2-daagse training: Functioneren en disfunctioneren van medewerkers

nov1
Het succes van de praktijk valt en staat met het functioneren van medewerkers. Niets is fijner en dan een team met mensen op wie u kunt bouwen. En u bent degene die ervoor kan zorgen dat medewerkers goed functioneren. De functioneringscyclus hoort daarbij. En wat kunt u doen als een medewerker niet goed functioneert? Ook dan kunt u het heft in handen nemen. Leer het in deze spoedcursus P&O.

Geaccrediteerde praktijken ontkomen er niet aan: functioneringsgesprekken horen erbij. Wel of niet verplicht, voor alle medische praktijken is het verstandig om eens na te denken hoe de praktijk baat heeft bij het investeren in het functioneren van hun medewerkers. Functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om grip te krijgen op de aansturing van de medewerkers. U krijgt een beter beeld bij hun verwachtingen en hoe u vandaar uit aansluiting kan vinden bij de doelen van jouw praktijk.

 

Functioneren betreft veel meer dan alleen de gesprekken, het gaat om het hele proces er omheen. Dit proces omvat de relatie tussen de functiebeschrijving, continue feedback, een structuur en een zorgvuldige borging. Naast dit proces is het ook van groot belang om goede dossiers bij te houden en te weten wat je mogelijkheden zijn als een van je medewerkers niet meer goed functioneert. Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het bovendien een noodzaak om op de hoogte te zijn van het toetsingskader bij ontslag op grond van disfunctioneren. Weet je eenmaal welke gevolgen dit toetsingskader heeft voor de praktijk, dan kun je concreet invulling geven aan  een verbeterplan.

 

Deze training

In deze training leer je hoe je functioneringsgesprekken in jouw praktijk kunt introduceren en zinvol (of effectief) kan inzetten bij de aansturing van het personeel. Je leert hoe je de gesprekken voorbereid, wat de voordelen zijn en hoe jij jezelf in het gesprek het beste kunt opstellen. Met behulp van het model het ‘Aandachtswiel’ leer je hoe je op eenvoudige wijze structuur kunt aanbrengen in de gesprekscycli met medewerkers. Daarnaast wordt in de training uitvoerig stil gestaan bij het effect van gedrag, gesprekstechnieken en non verbale communicatie.

 

In het tweede deel van deze training ligt de nadruk op de juridische aspecten van functioneren en vooral disfunctioneren.  Je neemt kennis van het toetsingskader dat wordt gehanteerd bij disfunctioneren, zodat je weet welke concrete stappen je moet nemen om een ontslagprocedure voor te bereiden en welke kosten daar aan verbonden zijn. Op basis hiervan leer je hoe je invulling kan geven aan het verbeterplan. Ook krijg je handvaten aangereikt hoe je om kunt gaan met situaties waarin er sprake is van samenloop van problemen, zoals in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren. Deze interactieve training heeft zowel een theoretische als een praktische invulling. Ook is er voldoende gelegenheid om individuele vragen, knelpunten en onduidelijkheden uit jouw dagelijkse werk voor te leggen.

 

Onderwerpen

  • Het voorbereiden en voeren van verschillende gesprekstypen en de verschillen daar tussen (sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek, correctiegesprek, slecht nieuwsgesprek, exit gesprek)
  • Gesprekstechnieken: feedback, non verbale communicatie, actief luisteren, open vragen stellen.
  • Het ontwikkelen, binden en boeien van medewerkers met inzet van het model ‘Het Aandachtswiel’ om structuur te brengen in de aandacht voor je individuele medewerkers.
  • Hoe bepaal je dat een medewerker niet goed functioneert (komt dat aan bod? Ik denk dat men graag deze onzekerheid weg laat nemen).
  • Opstellen verbeterplan
  • Het opbouwen van een dossier.
  • Het juridisch toetsingskader en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid: bij ontslag wegens disfunctioneren Wet Werk en Zekerheid en het ontslag wegens disfunctioneren 

Meer informatie en aanmelden. 

2-daagse training: Functioneren en disfunctioneren van medewerkers

Datum / tijd

1 november 2018
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meAmersfoort