
  • Samenloop arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren
  • Ziekte, ontslag en de transitievergoeding


Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Training: Ziekteverzuim en re-integratie

Datum / tijd

9 februari 2017
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meDe Eenhoorn