menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
26 oktober 2018

4 tips voor een succesvol functioneringstraject

Als een medewerker in uw praktijk niet naar behoren functioneert, moet u hem hier onmiddellijk bewust van maken. Indien hij zijn functioneren niet zelf weet te verbeteren, dient u een functioneringstraject te initiëren.
4 tips voor een succesvol functioneringstraject

Een functioneringstraject is te omschrijven als een afgebakende periode waarin u een medewerker de mogelijkheid geeft om zijn functioneren te verbeteren. In deze periode maken jullie samen S.M.A.R.T. afspraken. Bovendien stellen jullie ook doelen op die behaald moeten worden. Zowel de doelen als de afspraken hebben betrekking op het verbeteren van het functioneren van de medewerker.

 


Tip 1 van 4: ondersteun de medewerker zoveel mogelijk.

Niet alleen de medewerker is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen tijdens een functioneringstraject. Ook u bent hier verantwoordelijk voor.  U heeft als praktijkhouder namelijk de plicht om de medewerker te faciliteren bij het behalen van de doelen.

 

Tip 2 van 4: blijf documenteren.

Het is belangrijk dat u alle afspraken, evaluaties en bijstellingen nauwkeurig documenteert. Als het functioneringstraject geen verbetering teweegbrengt, kunt u een ontslagdossier samenstellen. De verslaglegging van het functioneringstraject zal een belangrijk onderdeel van het ontslagdossier vormen.

 

Tip 3 van 4: blijf evalueren en bijstellen.

Als u geen aandacht aan de voortgang van het traject besteedt, zal een toekomstig verzoek tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst kunnen worden afgewezen.  Een kantonrechter kan van mening zijn dat u als praktijkhouder niet voldoende betrokken bent geweest bij het verbeteren van het functioneren van de medewerker.

 

Tip 4 van 4: gebruik een stappenplan.

Als u een functioneringstraject initieert, is het verstandig om een stappenplan te gebruiken. Hiermee voorkomt u dat u bijvoorbeeld belangrijke deadlines, zoals evaluatiedata, vergeet.  Daarnaast draagt een stappenplan bij aan de mate waarin u systematisch handelt. Dit laatste is vooral van belang als u dossieropbouw wilt plegen bij een medewerker die disfunctioneert. 


Roberto Lamsberg

Dit artikel is geschreven door DCManagement.

DCManagement is dé sparringpartner voor praktijkhouders van mondzorgpraktijken!

Klik hier om naar de website van DCManagement te gaan.


Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen