Paul Wormer

Voormalig huisarts Paul Wormer is nu behalve ondernemer ook adviseur en begeleider van medisch professionals, zowel bij vragen omtrent de praktijkorganisatie als bij loopbaanvraagstukken. Dat doet hij in de vorm van advies, vakgroepbegeleiding en coaching. Hij publiceerde de boeken ‘De dokter en de vakgroep’ en ‘Vitaliteitsbijbel’. Voor meer informatie, zie paulwormer.nl.

Paul Wormer

Contactgegevens

Functie
Adviseur en begeleider van medische professionals