Training: Ziekteverzuim en re-integratie

sep11
Langdurig zieke medewerkers zijn een zware belasting voor de praktijk. Als leidinggevende wil je natuurlijk dat de medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Zorg dat je weet hoe het zit met de regels, dan krijg je snel grip op de situatie en beperk je belasting voor jezelf en het team.

Wanneer een  medewerker langdurig uitvalt door ziekte dan kan dat heel belastend zijn voor de praktijk. Samen met de medewerker probeer je tot een voorspoedig herstel en een oplossing voor de praktijk te komen. Het is dan  belangrijk om  te weten wat je rechten en plichten zijn inzake re-integratie en hoe je zo’n traject kan aanpakken.


Wet verbetering Poortwachter

Zodra er sprake is van langdurig verzuim krijg je te maken met de Wet verbetering Poortwachter. In deze wet is vastgelegd wat een werkgever dan moet doen. Je krijgt dan te maken met de arbodienst en het UWV. De regels zijn er op gericht de medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, binnen wat mogelijk is in de situatie. Zo moet er bijvoorbeeld een plan van aanpak worden gemaakt. In de training wordt uitgelegd hoe dit proces in zijn werk gaat en waar de werkgever aan moet voldoen. 

Re-integratie eerste en tweede spoor

Wanneer het moeilijk blijkt te zijn om de werknemer in de huidige functie terug te laten keren, dan ga je kijken naar alternatieve mogelijkheden. In de trainingen ook uitgebreid aandacht voor deze alternatieve mogelijkheden: re-integratie eerste spoor (aangepaste functie in het eigen bedrijf) en re-integratie tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever). Aan bod komen onder andere de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de (on)mogelijkheden voor passende arbeid bij medische ondernemingen, de rol en positie van de casemanager en de voor- en nadelen van re-integratie in het eerste of tweede spoor.

 

Verzuimbeleid 

Voorkomen is beter dan genezen. Een verzuimbeleid kan langdurig of frequent verzuim terug dringen. Met de opgedane kennis van de regels en processen  kijken we hoe je het eigen verzuimbeleid kan optimaliseren.

 

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak is onderdeel van de Wet verbetering Poortwachter. Omdat er in de praktijk een veel bijzondere ziektesituaties zijn die zich niet makkelijk in de theorie laten vangen, gaan we ook praktisch aan de slag door te oefenen met het Plan van Aanpak voor een medewerker. 

 


Je eigen casus bespreken

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om individuele vragen te stellen of ziekteproblemen uit je eigen praktijk voor te leggen. 

   

Onderwerpen

  • Wet verbetering Poortwachter: het beoordelingskader van de UWV en de loonsanctie
  • Wet verbetering Poortwachter: het proces in het 1ste en 2de ziektejaar
  • Re-integratiefasen 1e spoor en 2e spoor
  • Het Plan van Aanpak dat je maakt bij langdurige uitval
  • Wet Modernisering Ziektewet (BeZeVa)
  • Verzuimbeleid in het personeelsreglement
  • Loondoorbetaling bij ziekte en de loonopschorting
  • Samenloop arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren
  • Ziekte, ontslag en de transitievergoeding
 
Training: Ziekteverzuim en re-integratie

Datum / tijd

11 september 2018
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meAmersfoort