menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
28 februari 2018

Hoe word ik een 'Employer of Choice?'

Bij welke organisatie ik ook kom, overal hoor ik dat goede en of gespecialiseerde medewerkers steeds lastiger te vinden zijn. Binnen de gezondheidszorg is dat niet anders en deze krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Hoe word ik een 'Employer of Choice?'

Waar tot voor kort werkgevers nog ruime keuze hadden in welke medewerkers aan te nemen, is de situatie omgekeerd. Medewerkers hebben nu een ruime keuze in mogelijke werkgevers. De prangende vraag voor organisaties de komende tijd is dan ook; 'Hoe zorg ik er als organisatie voor dat gekwalificeerde professionals juist voor mij kiezen?' oftewel 'Hoe word ik een 'Employer of Choice?'


Goed werkgeverschap  

'Employer of Choice' vereist goed werkgeverschap van een organisatie. Gemakkelijk gezegd, maar wat is dat nu precies en hoe creëer je dat? Hoe maak je jouw organisatie tot een goede werkgever? Hoe word je een werkgever waar mensen graag bij willen werken en dus ook bewust voor kiezen ?  

 

Jaarlijks vinden diverse onderzoeken plaats over dit thema en de vraag: 'Wie is de beste werkgever?' Interessanter is in mijn ogen echter de vraag: 'Wat maakt een organisatie tot beste werkgever?' Succesvolle organisaties op dit gebied scoren goed op bevlogenheid en betrokkenheid van hun medewerkers. Allemaal logische gevolgen van een  cultuur van vertrouwen binnen organisaties. Een werkgever vertrouwt erop dat de medewerkers het beste met de organisatie voor hebben en werknemers vertrouwen erop dat de werkgever goed met hun belangen omgaat.   

 

Missie en leiderschap  

Een duidelijke missie en goed leiderschap  zijn van een even zo groot belang. Een missie zorgt er namelijk voor dat mensen bij een organisatie willen horen omdat ze zich ermee kunnen identificeren. Inspirerend leiderschap is de bindende en energie gevende factor die maakt dat mensen zich voor de organisatie willen blijven inzetten.  


Drie belangrijke aspecten die je helpen om ook jouw organisatie tot een 'Employer of Choice' te maken.  

 

1. Leiderschap   

 

Goede leiders geloven dat je mensen kunt vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is en dat het hun belangrijkste taak is om medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling, groei en loopbaan. Hun organisatievisie is dat ze er zijn om winst te maken én om van de wereld een betere plek te maken. Goede leiders maken zich verder weinig zorgen over de eigen loopbaan. Ze hebben hun focus gericht op het doen van datgene dat goed is voor hun organisatie en weten dat dat uiteindelijk ook goed uitpakt voor henzelf.   

 

Goede leiders gaan uit van 4 kernwaarden:   

 

Integriteit:  het spreken van de waarheid; consequent handelen naar je principes, stáán voor datgene dat juist is en je houden aan gedane beloftes.   

 

Verantwoordelijkheid:  eigen verantwoordelijkheid nemen, vergissingen en fouten toegeven.   

 

Vergevingsgezindheid:  het loslaten van andermans en de eigen fouten en het focussen op wat er allemaal goed gaat in plaats van wat er fout is.   

 

Compassie:  je inleven in anderen, anderen empoweren, actief voor anderen zorgen en je verbinden aan andermans ontwikkeling. Goede leiders zijn begaan met het algemeen welzijn van je medewerkers.   

 

 

2. Relaties   

 

Relatie medewerker – management: Zoals gezegd, dient er sprake te zijn van wederzijds vertrouwen. Het gaat dan om geloofwaardigheid van het management, het respect voor de medewerker als persoon, het creëren van rechtvaardigheid op de werkplek en het respect vanuit de medewerkers richting het management. Om deze complexe relatie met je medewerkers op te bouwen geldt voor het management eigenlijk maar één eenvoudige regel: "Practice what you preach!" in elke situatie.    


Relatie medewerker – baan   

Hoe trots is de werknemer op het imago van de werkgever en hoe bevlogen is hij ten aanzien van zijn eigen werk en de prestaties van zijn team? Geeft de medewerker veel en krijgt hij hiervoor veel terug? Met andere woorden: hoe wordt zijn inzet beloond en heeft hij het gevoel dat hij gewaardeerd wordt? Er dient een goede balans te zijn tussen wat men geeft en wat men ontvangt, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer.   

   

Relatie medewerkers onderling   

Hier gaat het om het creëren van een open, opbouwende en teamgerichte samenwerking. Essentieel want medewerkers brengen over het algemeen meer tijd door met hun collega’s dan met hun partner, familie of vrienden. Deze relatie versterk je als organisatie o.a. door ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt en het binnen de organisatie gebruikelijk te laten zijn om elkaar (correct) feedback te geven.   

   

3 Talenten   

Succesvolle organisaties lopen voorop in het maximaal gebruik maken van de talenten van hun medewerkers. Zij richten daarom hun organisatiestructuur ook anders in, laten vaste functieomschrijvingen los en verschuiven hun focus van competentiemanagement naar talentmanagement. Dergelijke organisaties werken vanuit de gedachte van ‘Sociale Innovatie’ en laten hun medewerkers beter functioneren door hen maximaal in staat te stellen hun potentie, kwaliteiten en mogelijkheden op de werkvloer te gebruiken op een manier die bij hen past en hen de meeste energie geeft.   

   

Steve Jobs zei het al: “Het heeft geen zin om slimme mensen in te huren en hen vervolgens te vertellen wat ze moeten doen. We nemen slimme mensen aan zodat deze óns kunnen vertellen wat we moeten doen.”   

   


'Employer of Choice'?   

Gemakkelijk bekwame professionals binnenhalen?   

Méér bereiken met de kwaliteiten van je zittende mensen?   

Goed en duurzaam leidinggeven?   

   

In onze gratis strategiesessies ontdek je hoe dit te realiseren.   

Jos Luypaers, W2 Insight  

www.W2insight.nl  

Met dank aan Lieke de Jong van State of Exellence ( www.stateofexcellence.nl) voor haar waardevolle bijdrage aan dit artikel.

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Werkgever Leiderschap
Gerelateerde artikelen
Open modal