menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 november 2019

Drukbezochte netwerkdag NVvPM toont beroepsgroep in ontwikkeling

Op de netwerkdag van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (in de huisartsenzorg) op 14 november in Houten kwamen ruim 70 praktijkmanagers. De gasten kregen een overzicht van de ontwikkelingen in de beroepsgroep, naast presentaties over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’, 'Contractering met zorgverzekeraars' en ‘Werkdruk de baas’.
Drukbezochte netwerkdag NVvPM toont beroepsgroep in ontwikkeling

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) opende de netwerkdag met een videoboodschap. Bruins schetste hierin de vele veranderingen in de zorg: meer ouderen, langere verzorging thuis, een groeiend aantal mensen met een chronische aandoening. De minister vertelde ook dat hij blij is met de beroepsgroep ‘praktijkmanager’ omdat de huisarts dankzij deze professional weer meer tijd heeft voor de patiënt.

 

Kwaliteitsregister en beroepscode 

Bestuurslid Jacky Loobeek gaf een overzicht van de recente activiteiten van de NVvPM. Ze vertelde dat het kwaliteitsregister voor praktijkmanagers een feit is (Zie: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg), maar dat de accreditatie nog niet altijd soepel verloopt. Daarnaast voerde het bestuur gesprekken met de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg over duurzame inzetbaarheid. Ook besteedde ze aandacht aan de Toekomstvisie Huisartsenzorg en de landelijke promotie van de functie praktijkmanager. Loobeek vertelde ook over de ontwikkelingen rondom de beroepscode, die samen met de leden wordt opgesteld, en de komende maanden zal verschijnen.

 

Vertrek Imke Hornix

Bij de ledenvergadering staat de vacature voor de voorzitter op de agenda, aangezien Imke Hornix de vereniging verlaat (zie interview: Imke Hornix (NVvPM): ‘Als beroepsvereniging voor praktijkmanagers zijn we nog nieuw’). De NVvPM is hierdoor op zoek naar nieuwe bestuursleden. Klara Knapen is op dit moment waarnemend voorzitter en Jacky Loobeek is waarnemend penningmeester.

 

Arbeidsrecht in vogelvlucht  

Daarna volgde de presentatie ‘Arbeidsrecht in vogelvlucht’ door Jony van Beers, jurist bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag dankzij de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Jony gaf uitleg over begrippen als de ketenregeling, contracten, veranderingen in arbeidsvoorwaarden, het ontslagrecht, disfunctionerende werknemers, slapende dienstverbanden en de transitievergoeding.

 

Contractering met zorgverzekeraars  

’s Middags hield Linda Tolsma een introductie over het onderwerp ‘Contractering met zorgverzekeraars’. Tolsma maakte een overzicht van alle mogelijke contracten met zorgverzekeraars, wat betreft de inhoud en de contractduur. Ook gaf ze daarbij tips over vergoedingen, tarieven en declareren. Haar conclusie luidde: door passende contractafspraken en optimaal declareren kunnen praktijken meer investeren in kwaliteit en personeel. (Lees hier een interview: Linda Tolsma over het profiel van de praktijkmanager: ‘Het gaat erom welke praktijk je wilt zijn’). 

 

'Werkdruk de baas'

Aansluitend gaven Margreet Ridder en Eugenie van Miltenburg, van adviesbureau Bloom Praktijken, een presentatie over ‘Werkdruk de baas’, met veel tips en tricks voor de praktijk (Zie: Eugenie van Miltenburg, ‘Oplossen van werkdruk vergt creativiteit’).

 

Links: Klara Knapen: ‘Cao praktijkmanagers werkt aan alle kanten versterkend’ en  Jacky Loobeek:  'Het beroep kan nog veel breder erkend worden’

Foto's: Netwerkdag NVvPM/NVvPM
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen