menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 oktober 2019

Thieu Heijltjes bespreekt Paul Wormer: ‘De dokter in de vakgroep’

Een organisatie zonder hiërarchie werkt niet. Dat schreef ik op mijn flip-over voor mijn gesprek met 5 huisartsen. Werkt dat: een bedrijf zonder leiding? In het bedrijfsleven komt dat nauwelijks voor. Bij specialisten en huisartsen van oudsher wel. Een dokter moet samen, maar ook altijd autonoom blijven werken. Een moeilijke combinatie. Zeker nu de maatschappen steeds groter worden.
Thieu Heijltjes bespreekt Paul Wormer: ‘De dokter in de vakgroep’

Hoe dat wel kan werken, vertelt Paul Wormer in ‘De dokter in de vakgroep’. Het boek bevat een helicopterview over het gehele gebied van samenwerken door artsen. Hij maakt een mooi onderscheid in de vier belangrijke velden van een vakgroep of maatschap. Wormer onderscheidt: de onderneming, de organisatie, het team en de dokter zelf. Over ieder gebied krijgt de lezer zakelijke, relevante en goed gedocumenteerde informatie. De teksten zijn makkelijk leesbaar en steeds goed te begrijpen, ook voor artsen, die een hekel aan managementtaal hebben.

 

Optimisme over maakbaarheid

Paul Wormer is blogger bij MedischOndernemen en bekend vanuit zijn workshop ‘Onderhandelen met je opleider’. Belangrijk voor jonge artsen, die bezig zijn met de ontwikkeling van hun carrière. Het bevat de informatie die vroeger op een minder professionele wijze circuleerde binnen artsenfamilies. Daar wist men hoe je een medisch professional kon worden. De laatste decennia zijn de vakgroepen groter en belangrijker geworden en er komen meer artsen van buiten deze families. Paul Wormer is meegegroeid met deze trends en ik voel zijn optimisme over de maakbaarheid van een leuke en aangename vakgroep om in te werken.

 

Zelf gezond blijven 

Ook in zijn boek staat hij dicht bij jonge professionals. Hij bespreekt alles wat nodig is om je in je vak waar te maken. Daarmee is het voor jonge specialisten en huisartsen een onmisbaar boekje. Zo bevat het een heldere en praktische bespreking van de “Onderneming” en de “Organisatie”. Veel handige informatie en verwijzingen naar belangrijke auteurs. Prima adviezen, vooral in het stuk over de “Dokter Zelf”. Hoe als arts zelf gezond te blijven, ondanks alle werkdruk en noodzaak tot perfectionisme. Als universiteiten een attentie bij het behalen van het artsexamen willen geven, dan is het boek ‘De dokter in de vakgroep’ kortom een perfect cadeau.

 

Zelfkennis als eerste voorwaarde 

Huisartsen behandelen tegenwoordig meer dan specialisten elkaars patiënten. Dat maakt de samenwerking intensiever en eist meer onderling vertrouwen en begrip. Zelfkennis is dan een eerste voorwaarde en tegelijkertijd de moeilijkste. Als huisartsen gebruik willen maken van ieders kwaliteiten en attent zijn op elkaars valkuilen, dan zullen zij elkaars persoonlijkheidsstructuur moeten leren kennen. Ik denk dat daartoe de kernkwadrantentechniek van Daniel Ofman als enige methode  te kort schiet. Onderling bespreken van een kleurenanalyse, een Belbin-onderzoek maar vooral de kennis van elkaars type in het Enneagram kan artsen meer bekwaam maken om met elkaar te communiceren en zo samen een team te bouwen. 

Bestelinformatie:  De dokter en de vakgroep – Handleiding voor een succesvolle vakgroep en loopbaan, Paul Wormer, Paul Wormer Consultancy, 145 blz., 24,50 euro.


Lees hier alle blogs en boekbesprekingen van Thieu Heijltjes. Klik hier voor de blogs van Paul Wormer.  

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen