Stappen op weg naar een nieuw medisch centrum: Maak uw praktijk toekomstbestendig

donderdag 20 januari 2022
timer 5 min

Laan 7 is een Paramedisch Centrum voor Gezonde Levensstijl in Gelderop. ‘Duurzaam bouwen en exploiteren draagt bij aan een gezond leef- en werkklimaat’, zeggen praktijkhouders Lesley en John Pasveer. (Foto: Rob van Esch | Architectuurfotograaf)

Al enkele jaren zien we dat veel medici in de eerste lijn ruimtegebrek ondervinden of hiermee te maken krijgen. Tegelijk zien we een stijging van het aantal nieuw te bouwen (para)medische centra. In dit artikel nemen we u mee in welke stappen u kunt zetten bij de realisatie van een nieuw (para-)medisch centrum. Welke keuzes dient u te maken als u op zoek bent naar meer praktijkruimte?

Al jaren zien we een stijging van het aantal nieuwe (para)medische centra. Door de toename van specifieke zorgprogramma’s, meer focus op preventie en leefstijl, én overheveling van taken uit de tweede lijn is er meer ruimte én personeel nodig voor (para-)medische centra. Zorgaanbieders kiezen er dan voor zich samen onder één dak met andere aanbieders te vestigen, met als gezamenlijk doel de patiënt centraal te stellen en zorg dichtbij in de wijk te leveren. Daarnaast is het lokaal aanbieden van zorg een belangrijke drijfveer. De huisarts en de fysiotherapeut zijn vaak de initiatiefnemers. In veel gevallen sluiten de apotheker en andere zorgaanbieders zich aan bij deze initiatieven. 

We nemen u graag stapsgewijs mee in de realisatie van een nieuw centrum. Een traject van ver- of nieuwbouw kent vaak een langere doorlooptijd. Welke keuzes dient u te maken op zoek naar meer ruimte? Hieronder beschrijven we de stappen die bij het maken van uw plan komen kijken: 

 • Inventariseer uw wensen en behoeften,
 • Betrek deskundigen,
 • Denk aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid, 
 • Doe de QuickScan voor de financiële haalbaarheid.

Inventariseer uw wensen en behoeften

De eerste vraag is meestal: ‘Kan ik mijn bestaande pand nog verbouwen of moet ik verhuizen?’ Als u gaat samenwerken met meerdere disciplines onder één dak of gaat uitbreiden op het gebied van leefstijl en preventie, moet u wellicht op zoek naar een ander pand of kiezen voor nieuwbouw. In veel gevallen zien wij dat er binnen de bestaande praktijken simpelweg geen mogelijkheid voor uitbreiding in vierkante meters is. De koop van een ander pand, meestal samengaand met een verbouwing, of volledige nieuwbouw leiden vaak tot het aanvragen van financiering. 

Voordat u zover bent, dient u een aantal stappen en beslissingen te nemen:

 • Met wie wilt u samenwerken en waarom?
 • Wat is uw gezamenlijke visie en missie?
 • Met welke trends en ontwikkelingen krijgt u te maken? 
 • Wat is de financiële impact op uw praktijkvoering en uw verdienmodel?
 • Met welke trends en ontwikkelingen krijgt u te maken? 
 • Welke keuze maakt u als het gaat om vastgoed? Huren of eigendom? Een bestaand pand verbouwen? Voldoet het pand aan de nieuwe duurzaamheidseisen (is het bijna energieneutraal gebouwd en heeft het minimaal energielabel C)?  
 • Is er sprake van praktijkverplaatsing naar een ander koop- of huurpand? Gaat u uw bestaande pand verkopen of verhuren? Of moet u de huur opzeggen?
 • Hoe zijn de sociaal-demografische ontwikkelingen in uw dorp of stad? In welk tempo ontwikkelt zich de vraag naar (complexe) zorg?
 • Bent u straks de enige eigenaar van het vastgoed? Gaat het om eigen gebruik of gaat u deels ook verhuren aan andere zorgverleners? Of kiest u voor gedeeld eigenaarschap met andere zorgaanbieders? Ook is het mogelijk een appartementsrecht te kopen voor eigen gebruik. Houd daarbij rekening met de vereniging van eigenaren. 
 • Belangrijk is ook om de invloed van uw zakelijke investering op uw financiële privésituatie mee te wegen.  

Betrek deskundigen

Wij spreken vaak met zorgverleners uit de eerste lijn die voor deze keuzes hebben gestaan en delengraag onze ervaringen en opgedane kennis met u en andere betrokken partijen. Wanneer u een richting heeft gekozen is het belangrijk tijdig een bouwbegeleider of een architect te betrekken en natuurlijk ook uw accountant. U dient bijvoorbeeld een keuze te maken over de juridische structuur en de opzet van uw investeringsbegroting en financieringsopzet. Ten slotte adviseren wij u een meerjarenprognose op te stellen. Denk aan vragen als: Wat is de impact van uw keuzes op uw verdienmodel? Heeft u meer personeel nodig?

Denk aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid

Het begrip ‘duurzaamheid’ is bij deze trajecten niet meer weg te denken. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig.

Verdiep u in de nieuwe wetgeving

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben eisen geformuleerd voor het energiegebruik van nieuwe gebouwen. De overheid zorgt voor aanpassingen aan wet- en regelgeving, zodat aan die eisen kan worden voldaan. Bent u eigenaar van een praktijk of gevestigd in een gezondheidscentrum groter dan 250 m2? Of heeft u ver- of nieuwbouwplannen waardoor u een centrum van meer dan 250 m2 bezit of huurt? Dan is het hebben van een energielabel verplicht. Daarbij geldt geen verplichting voor minimaal label C, wat voor kantoren wel geldt. 

Toch adviseren wij u om minimaal te kiezen voor energielabel C (uiterlijk 1-1-2023), als u een overname, koop of verbouw van een praktijkpand overweegt. Op het moment dat u een financiering aanvraagt, vraagt ABN AMRO naar het energielabel en uw plan van aanpak om het pand te verduurzamen. Een gunstiger energielabel kan u mogelijk financieel voordeel opleveren. De Duurzame Investeringstool van ABN AMRO geeft inzicht in het huidige energielabel en geeft u suggesties over de verbetermogelijkheden voor uw pand. 

Maak uw praktijk toekomstbestendig

Verduurzamen kan ook gezien worden als het toekomstbestendig maken van de praktijk. Om processen in uw praktijkvoering te verduurzamen is het van belang een veranderstrategie uit te werken. Een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving binnen de praktijk is essentieel. Om dit te borgen zijn medewerkers nodig die langdurig inzetbaar zijn, flexibel kunnen inspelen op veranderingen en de juiste competenties hebben. Het is verstandig te investeren in de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers, hen te motiveren en inspireren, daar waar mogelijk te betrekken bij de besluitvorming en te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

ABN AMRO wil hierin graag meedenken en een bijdrage leveren. We stimuleren de omschakeling naar een duurzame samenleving graag samen met u. Hiervoor ontwikkelen we steeds meer duurzame producten en diensten. Een paar voorbeelden: 

 • We zorgen dat al onze kantoren energielabel A krijgen,
 • We maakten een ontmoetingsplek voor duurzame ideeën: Circl,
 • We kopen bewust in en gebruiken zelf producten en diensten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu.

We willen graag bijdragen aan een samenleving waar meer gelijke kansen zijn, waar iedereen kan meedoen in het financiële systeem en voorbereid is op de toekomst.

Doe de QuickScan voor financiële haalbaarheid

Er is geen blauwdruk voor het gehele traject. Elke situatie is anders. Wij denken graag in een vroegtijdig stadium met u mee. Om erachter te komen of uw plannen financieel haalbaar zijn, kunt u gebruik maken van onze QuickScan, zodat u snel weet of u verder kunt met uw plannen. Als u de nodige stukken verzamelt, heeft u binnen enkele werkdagen duidelijkheid. Ook helpen we u graag bij het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden via de Subsidie Expertise Desk van ABN AMRO. 

Deze stukken zijn hiervoor nodig:

 • De investeringsbegroting voor de aankoop van een bestaand pand, verbouw of nieuwbouw met toelichting. 
 • Organogram en inzage in de juridische structuur. 
 • De gewenste financieringsopzet. 
 • De exploitatiebegroting van de vastgoedeigenaar inclusief (indien van toepassing) een indicatie van te verwachten huuropbrengsten.
 • De meest recente jaarrekening van de praktijk per initiatiefnemer. 
 • Meeste recente aangifte inkomstenbelasting van de initiatiefnemers.

Over de auteurs: Els Hogenbirk en Charlotte van Laar

Els Hogenbirk (06-51474226) en Charlotte van Laar (06-23490827) zijn sectorspecialisten Medisch bij ABN AMRO. Zij zijn gespecialiseerd in begeleiding en advisering bij de opzet van gezondheidscentra en denken graag met u mee. Voor meer informatie kijk op www.abnamro.nl/medisch.

Lees het hele artikel in MedischOndernemen 4-2021.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

mic_external_onInterview

Diëtist Lobke Faasen ontwikkelde de Schijf for Life: ‘Plantaardig eten heeft een enorme urgentie’

14 jun om 17:00 uurtimer6 min

Lobke Faasen ontwikkelde als diëtist – samen met Armanda Govers –  de volledig plantaardige Schijf for Life,…

Lees verder »
Huisarts Claudine van Lith (rechtsachter) en haar team
mic_external_onInterview

Huisartsenpraktijk verduurzamen met het hele team: ‘Minder voorschrijven, minder materialen, minder doen kost geen tijd’

10 jun om 13:30 uurtimer7 min

Huisarts Claudine van Lith runde tot april dit jaar een eigen praktijk in Olst. Ze vertelt terugblikkend hoe ze…

Lees verder »
Uitbreiding Gezondheidscentrum Emma in Tilburg.Artist impression: Van Waarden Ontwerp & Advies i.o.v. Cornelis Huygens Vastgoedgroep
person_outlineBlog

Bouwen in 2024. Geduld is een schone zaak

4 jun om 14:45 uurtimer4 min

Dat bouwproces kost in theorie twee tot drie jaar. Maar meestal meer. Naast tijd vraagt bouwen daarom ook…

Lees verder »
mic_external_onInterview

Rinke Rinke Blok en Angelica Setiaman (KNMT): ‘Verduurzamen hoort gewoon bij ondernemen in de mondzorg’

3 jun om 17:00 uurtimer7 min
Tandartsenorganisatie KNMT zet zich actief in voor verduurzaming van de mondzorg. Welke trends zijn er zichtbaar…
Lees verder »
Jaap van der Stel klimaatpsycholoog en bosbouwer
mic_external_onInterview

'Klimaatpsycholoog' en bosbouwer Jaap van der Stel: ‘Bewustzijn van klimaatproblemen bij professionals kantelt nu’

30 mei om 11:00 uurtimer5 min

Jaap van der Stel, emeritus-lector geestelijke gezondheidszorg, is actief bij het platform…

Lees verder »
Rob ter Bekke_Jessie Neffke_2024
mic_external_onInterview

‘Groene huisarts’ Jessie Neffke benadrukt noodzaak ‘primaire preventie’: ‘Leefstijlziektes voorkomen essentieel voor houdbare zorg’

29 mei om 12:30 uurtimer5 min

‘Huisartsen kunnen meer uitdragen dat welvaartziektes met onze leefstijl te maken hebben. Het…

Lees verder »
mic_external_onInterview

Willy van der Wind op de Dag van de Praktijkmanager: ‘Conflicten oplossen door de roze olifant bespreekbaar te maken’

1 mei om 11:15 uurtimer6 min
Willy van der Wind, oprichter van Mediation & Meer, is conflictexpert en werkt als registermediator in de…
Lees verder »
Huisarts Wietske Jacobs (Eigen foto)
mic_external_onInterview

Huisarts stuurt SOS: ‘Een duurzame, instapklare praktijk waar we het verschil kunnen maken’

22 apr om 10:30 uurtimer6 min

Huisarts Wietske Jacobs (44) maakte in 2018 de sprong naar het praktijkhouderschap in Den…

Lees verder »