Naar een optimale match: Weet waar je instapt bij praktijkovername

woensdag 18 augustus 2021
timer 5 min

Foto: Shutterstock

Het overnemen van een praktijk is geen momentopname, maar een proces. Zet dat proces tijdig in, is het advies, als je daadwerkelijk succesvol wil zijn. Al decennialang begeleidt en adviseert VvAA praktijkhouders in dit proces. Wat zijn verder de belangrijkste stappen en inzichten van onze adviseurs?

Vertrouwd?

Bij het overnemen van een praktijk geldt als succesfactor het écht (leren) kennen van de praktijk die u wilt overnemen. Pas dan kunt u bepalen in hoeverre die kandidaat bij u past. Bij die praktijk moet er dus een minimale mate van ‘vertrouwdheid’ zijn.

Inzicht in uw eigen wensen

Maar om de match te kunnen beoordelen het is van het grootste belang eerst goed inzicht te hebben in uw eigen wensen. Dat is dan ook de absolute stap 1 in de in dit artikel opgenomen figuur ‘Praktijkovername in tien stappen’.

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Dan gaat het niet alleen om waar in het land, maar ook over bijvoorbeeld: grote praktijk of kleinere, stad of buitengebied, zoveel mogelijk zelfstandig of met veel collega’s samen. Of onderdeel van een keten? Zaken rondom de zorg zelf doen of (deels) uitbesteden? Maar vooral: zelf goed in de spiegel kijken. Wat voor soort zorgverlener bent u? Waar bent u goed in? Waar wordt u gelukkig van? En wat betekent dat voor de eisen die u stelt aan een praktijk?

Starten met starten

Alvorens een plan te maken is het goed eerst een tijdsbepaling te maken. Dat is stap 2. Hoeveel tijd heeft u nodig om voor uzelf te beginnen? En wat speelt bij deze afwegingen een rol? Als u daar zicht op hebt, kunt u ‘starten met starten’ (stap 3): het opstellen van een plan van aanpak. Hoe gaat u zoeken, en: welke ondersteuning wilt u daarbij hebben? Daarbij kunt u denken aan de overname-adviseur, de bank en de accountant. Maar ook collega’s, familie of vrienden kunnen een rol spelen. Het daadwerkelijk selecteren van een praktijk (stap 4) betekent vervolgens het concreet zoeken van mogelijke geschikte praktijk. Waarna het bij het verdiepen in de praktijk (stap 5) gaat om het verder onderzoeken.

De 10 stappen bij praktijkovername
De 10 stappen bij praktijkovername

Streng voor uzelf

In deze fase is het belang ‘streng’ te blijven voor uzelf: het gaat hier immers om de toets met het beeld dat u bij stap 1 (niet voor niks!) schetste van uzelf en uw wensen. Streng, ook als er zich plotseling wat aandient, dwars door uw geordende stappenplan heen. Bezuinig niet op tijd, praat ook met medewerkers. Dé succesfactor, geven onze adviseurs aan, is zelf enige tijd in de praktijk gewerkt te hebben. Pas dan is er echt sprake van ‘vertrouwdheid’, een goede uitgangspositie voor een optimale match. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn.

Onderhandelen en overnemen

Bij het onderhandelen (stap 6) staat de waarde van de praktijk centraal. Van de praktijk zelf, maar ook van de inventaris, en mogelijk de huisvesting. Maar ook tal van overnamecondities moeten bepaald worden. En als u eenmaal rond bent met de overdragende praktijkhouder moet een en ander geformaliseerd worden, voor de daadwerkelijke overname (stap 7). Denk daarbij onder meer aan overname- en maatschapscontracten.

Praktisch regelen

Ook moeten nog veel praktische zaken geregeld worden. Vooral in de sfeer van in- en overschrijven (stap 8). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Kvk-inschrijving, bankrekening en bij huisartsen bijvoorbeeld de inschrijving op naam van patiënten (ION). Maar denk ook uw AGB-code, Vecozo-aansluiting en waarneemregeling.

Vooruit- en achteromkijken

En dan uw introductie in uw nieuwe rol/omgeving. Bijvoorbeeld in een persoonlijke brief aan de patiënten, maar ook op de website en andere plekken waar u zichtbaarheid van belang is (stap 9). Denk daarnaast ook aan andere stakeholders, zoals verwijsrelaties. Tot slot is achterom kijken ook van groot belang, leert de ervaring. Informeer tijdig en op gepaste wijze patiënten, andere zorgverleners en relaties, waarneemdiensten etc. uit uw vorige werkkring (stap 10).

Stappenplan: goede houvast

Tot slot nog een nuancering. Het tienstappenplan is een theoretisch model. In werkelijkheid zullen stappen soms (deels) parallel lopen of blijken latere stappen zich al eerder aan te melden. Dit is volledig afhankelijk van de situatie. Daarnaast zit er achter een aantal stappen een hele wereld, waarvan de invulling afhankelijk is van de beroepsgroep en specifieke situatie. Maar het stappenplan blijkt in de praktijk een goed houvast voor een gedegen aanloop naar een goede match tussen uw wensen en de eigenschappen van de over te nemen praktijk.

Meer informatie? Kijk op VvAA.nl/advies/eigen-praktijk

Praktijkoverdracht

Ook het overdragen van uw praktijk aan een ander is geen momentopname, maar een proces. Meer daarover, inclusief een tienstappenplan, vindt u in het vorige nummer van Medisch Ondernemen (nr. 1 2021) en via VvAA.nl/praktijk/overdragen.

 

Verder lezen:

 

Door Erik M. van Dam, senior adviseur kennismanagement bij VvAA

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

De groeiambities van DentConnect: ‘kwalitatieve mondzorg’ die een ‘superieure ervaring’ biedt

15 apr om 16:43 uurtimer5 min
DentConnect is een landelijke mondzorgketen met groeiambitie. De organisatie wil ‘kwalitatieve mondzorg’ bieden…
Lees verder »

Tijdig starten met stoppen: Praktijkoverdracht in tien stappen

14 apr om 11:54 uurtimer5 min
Ook bij praktijkoverdracht is een goed begin het halve werk. Het overdragen van een praktijk is geen momentopname…
Lees verder »

Melanie Meijer (BLOEM Leefstijl): 'Bij de leefstijlinterventie moet je het na een half jaar weer alleen doen'

8 apr om 13:32 uurtimer5 min
Melanie Meijer, huisarts en leefstijlarts in Zutphen, is oprichter van Dokter BLOEM® Leefstijlkliniek. ‘BLOEM’…
Lees verder »

Huisarts Bernard Kral: ‘Er zijn bijna geen huisartsen meer die een praktijk runnen leuk vinden'

2 apr om 13:15 uurtimer4 min
Huisarts Bernard Kral (62) besloot vorig jaar zijn praktijk vervroegd over te dragen, omdat hij als huisarts aan…
Lees verder »

Fiscale en financiële aspecten van praktijkoverdracht

1 apr om 13:50 uurtimer5 min
Binnen de gezondheidszorg is veelal sprake van enige vorm van samenwerking tussen medici onderling. Juist bij…
Lees verder »

Fiscale aandachtspunten bij de verkoop of beëindiging van uw praktijk

31 mrt om 15:35 uurtimer4 min
Vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser begeleiden wij veel huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten…
Lees verder »

Fiscale aandachtspunten bij de start van uw praktijk

24 mrt om 13:28 uurtimer4 min
Vanuit de Branchegroep Zorg van Visser & Visser begeleiden wij veel jonge huisartsen, tandartsen en…
Lees verder »

Huisarts Ate Jeeninga: ‘Er zit een enorme generatiekloof tussen starters en stoppers’

24 mrt om 13:21 uurtimer4 min
Ate Jeeninga is huisarts en voormalig medisch directeur van de huisartsenposten Enschede-Oldenzaal en Hengelo. Hij…
Lees verder »