menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
22 januari 2019

Positionering in de medische praktijk

In het voorgaande blog van Reinder Koornstra zagen we dat ook de medische praktijk steeds meer te maken krijgt met het verschijnsel ‘Concurrentie’. Het gevolg is dat uw huidige en beoogde patiënten uw praktijk of centrum een eigen plaats geven tussen die “concurrenten”. Dat noemen we “Positionering”.
Positionering in de medische praktijk

En positionering vindt plaats zelfs als u niets doet. Hoe?

 

Passief of actief?

Positionering is de gerealiseerde (relatieve) positie van een organisatie, een divisie, een merk of product in de perceptie van afnemers, ten opzichte van vergelijkbare concurrenten ”.

 

Patiënten zetten uw praktijk, apotheek of gezondheidscentrum af tegen wat ze van concurrenten (alternatieven) weten, of van anderen horen. Deze zogenaamde Passieve Positionering (imago), is bepalend voor hun trouw aan uw praktijk, en voor de aantrekkingskracht daarvan op nieuwe patiënten. 

 

Natuurlijk is elke praktijksituatie anders, en niemand kan alles betekenen voor iedereen. 

Maar u kunt aan die gewenste passieve positionering, op basis van eigen visie, strategie én uitvoering in positieve zin aan bijdragen door Actieve Positionering! 

 

Dat is geen kwestie van communicatie alleen. U kiest, op basis van wat patiënten belangrijk vinden, wat u hen kunt en wilt bieden. En communiceert dat zo dat huidige én toekomstige patiënten bij hun bezoek of contact ervaren wat u hen beloofde. 

 

Positioneren is dus veel meer dan communicatie alleen. Want de ene patiënt zal zich meer door uw aanbod aangetrokken voelen dan de andere, zodat zich, anders dan vroeger, een doelgroep vormt. Vervolgens probeert u die doelgroep zo tevreden mogelijk te maken en te houden. Schematisch kunnen we de manier waarop patiënten in uw verzorgingsgebied de verschillende alternatieven voor eerstelijns medische zorg naast elkaar plaatsen in onderstaande ‘positioneringsgrid’.

 

Positioneringsgrid

Hoe kunt u inspelen op het palet aan wensen (koopmotieven) dat de patiënten in uw verzorgingsgebied hebben met betrekking tot de voor hen ‘ideale’ praktijk of apotheek? Na onderzoek zetten we de belangrijkste af op de twee assen van deze ‘positioneringsgrid’. 

 

 

 

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat patiënten kiezen voor een gespecialiseerd aanbod versus breed aanbod én voor persoonlijke benadering versus beleving en luxe als hun belangrijkste ‘koopcriteria’. Iedere patiënt zal zoeken naar een zorgaanbod dat zoveel mogelijk overeen komt met zijn of haar wensen. Kortom, elke aanbodcombinatie leidt tot een aparte groep patiënten die dat aanbod waarderen.

 

Hierboven gaan we ervan uit dat u een breed aanbod aan medische diensten aanbiedt in een groepspraktijk. De alternatieven zijn naast uw eigen positionering in deze grid gezet. Uw doelgroep is dus de groep mensen die uw aanbod aantrekkelijk vindt. Anderen maken andere keuzes. 

 

Wanneer blijkt dat uw patiënten uw praktijk  passief  ánders zien dan u zou willen, kunt u dat corrigeren door  actief  uw aanbod én de communicatie daarvan zo aan te passen dat dit verandert. Dat aanbod, in al zijn aspecten, kunt u zelf aanpassen, voor de communicatie daarvan kunt u beter een professional inschakelen. 

 

Maar als u het aanbod goed communiceert én dagelijks waarmaakt, zal het veel gemakkelijker worden tevreden patiënten te hebben. En tevreden patiënten blijven. Daarover meer in het volgende blog. 

 

Geschreven door Reinder Koornstra 

R.H. Koornstra MSc 

Voor vragen:    reinderkoornstra@gmail.com

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen