menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 september 2019

MOVES publiceert inspiratieboek over positionering voor fysiopraktijken

Bij het onderzoeksproject MOVES verscheen het inspiratieboek ‘Positoneringsthema’s voor de fysio- en oefentherapeut in de wijk’. Het boek bevat nieuwe inzichten over de positionering van de fysiotherapie in de wijk. MOVES staat voor ‘Marketing, Ondernemerschap en Vernieuwing in de beweegzorg’. Het project is geënt op twee pijlers: innovatie in de beweegzorg en positionering van beweegzorg in de wijk.
MOVES publiceert inspiratieboek over positionering voor fysiopraktijken

Het inspiratieboek bevat tips en aanwijzingen over positionering van de praktijk. Fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals functioneren in dynamische wijknetwerken, waarin zij meestal kleine rollen vervullen. Ze participeren in wijkinitiatieven, maar nemen zelden de leiding, zo signaleert MOVES. Fysio’s verlenen zorg binnen hun praktijk of bij de mensen thuis. Structurele samenwerking met andere professionals blijkt daarbij eerder uitzondering dan regel.

 

'Mindshare' versus 'Hearthshare'

Dit heeft tot gevolg dat de zogeheten ‘mindshare’ van fysiotherapeuten laag is, vanuit het perspectief van andere stakeholders als huisartsen, medisch specialisten, wijkverpleegkundigen, sociale collectieven, gemeenten en verzekeraars. Bij patiënten en mantelzorgers hebben ze juist een hoge ‘heartshare’: zij zien hen zelfs als de meest menselijke zorgverlener in de wijk. De stakeholders zien zeker kansen voor de fysiotherapeut waarmee ze om duurzaam te kunnen bijdragen aan de gezondheid van de burgers uit de wijk.

 

Zeven positioneringsrichtingen

Het Inspiratieboek onderscheidt zeven ‘positioneringsrichtingen’ om de eigen praktijk te onderscheiden ten opzichte van andere praktijken en zorgaanbieders. Een voorbeeld van een positioneringsrichting is 'Zelfredzaam in mijn eigen omgeving'. Het thema speelt in op de behoefte van bijvoorbeeld ouderen om hun zelfstandigheid niet te verliezen. De fysiotherapeut in de wijk kan zich hierop profileren en mensen ondersteunen bij hun fysiek functioneren zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven.

 

Onbekendheid bij zorgverzekeraars

MOVES-onderzoeker Eveline van der Herberg signaleerde bij MedischOndernemen dat de onbekendheid van fystiotherapie bij andere stakeholders grote gevolgen heeft. Zo kennen zorgverzekeraars de beroepsgroep niet goed. ‘We zien in ons onderzoek dat het voor verzekeraars lastig is omdat ze veel fysiotherapeuten niet goed kennen. Ze zetten op dit moment in op de gecombineerde leefstijl interventies die aangeboden worden door leefstijlcoaches. Gemeenten zien ook dat grote groepen in de bevolking in beweging moeten komen, waarbij preventie erg van belang is. Verzekeraars zijn er heel erg mee bezig de gecombineerde leefstijl interventies uit te rollen, terwijl fysiotherapeuten nog twijfelen of ze daarin wel willen meegaan.’

 

Onderzoeksproject MOVES

‘MOVES in de beweegzorg’ is een tweejarig onderzoeksproject vanuit de Hogeschool Utrecht, met subsidie van het fonds SIA RAAK MKB. Het project is opgezet vanuit twee lectoraten: Marketing, Marktonderzoek en Innovatie en Innovatie van Beweegzorg. MOVES werkt via een consortium, waarbij zo’n 20 fysio- en oefentherapiepraktijken betrokken zijn, evenals Hogeschool Utrecht, beroepsvereniging KNGF en stichting Keurmerk.

 

Inspiratieboek

Het inspiratieboekje ‘Positoneringsthema’s voor de fysio- en oefentherapeut in de wijk’ kan hier aangevraagd worden. Meer informatie op site van MOVES bij Hogeschool Utrecht. MedischOndernemen, MOVES-onderzoek: ‘Fysiotherapeuten kunnen hun kop veel meer boven het maaiveld uitsteken’ 

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal