menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
8 juli 2019

ANT stapt uit overleg met NZa: ‘We zien geen andere weg’

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt uit het bestuurlijk overleg met de NZa over de ‘ambities in de mondzorg’, zo maakte de beroepsorganisatie onlangs bekend. De NZa sprak met de beroeps- en brancheorganisaties in dit bestuurlijk overleg over het huidige systeem van bekostiging in de mondzorg.
ANT stapt uit overleg met NZa: ‘We zien geen andere weg’

De NZa stelde dat er knelpunten waren gesignaleerd die door aanpassingen in het tariefsysteem opgelost zouden moeten worden. 'Toen de knelpunten niet onderbouwd konden worden door de NZa is het overleg omgebogen naar ambities voor de mondzorg', aldus Ravin Raktoe, vice-voorzitter van de ANT. 'Waar deze ambities toe zouden leiden, wat voor maatregelen ze zouden opleveren en wanneer er beleid op gemaakt zou worden, kon de NZa steeds niet zeggen.'  

 

‘Niet transparant’

De ANT heeft sinds de start van het overleg met de NZa aangedrongen op transparantie over het proces, doelstellingen en uitkomsten, schrijft ze in een persbericht ( 'ANT stapt uit bestuurlijk overleg met NZa over ambities mondzorg'). Aan die transparantie ontbreekt het echter, aldus de tandartsenorganisatie. De ANT stelt ook dat er rond het experiment met taakherschikking geen grote wijzigingen in het tariefstelsel kunnen worden doorgevoerd. ‘Dat beïnvloedt de evaluatie van het experiment door de Tweede Kamer. Een kostenstijging zoals voorspeld door experts, zou betekenen dat het experiment zou zijn mislukt’, stelt Raktoe.

 

‘Uitgesproken tegenstander’

Omdat de ANT niet medeverantwoordelijk wilde zijn voor aanpassingen in het tariefsysteem, is ze uit het overleg gestapt. ‘Blijven zitten bij het overleg betekent dat we onder andere medeverantwoordelijk worden voor aanpassingen in het tariefsysteem die moeten verhullen dat het experiment taakherschikking de kosten op zal drijven. De ANT is een uitgesproken tegenstander van het experiment en wil op geen enkele wijze medeverantwoordelijk zijn voor maatregelen die bovendien afbreuk doen aan de kwaliteit van de mondzorg. Daarom zien wij geen andere weg, dan uit het overleg te stappen.’

 

‘Uitgesproken voorstander’

Volgens de beroepsorganisatie kan ze de maatregelen die de NZa voorstelt, niet automatisch steunen. ‘Niet de bekostiging van deze ambities is een knelpunt, maar de politieke wil om deze te financieren.’ De ANT noemt het vreemd dat de NZa bij voorbaat zegt een ‘uitgesproken voorstander’ te zijn van herschikking van taken tussen mondhygienisten en tandartsen, terwijl het experiment nog moet beginnen. Ook verzet de organisatie zich tegen invoering van een abonnement voor de jeugd. ‘Het werkt onderbehandeling in de hand, zorgt voor extra bureaucratie, en bovendien wordt het risico verlegd van het collectief van zorgverzekeraars naar zorgverlener en patiënt.’

 

Link:  'ANT stapt uit bestuurlijk overleg met NZa over ambities mondzorg'

Beeld: Shutterstock/408504718
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal