menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
2 september 2019

Is de HIDHA er voor jou of ben jij er voor de HIDHA?

Huisarts A merkt dat zijn 'huisarts in dienst van de huisarts' minder werk verzet dan hij zou verwachten en dat hij de neiging heeft dan maar zelf een tandje harder te lopen. Hij merkt zelfs dat de HIDHA hem af en toe vraagt bepaalde zaken te doen waarvan hij dacht: ‘Daar betaal ik jou toch voor?’
Is de HIDHA er voor jou of ben jij er voor de HIDHA?

Ondertussen gaat de HIDHA op de afgesproken momenten weg uit de praktijk. En dat terwijl huisarts A dan nog minimaal een uur bezig is alles af te ronden. 


Het is soms een hele kunst de werkgeversrelatie met de HIDHA vorm te geven. Je bent immers collega én werkgever. Als collega werk je samen, leer je van elkaar, ook al heeft de HIDHA minder jaren werkervaring dan jij. Als werkgever heb je rechten en plichten én afspraken die in de wet en in een arbeidscontract vervat zijn.


Wanneer de HIDHA ziek wordt, kunnen die plichten flink gaan tellen. Al helemaal wanneer de HIDHA langdurig ziek wordt en het UWV op de voor- of achtergrond een rol gaat spelen.

 

Een paar tips:

  • Expliciteer dat je met elkaar deze beide relaties hebt en benoem van beide kanten wat je in deze beide relaties verwacht en leg het vast.
  • In het verlengde hiervan: onderscheid goed wat voor gesprek je op dit moment voert, collegiaal of als werkgever – werknemer? Als collega’s ben je gelijkwaardig: je bent immers beiden huisarts en je kunt van elkaar leren en van elkaars expertise en vaardigheden profiteren. In het gesprek als werkgever-werknemer heeft ieder zijn eigen rol: de praktijkhouder betaalt de HIDHA immers omdat hij wil dat de HIDHA bepaalde werkzaamheden op een bepaalde manier vervult. Bovendien gaat de praktijkhouder een aantal verplichtingen aan die bij een loondienstverband horen. In deze relatie passen functionele beoordelingen van beide kanten of de relatie naar tevredenheid vorm krijgt. Hierbij hoort zeker ook het oordeel van de werkgever of dit is wat hij/zij voor ogen heeft. De werknemer kan een vast dienstverband immers gemakkelijker beëindigen dan de werkgever.  
  • Het is goed te beseffen dat een gesprek als werkgever andere vaardigheden vraagt dan een intercollegiaal gesprek. Wanneer de praktijkhouder merkt dat hij hier niet zo in bedreven is, is het goed te kijken hoe hij deze vaardigheden wel ontwikkelen kan. Dit met het doel de werkrelatie met de HIDHA voor beiden duurzaam een goede invulling te geven. 

Samenvattend:

  • Expliciteer dat praktijkhouder en HIDHA verschillende relaties hebben: een collegiale en een werkgever/werknemer.
  • Maak voor beide soorten gesprekken tijd en ruimte en benoem de verschillende gesprekken.
  • Voor de praktijkhouder: benoem voor jezelf welke vaardigheden je nodig hebt om een goede werkgever te zijn, goed voor jezelf én goed voor de HIDHA.
Paul Wormer, adviseur en begeleider van medische professionals
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie

Lees meer over:
Huisarts Werkgever Hidha
Gerelateerde artikelen
Open modal