Functioneren en disfunctioneren (2-daagse training)

okt6
Het succes van de praktijk valt en staat met het functioneren van de medewerkers. Met een functioneringscyclus krijgt u als praktijkhouder daar meer grip op. En ook als een medewerker niet goed functioneert, kunt u het heft in handen nemen.

Geaccrediteerde praktijken ontkomen er niet aan: functioneringsgesprekken horen erbij. Wel of niet verplicht, voor alle medische praktijken is het verstandig om eens na te denken hoe de praktijk baat heeft bij het investeren in het functioneren van hun medewerkers.

 

Functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om grip te krijgen op de aansturing van de medewerkers. U krijgt een beter beeld bij hun verwachtingen en hoe u van daaruit aansluiting kan vinden bij de doelen van uw praktijk.

 

Een succesvol team werkt met een functioneringscyclus

Functioneren betreft veel meer dan alleen de gesprekken, het gaat om het hele proces er omheen. Dit proces omvat de relatie tussen de functiebeschrijving, continue feedback, een structuur en een zorgvuldige borging. Naast dit proces is het ook van groot belang om goede dossiers bij te houden en te weten wat uw mogelijkheden zijn als een van uw medewerkers niet meer goed functioneert. Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het bovendien een noodzaak om op de hoogte te zijn van het toetsingskader bij ontslag op grond van disfunctioneren. Weet u eenmaal welke gevolgen dit kader heeft voor de praktijk, dan kunt u concreet invulling geven aan een verbeterplan.

 

Leer hoe je functioneringsgesprekken effectief kunt inzetten

In deze 2 daagse training leert u hoe u functioneringsgesprekken in uw praktijk kunt introduceren en/of effectief kan inzetten bij de aansturing van het personeel. U leert u de gesprekken voor te bereiden, wat de voordelen zijn en hoe u uzelf in het gesprek het beste kunt opstellen.  

Met behulp van het ‘Aandachtswiel’ leert u hoe u op eenvoudige wijze structuur kunt aanbrengen in de gesprekscycli met medewerkers. Daarnaast wordt in de training uitvoerig stil gestaan bij het effect van gedrag, gesprekstechnieken en non-verbale communicatie.

 

Omgaan met disfunctioneren

In het tweede deel van deze training ligt de nadruk op de juridische aspecten van functioneren en vooral disfunctioneren. U neemt kennis van het toetsingskader dat wordt gehanteerd bij disfunctioneren, zodat u weet welke concrete stappen u moet nemen om een ontslagprocedure voor te bereiden en welke kosten daaraan verbonden zijn. Op basis hiervan leert u hoe u invulling kunt geven aan het verbeterplan. Ook krijgt u handvatten aangereikt over hoe u om kunt gaan met situaties waarin er sprake is van samenloop van omstandigheden, zoals in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren.

 

Deze interactieve training heeft zowel een theoretische als een praktische invulling. Ook is er voldoende gelegenheid om individuele vragen, knelpunten en onduidelijkheden uit uw dagelijkse werk voor te leggen.

 

Onderwerpen die aan bod komen

  • Het voorbereiden en voeren van verschillende gesprekstypen en de verschillen daar tussen (sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, voortgangsgesprek, correctiegesprek, slecht nieuwsgesprek, exit gesprek)
  • Gesprekstechnieken: feedback, non verbale communicatie, actief luisteren, open vragen stellen.
  • Het ontwikkelen, binden en boeien van medewerkers met inzet van ‘Het Aandachtswiel’ om structuur te brengen in de aandacht voor uw individuele medewerkers.
  • Hoe bepaalt u dat een medewerker niet goed functioneert
  • Opstellen verbeterplan
  • Het opbouwen van een dossier.
  • Het juridisch toetsingskader en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
 
Functioneren en disfunctioneren (2-daagse training)

Datum / tijd

6 oktober 2016
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meBerghotel