menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 oktober 2018

NZa: 'Samenwerking noodzakelijk voor toekomst van de zorg'

In 'De stand van de zorg' beschrijft de NZa niet alleen hoe de zorg er nu voor staat, maar ook hoe zorg zich zou moeten ontwikkelen. Preventie, innovatie, integrale zorg en substitutie, die kant moet het op.
NZa: 'Samenwerking noodzakelijk voor toekomst van de zorg'

In het rapport 'De stand van de zorg' beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wat ze afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de zorg door middel van rapporten, reageren op meldingen et cetera. Maar daarnaast spreekt er ook een toekomstvisie uit het document. Want de zorg staat voor grote uitdagingen, vindt de NZa. "De zorg is in Nederland goed geregeld, maar om dit zo te houden vraagt de toekomst om een fundamenteel andere benadering,” zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur. 


Integrale beandering

Een integrale benadering van zorg waarin de patiënt centraal staat, die kant moet het volgens de NZa op. "Te vaak nog wordt gewerkt vanuit de huidige instituten. Terwijl de zorgvraag vaak breder is dan het specifieke vakgebied, sector of domein kan bieden. Daarom is samenwerking zo belangrijk. Pas dan is er sprake van goede integrale zorg voor de patiënt. Deze ontwikkeling vergt tijd. We zien initiatieven ontstaan in de sector die we waar nodig ondersteunen en stimuleren."

 

De NZa wil er alles aan doen om deze samenwerking in de zorg te ontwikkelen, stimuleren en verankeren. Afgelopen jaar heeft de NZa een aantal maatregelen genomen om deze ontwikkeling richting integrale zorg te stimuleren en te faciliteren. Zo publiceerden ze de Monitor zorg voor ouderen waarin ze voor het eerst het totale zorggebruik door ouderen in kaart brachten. 


Preventie met de GLI

Naast integrale zorg zet de NZa in op innovatie en preventie. " Voorkomen is niet alleen beter dan genezen. Het zorgt ervoor dat mensen een betere kwaliteit van leven ervaren. Bovendien kan het de vraag naar zorg later in het leven verminderen, wat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg ten goede komt."  Een voorbeeld van preventie  is de bekostiging van gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf 2019 is het mogelijk om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag te declareren voor mensen met overgewicht en obesitas. In Nederland komen zo’n vijf miljoen mensen in aanmerking voor leefstijlcoaching. De huisarts kan mensen doorverwijzen. Verschillende beroepsgroepen zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen de zorg leveren. Een GLI duurt 24 maanden en de bekostiging sluit hier op aan. GLI wordt wel alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.


Lees meer over De stand van de zorg

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen