menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 oktober 2019

Grote tekorten verpleegkundigen en verzorgenden verwacht in 2022

In de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek bestaat op dit moment een groot tekort aan zorgpersoneel. Het gaat daarbij voornamelijk om verpleegkundigen en verzorgenden. In augustus 2019 stonden ruim 1100 vacatures open bij Utrechtzorg en de verwachting is dat het aantal openstaande vacatures blijft oplopen. Dat meldt de Utrechtse zorgorganisatie op basis van het Regionale Model Zorggebruik en Personele Inzet van onderzoeksinstituut Prismant.
Grote tekorten verpleegkundigen en verzorgenden verwacht in 2022

De verwachting is dat het tekort aan medewerkers in 2022 in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek zal oplopen tot 5617 medewerkers. Bij bijna 70 procent van de gevallen gaat het om een verzorgende of verpleegkundige. Het grootste tekort aan werknemers met een zorg en/of welzijnsfunctie in de regio wordt verwacht in Gooi- en Vechtstreek met een tekort van 12,8 procent. Amersfoort kent een tekort van 7,8 procent aan werknemers met een zorg en/of welzijnsfunctie en in Utrecht gaat het om 7,5 procent.

 

Komende vijf jaar 12.000 vacatures

Het zijn vooral de vergrijzing van het zorgpersoneel en de steeds oudere en daarmee zorgbehoeftiger wordende cliënten die het personeelstekort opjagen. Jaarlijks hebben de zorginstellingen in de drie regio’s 1400 extra mensen nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar zorg. Daarnaast mogen ze tot 2022 5.000 nieuwe medewerkers aantrekken, nu het rijk meer geld ter beschikking stelt voor verbetering van de zorgkwaliteit in verpleeghuizen. Bij elkaar leidt dat de komende vijf jaar tot 12.000 vacatures, becijfert UtrechtZorg.

 

Tegelijkertijd vertrekken er 4500 mensen per jaar uit de zorg. Daar staat tegenover dat jaarlijks zo’n 5200 mensen in de betrokken regio’s kiezen voor een baan in de zorgsector. Dat is onvoldoende om in de behoefte in de komende vijf jaar te voorzien. De zorginstellingen voorzien in die periode een tekort van ruim 5600 medewerkers.

 

Aanpakken van tekorten

Om het tekort aan te pakken zal geïnvesteerd moeten worden in het behoud van personeel. Het verwachte tekort in 2022 daalt met 918 medewerkers als 1 op de 10 uitstromende medewerkers blijft. Daarnaast is het investeren in het studierendement ook gunstig voor het aanpakken van de tekorten. Wanneer 1 op de 10 stoppende studenten blijft studeren dan zal het verwachte tekort in 2022 dalen met 558 medewerkers. Ook leidt een verhoging van 15 procent van de instroom in opleidingen tot een daling van het tekort met 402 medewerkers in 2022.

 

‘Prognoses komen niet uit’

Tegelijk houdt Utrechtzorg bij de voorspellingen een slag om de arm. In het rapport stelt de organisatie dat het model complex is en de uitkomsten genuanceerd liggen. ‘Zo is de praktijk weerbarstig, het effect van sommige maatregelen pas na een aantal jaren zichtbaar, en de invloed op sommige variabelen beperkt. We weten daarom één ding zeker: de prognoses zullen niet uitkomen. Toch is het waardevol om naar de onderliggende trends van de prognoses te kijken, omdat ze aanknopingspunten bieden voor beleid.’

 

Meer informatie: Arbeidsmarktcijfers Zorg en Welzijn – prognoses Utrechtzorg in 2022.

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Personeelstekort Zorgverlener
Gerelateerde artikelen