menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 november 2018

Kabinet denkt na over nieuwe regeling rondom contractering

Minister Bruins van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het contractproces verbeterd moet worden en de contracteergraad moet stijgen. Het feit dat steeds meer zorgaanbieders zonder contracten gaan werken baart hem zorgen. Bruins vindt, samen met de partijen van de hoofdlijnenakkoorden, dat een contract de voorkeursoptie moet zijn van zowel zorgverzekeraar als zorgaanbieder.
Kabinet denkt na over nieuwe regeling rondom contractering

Hij schrijft in zijn brief dat een negatieve ontwikkeling van de contracteergraad kan leiden tot een aanpassing in de wet- en regelgeving om goede zorg toch voor alle burgers betaalbaar en beschikbaar te houden. Deze wetswijziging biedt de overheid de mogelijkheid biedt om voor bepaalde (deel)sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan de verzekeraars. Het is een afgezwakte vorm van het voorstel dat minister Schippers van Volksgezondheid in 2014 voorstelde.

 

Het gaat in zijn brief voornamelijk over wijkverpleging en de geestelijke gezondheidzorg, omdat in beide sectoren het aandeel niet-gecontracteerde zorg met 6% per jaar stijgt.

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen