menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 juni 2016

Zorgverzekeraars compenseren btw voor samenwerking in eerste lijn

Zorgverzekeraars gaan onder bepaalde voorwaarden btw vergoeden aan samenwerkingsverbanden in de eerste lijn die met terugwerkende kracht btw moeten betalen aan de Belastingdienst.
Zorgverzekeraars compenseren btw voor samenwerking in eerste lijn

Dat maakt Zorgverzekeraars Nederland bekend.

 

Tot 1 januari 2016 was er voor bepaalde werkzaamheden een btw-verplichting maar de Belastingdienst gaf daar regionaal tot voor kort op verschillende manieren invulling aan. 

 

Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn vallen met ingang van 1 januari 2016 voor de coördinerende werkzaamheden (het overhead-deel binnen de ketenzorg) en voor de gehele module ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ (GEZ)  onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling. Dezelfde vrijstelling is van toepassing verklaard op de coördinerende werkzaamheden binnen de geboortezorg. Vóór 2016 waren er wel btw-verplichtingen.  Om btw vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar, volgen samenwerkingsverbanden een speciaal  proces .

 

De Belastingdienst legt nu regelmatig met terugwerkende kracht tot vijf jaren btw-naheffingsaanslagen op aan samenwerkingsverbanden voor multidisciplinaire eerstelijnszorg, die over hun btw-positie nog geen afspraken hebben gemaakt met de Belastingdienst. Dat kan de Belastingdienst ook de komende jaren nog blijven doen over een periode tot maximaal 5 jaar. Dit leidt en kan leiden tot het alsnog factureren, c.q. declareren van btw van samenwerkingsverbanden aan zorgverzekeraars.

 

Zorgverzekeraars hebben besloten om onder voorwaarden de door samenwerkingsverbanden verschuldigde omzetbelasting te vergoeden. Het contract tussen samenwerkingsverband en zorgverzekeraar is leidend om te bepalen of de afgesproken tarieven inclusief of exclusief btw zijn. Als zorgverzekeraars en samenwerkingsverbanden geen afspraken over btw maakten in hun contract, wordt aangenomen dat de tarieven exclusief btw zijn.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen