menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 juni 2019

Fysiotherapie moet nu haar kans grijpen

Elice Phijffers, sectorspecialist Medisch bij ABN AMRO, ziet veel kansen voor de fysiotherapie binnen de snel veranderende zorgsector. Er zijn zowel kansen door multidisciplinaire samenwerking, door schaalvergroting als door innovaties op het gebied van E-health. Als het gaat om levensstijl en preventie kunnen fysiotherapeuten ook een grotere rol opeisen.
Fysiotherapie moet nu haar kans grijpen

Steeds grotere rol voor de fysiotherapeut in de Nederlandse zorg

Door vergrijzing en technologische vooruitgang stijgt de zorgvraag. Mensen leven langer en er is technologisch gezien meer mogelijk, waardoor fysiotherapeuten een grotere rol spelen in de  mobilisatie van patiënten. De vraag naar fysiotherapeutische zorg voor chronische aandoeningen neemt de komende jaren ook toe. In behandelingen ligt de focus op preventie en zelfzorg. Mede door de doelstelling vanuit onder andere de overheid van ‘de juiste zorg op de juiste plek’, zal de rol van de fysiotherapeut nog belangrijker gaan worden.

 

Multidisciplinaire samenwerking

Er is sprake van toenemende samenwerking binnen multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Ketenzorg is zorg waarbij verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd. Op die manier ontstaat een samenhangend aanbod, gericht op de behoeften van de patiënt. De huisarts coördineert meestal de ketenzorg, maar we zien een steeds grotere rol voor de fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan een obesitasprogramma waarbij een fysiotherapeut knieklachten behandelt, maar ook schakelt met een huisarts, psycholoog en diëtist. Wanneer deze disciplines nauw samenwerken kunnen betere adviezen worden gegeven.

 

Schaalvergroting 

Er ontstaan steeds meer grotere praktijken, soms met meerdere vestigingen. Het voordeel van een grotere praktijk is onder andere dat je personeel flexibel kunt inzetten. Alleenstaande lokale praktijken zullen er waarschijnlijk wel blijven, maar voor het merendeel zullen het samenwerkingsverbanden worden waarin men kennis met elkaar deelt en waar zowel integrale als gespecialiseerde zorg kan worden geboden.

 

Specialisaties en alternatieve verdienmodellen

We zien dat er steeds meer fysiotherapeuten zijn die zich specialiseren in een onderdeel van de fysiotherapie, zodat ze meer kwaliteit kunnen leveren, beter en meer onderzoek kunnen doen en de toevoegde waarde van hun werk kunnen aantonen. We zien bovendien dat fysiotherapeuten steeds vaker op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen binnen de praktijk. Denk aan het aanbieden van fitnessmogelijkheden, revalidatiezorg en trajecten gericht op vitaliteit en een gezonde leefstijl.

 

Innovaties en E-health

E-health is een goed hulpmiddel om patiënten gerichter te behandelen, therapietrouw te bevorderen en patiënten op een heldere, gestandaardiseerde manier te ondersteunen. Dat gaat verder dan online een afspraak maken. Denk bijvoorbeeld aan een app, waarmee patiënten oefeningen kunnen terugzien en bijhouden of een videoconsult kunnen aanbieden. Een aantal praktijken maakt zelfs al gebruik van een VR-bril om patiënten bij hun oefening te ondersteunen. Het aantal toepassingen op het gebied van E-health is groot. Het is voor de fysiotherapeut kortom belangrijk om na te denken over welke toepassing voor de praktijk van toegevoegde waarde is.

Geschreven door Elice Phijffers, sectorspecialist Medisch bij ABN AMRO
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: ABN AMRO Medische Beroepen
Gerelateerde artikelen
Open modal