menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
2 april 2019

Klara Knapen (NVvPM): ‘Praktijkmanagers moeten hun rol pakken in de eerstelijn’

Klara Knapen is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM) in de huisartsenzorg. Ze vertelt hoe de beroepsvereniging werkt aan versterking van de positie van praktijkmanagers. ‘Praktijkmanagers zijn verantwoordelijk voor een goed georganiseerde praktijk zodat de zorgverleners zich kunnen focussen op de patiëntenzorg. Daar mogen ze best trots op zijn!’
Klara Knapen (NVvPM): ‘Praktijkmanagers moeten hun rol pakken in de eerstelijn’

Klara Knapen vertelt dat ze zich als bestuurslid van de NVvPM bezig houdt met onder meer het schrijven van de functiebeschrijving voor de functie in de komende CAO en het opzetten van het kwaliteitsregister. Knapen werkt sinds 2012 bij drie verschillende huisartspraktijken en ervaart de functie als 'een waardevol, uitdagend en dankbaar'. Ook noemt ze het een ‘eenzame functie', omdat ze functioneert tussen de medewerkers en de praktijkhouder in. Vandaar haar drive om het beroep praktijkmanager landelijk te positioneren en een landelijk netwerk te creëren.

 

Waar is het NVvPM op dit moment mee bezig?

‘De afgelopen maanden hebben we een kwaliteitsregister opgezet waar praktijkmanagers zich inschrijven en over 5 jaar herregistreren wanneer zij aan de geldende voorwaarden voldoen. Het register biedt de praktijkhouder de garantie dat de geregistreerde praktijkmanager zich beroepsmatig blijft ontwikkelen. Daarnaast stellen zorgverzekeraars een vergoeding ter beschikking voor praktijkmanagers waarvoor zij verschillende eisen stellen. We zijn in gesprek met de zorgverzekeraars om de geregistreerde praktijkmanagers te vergoeden. Het register is per 1 maart live gegaan en wordt dit voorjaar verder ingericht met opleidingen voor nascholingen en een lijst met zorgverzekeraars. De volgende stap is het instellen van een registercommissie die het aanbod van scholingen beoordeelt.’

 

Hoe gaat het met de NVvPM?

‘Het gaat goed met de aanmeldingen van leden: in één jaar tijd is het ledenaantal verdubbeld naar ruim 250 leden en de doelstelling is om binnen twee jaar te groeien naar 500. Het ministerie VWS heeft onlangs een onderzoek afgerond onder andere in samenwerking met NVvPM naar 'Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg' vanwege dreigende arbeidskrapte. Dit onderzoek bevestigde deze krapte en ook kwam hierin onder andere het belang van de praktijkmanager sterk naar voren. Wij zorgen er tenslotte voor dat zorgverleners zich enkel bezighouden met het leveren van goede zorg. Onze functie en de vereniging krijgt door alle ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol.’  

 

Wat zijn de uitdagingen waar een praktijkmanager tegenwoordig voor staat?

‘De belangrijkste uitdaging vind ik dat er meer duidelijkheid en erkenning komt voor onze functie, zodat praktijkmanagers nog beter hun functie kunnen uitoefenen. De overheid stimuleert meer samenwerking: eerstelijnsbreed, regionaal, en wijkgericht. De huisartsenzorg speelt daarin een prominente rol en het is de taak van de praktijkmanager om dit op te pakken. Het is dus belangrijk dat de praktijkmanager zijn/haar functie in de praktijk stevig neerzet en kadert wat wel en niet hoort bij de functie. Het opnemen van de functie in de CAO is een cruciale stap in de goede richting’.

 

Wat voor advies geeft u startende praktijkmanagers?

‘Pak proactief je rol op binnen de praktijk en zoek de samenwerking met elkaar op. Ga naar bijeenkomsten en zoek contact in de wijk en/of regio. Deel je problematiek en help elkaar.  Het is een mooie functie, waarbij wij medewerkers in de praktijk faciliteren zodat zij zich kunnen concentreren op de patiëntenzorg. Daar mogen we trots op zijn en het is belangrijk dat wij dit ook uitdragen!’.

 

Op 23 mei organiseert MedischOndernemen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers en Dentiva de Dag van de praktijkmanager. Meer informatie vindt u op: Dag voor de  Praktijkmanager 

Klara Knapen is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM) in de huisartsenzorg
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen