Tijdig starten met stoppen: Praktijkoverdracht in tien stappen

woensdag 14 april 2021
timer 5 min

Foto: Shutterstock

Ook bij praktijkoverdracht is een goed begin het halve werk. Het overdragen van een praktijk is geen momentopname maar een proces. Zet dat proces tijdig in, is het advies, als je daadwerkelijk succesvol wil zijn. Al decennialang begeleidt en adviseert VvAA praktijkhouders in dit proces. Wat zijn verder de belangrijkste stappen en inzichten van onze adviseurs?

Tijdig?

De vuistregel is om ongeveer vijf jaar voordat de praktijk wordt aangeboden alvast een routeplan te maken. De ideale termijn wordt echter vooral bepaald door hoe de praktijkhouder ‘in de wedstrijd zit’. En uiteraard door de omstandigheden. Is er bijvoorbeeld een herziening van de juridische structuur nodig voordat de praktijk wordt aangeboden? Of is de praktijkomzet nog volledig gekoppeld aan de persoon van de praktijkhouder? Is de pensioenvoorziening nog op orde? Als dat niet het geval is kan vijf jaar soms nog krap zijn. Andere praktijkhouders hebben de einddatum al jaren in zicht en hebben al diverse welbewuste stappen genomen en hebben minder tijd nodig. Een serieuze pas op de plaats, het komende traject van een afstandje beschouwen, is eigenlijk áltijd een succesfactor voor praktijkoverdracht.

Willen én kunnen stoppen

Het is verstandig (lang) voor het opstellen van zo’n concreet routeplan voor het ‘verkoopklaar maken’ van de praktijk, een idee te vormen wanneer u sowieso zou willen stoppen met de praktijk. Bij dat idee is niet alleen van belang wanneer u wil stoppen, maar zeker ook wanneer u dat kunt. Het willen gaat onder meer over de persoonlijke ambities van de zorgverlener en die van de directe omgeving. Welke plannen zijn er voor de periode na de overdracht? Wat is daarvoor nodig? Het kunnen gaat onder meer over wat er financieel is opgebouwd, maar natuurlijk ook over de periodieke lasten na de overdracht en wat de plannen voor de toekomst kosten.

Praktijkoverdracht in 10 stappen

Praktijkoverdracht in 10 stappen (bron: VvAA)

Memorandum en waarde

De vraag of de praktijk überhaupt overdraagbaar is, komt al snel aan bod. Bij een bevestigend antwoord, helaas is dat niet áltijd aan de orde, is het op een gegeven moment zaak om een schriftelijke presentatie van de praktijk op te stellen. Een praktijkmemorandum noemt men dat ook wel. Dat moet een goed beeld van de praktijk geven en vormt een belangrijke basis voor de overdracht. Zorg voor goede ondersteuning, bijvoorbeeld door een ervaren adviseur om een sterk memorandum op te stellen. De waardebepaling, ook zo’n ding: welke waarde heeft de praktijk? Hoe bepaal je dat? En: wat is ‘de praktijk’ eigenlijk? Zijn dat de patiëntrelaties, de praktijkorganisatie, het pand, de materialen? Of de financiële marge die met dit alles wordt gerealiseerd?

Andere aandachtspunten

Maar er zijn veel meer relevante vragen en aandachtspunten die op basis van een goed overdrachtsplan ingevuld moeten worden. Zo is het bij praktijkoverdracht van belang na te denken over welke overnamekandidaat in aanmerking moet komen. Moet dat een collega zijn? Aan welk profiel moet die voldoen? Of mag het ook een filiaalformule zijn?

En als je dan vervolgens kandidaten in het vizier hebt: hoe onderhandel je met hen? En: hoe slaat een uiteindelijke overdracht juridisch neer in een eenduidige overeenkomst? Welke risico’s lopen er nog door ná de overdracht? Denk aan een klacht of claim en hoe is dat goed te regelen? En niet te vergeten het informeren van de patiënten, maar ook andere relaties.

Na de overdracht

Vooraf (vooral hardop) goed nadenken over de periode ná de overdracht blijkt zeker in geval van pensionering geen overbodige luxe, leert de ervaring. Na jaren vol aan de bak vanuit een helder rol is het soms best even wennen in een heel nieuw paradigma…

Tien stappenplan

Bovengenoemde aandachtspunten zijn allemaal onderdeel van ‘Praktijkoverdracht in tien stappen’ (zie bijgaand figuur). Het spreekt voor zich dat iedere stap weer bestaat uit meerdere aandachtspunten. Wilt u hier meer over weten of wilt u zelf aan de slag, kijk dan op vvaa.nl/praktijk/overdragen 

Dit artikel verscheen in MO nr. 1 2021

Sluit u aan  

Als lid van MedischOndernemen staat u er niet alleen voor. U heeft toegang tot kennis via de website, de wekelijkse nieuwsbrief en MedischOndernemen Magazine. Verder krijgt u korting op onze evenementen zoals Mondzorg praktijk Anno Nu en Fysiopraktijk Anno Nu, en profiteert u van korting op onze geaccrediteerde PatiëntenEnquête voor het meten van klanttevredenheid van tandartspraktijken.  

Meer artikelen met dit thema

Naar een optimale match: Weet waar je instapt bij praktijkovername

18 aug om 17:46 uurtimer5 min
Het overnemen van een praktijk is geen momentopname, maar een proces. Zet dat proces tijdig in, is het advies, als…
Lees verder »

De groeiambities van DentConnect: ‘kwalitatieve mondzorg’ die een ‘superieure ervaring’ biedt

15 apr om 16:43 uurtimer5 min
DentConnect is een landelijke mondzorgketen met groeiambitie. De organisatie wil ‘kwalitatieve mondzorg’ bieden…
Lees verder »

Melanie Meijer (BLOEM Leefstijl): 'Bij de leefstijlinterventie moet je het na een half jaar weer alleen doen'

8 apr om 13:32 uurtimer5 min
Melanie Meijer, huisarts en leefstijlarts in Zutphen, is oprichter van Dokter BLOEM® Leefstijlkliniek. ‘BLOEM’…
Lees verder »

Huisarts Bernard Kral: ‘Er zijn bijna geen huisartsen meer die een praktijk runnen leuk vinden'

2 apr om 13:15 uurtimer4 min
Huisarts Bernard Kral (62) besloot vorig jaar zijn praktijk vervroegd over te dragen, omdat hij als huisarts aan…
Lees verder »

Fiscale en financiële aspecten van praktijkoverdracht

1 apr om 13:50 uurtimer5 min
Binnen de gezondheidszorg is veelal sprake van enige vorm van samenwerking tussen medici onderling. Juist bij…
Lees verder »

Fiscale aandachtspunten bij de verkoop of beëindiging van uw praktijk

31 mrt om 15:35 uurtimer4 min
Vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser begeleiden wij veel huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten…
Lees verder »

Fiscale aandachtspunten bij de start van uw praktijk

24 mrt om 13:28 uurtimer4 min
Vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser begeleiden wij veel jonge huisartsen, tandartsen en…
Lees verder »

Huisarts Ate Jeeninga: ‘Er zit een enorme generatiekloof tussen starters en stoppers’

24 mrt om 13:21 uurtimer4 min
Ate Jeeninga is huisarts en voormalig medisch directeur van de huisartsenposten Enschede-Oldenzaal en Hengelo. Hij…
Lees verder »