Zorgverzekeraars schorten contracten en betalingen Co-Med op

donderdag 20 juni 2024
timer 4 min

Foto: Shutterstock

De vier grootste zorgverzekeraars in Nederland, CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis, hebben alle contracten met de commerciële huisartsenketen Co-Med opgeschort en stoppen met betalingen aan het bedrijf. Dit besluit markeert een mogelijk einde aan de omstreden keten, die tienduizenden patiënten bedient. Voor deze patiënten hebben de verzekeraars noodplannen opgesteld die per regio verschillen.

Eerder deze week stelden de verzekeraars Co-Med in gebreke vanwege het niet kunnen leveren van cruciale informatie over de bezetting in hun praktijken. CZ verklaarde dat op basis hiervan alle zorgverzekeraars besloten hun overeenkomst met Co-Med op te schorten en de betalingen stop te zetten. (Per direct alternatieve oplossing voor patiënten Co-Med praktijken, 20 juni 2024)

50.000 patiënten over tien praktijken

Nog nooit eerder zaten zoveel patiënten tegelijkertijd zonder huisarts, ruim 50.000 patiënten over tien praktijken verspreid over het land. De afgelopen weken hebben zorgverzekeraars en regionale huisartsenorganisaties achter de schermen plannen gemaakt om het omvallen van Co-Med op te vangen. Verzekeraars verzekeren dat voor alle patiënten van Co-Med huisartsenzorg gegarandeerd blijft. De verzekeraars staan in met regionale huisartsenorganisaties en de online huisartsenpraktijk Arene om oplossingen te bieden, met prioriteit voor kwetsbare patiënten en patiënten met urgente zorgvragen. Er wordt ook gewerkt aan een structurele oplossing voor alle ingeschreven patiënten van Co-Med.

Jarenlang ondermaatse zorg

Co-Med ligt sinds de oprichting in 2020 onder vuur vanwege onbereikbare praktijken, afwezige artsen en gebrekkige zorg voor spoedpatiënten. Patiënten klaagden bij zorgverzekeraars en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ondanks de klachten kon Co-Med jarenlang praktijken overnemen en doorgaan met het leveren van kwalitatief ondermaatse zorg, mede door beperkte mogelijkheden voor effectief toezicht door de IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

IGJ legde in 2023 aanwijzing op

In juni 2023 probeerde de IGJ in te grijpen, maar een voornemen tot ingrijpen sneuvelde bij de rechter. In april van dit jaar kreeg de IGJ echter toestemming om Co-Med een ‘aanwijzing’ op te leggen, waardoor het bedrijf binnen vier weken aan alle landelijke richtlijnen moest voldoen. Ook moest het bedrijf roosters overleggen waaruit bleek dat de bezetting op orde was. Of Co-Med aan deze eisen voldeed, wil de IGJ niet naar buiten brengen vanwege angst voor juridische procedures.

Risicovolle situaties

De zorgverzekeraars hebben een wettelijke verplichting om kwalitatief goede zorg in te kopen voor hun verzekerden. De afgelopen weken kregen zij nieuwe signalen dat de zorg bij Co-Med niet op orde was. Afgelopen weekend werd dit bevestigd door een publicatie in de Volkskrant, waarin bleek dat onbevoegd personeel tegen hun zin patiëntenzorg moest verlenen en dat er risicovolle situaties voor patiënten ontstonden, mogelijk met een overlijden als gevolg. (Wanneer de zorg zorgwekkend is. De wanpraktijken van huisartsenketen Co-Med, 15 juni 2024)

Officiële ingebrekestelling

De vier zorgverzekeraars trokken gezamenlijk op en sommeerden Co-Med maandag om actuele bezetting en roosters, spoedprotocollen en waarneming gedurende de avond, weekend en nacht te overleggen. Toen deze informatie zorgwekkend bleek, volgde een officiële ingebrekestelling. Donderdag namen de zorgverzekeraars de zwaarste maatregel door de contracten op te zeggen en de betalingen te stoppen.

Links: