menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 juli 2019

Beroepsorganisaties zoeken 'breed draagvlak' voor ambities mondzorg

Beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. Deze ambities werken ze de komende tijd verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering van mondzorg op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapte onlangs uit het overleg.
Beroepsorganisaties zoeken 'breed draagvlak' voor ambities mondzorg

Beroepsverenigingen KNMT, NVIJ (voor jeugdtandzorg), NVM-mondhygiënisten, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa formuleerden samen ambities.

 

Ruim een jaar geleden startten de partijen een traject om knelpunten in de huidige bekostiging vast te stellen en op te lossen. Bij de voorstellen, die verder gaan dan de bekostiging, zoeken partijen aansluiting bij bestaande initiatieven of andere organisaties zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of Zorginstituut Nederland.

 

De geformuleerde ambities:

  • Meer inzetten op bewezen effectieve preventie;
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar;
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen;
  • Verbeteren informatie en transparantie voor de patiënt;
  • Meer ruimte voor innovatie;
  • Meer ruimte voor esthetische of cosmetische mondzorg;
  • ​Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn. 

'Breed draagvlak nodig’

Wolter Brands, voorzitter van beroepsvereniging KNMT, stelt dat de ambities goed passen bij de actuele vraagstukken in de mondzorg en het meerjarenplan van de KNMT. 'De komende jaren zal de vraag hoe we de zorg bereikbaar en betaalbaar houden hoog op de politieke agenda staan. Ook in onze sector moeten we deze discussie voeren, ook al wordt lang niet alle mondzorg uit de basisverzekering gefinancierd. Om tot goede oplossingen te komen, is breed draagvlak nodig

 

ANT stapte uit het overleg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) nam eveneens deel aan het overleg, maar besloot eind juni om eruit te stappen. De beroepsorganisatie gaf hierbij aan dat ze tegenstander is van het experiment taakherschikking. ‘Blijven zitten bij het overleg betekent dat we medeverantwoordelijk worden voor aanpassingen in het tariefsysteem die moeten verhullen dat het experiment taakherschikking de kosten op zal drijven.’

 

Links: KNMT, Gezamenlijke ambities voor de mondzorg opgesteld; ANT stapt uit overleg met NZa: ‘We zien geen andere weg’

Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur

Lees meer over:
Mondzorg Tandheelkunde NZa
Gerelateerde artikelen
Open modal