menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 februari 2018

Maatschap, bv of coöperatie?

Van oudsher werken zorgaanbieders meestal samen in een maatschap. Maar er zijn meer opties die misschien beter passen bij uw behoeftes en bij de zorg van vandaag.
Maatschap, bv of coöperatie?

Maatschap

Van oudsher werken (para)medici vaak samen in een maatschap of vennootschap onder firma (die weinig van elkaar verschillen). Je hebt niks te maken met zaken als BTW en DBA-wetgeving. Je doet een vaak éénmalige investering en deelt de kosten en de winst van de praktijk, en betaalt over die winst, met de nodige fiscale voordelen, netjes inkomstenbelasting. Tot nu toe geen vuiltje aan de lucht.

 

Besloten vennootschap

Een andere optie is de besloten vennootschap (bv). In een bv ben je behoorlijk gebonden aan de overige aandeelhouders, en wanneer de aandelen ongelijk verdeeld zijn is de winstverdeling dat ook, ongeacht hoeveel er gewerkt wordt in de bv. Als Directeur en Groot Aandeelhouder (DGA) ben je namelijk in loondienst tegen minimaal een zogenaamd aannemelijk loon. Enkele voordelen: je kunt vermogen opbouwen in de bv voor bijvoorbeeld pensioenen of andere beleggingen. Nadeel: een bv is niet flexibel en een onding als er een aandeelhouder in of uit wil.

 

Andere eisen van de markt 

De zorg verandert wellicht sneller dan zorgverleners verwachten. Zorgverleners moeten zich meer als ondernemer gaan gedragen. Ze hebben er tenslotte ook de (fiscale) voordelen van.  Mede hierdoor zijn er opeens een heleboel zaken waar je als praktijkhouder of zzp’er nooit over nagedacht hebt. Zo moet je onder andere voldoen aan de eisen van fiscus en verzekeraars, ondernemer zijn betekent ‘ondernemersrisico’s lopen’ en zaken voor eigen rekening en risico regelen. Maar ook het langdurig inhuren van zzp-collega’s is niet zonder risico’s.

 

Veel zorgverleners roepen dat de maatschap als samenwerkingsvorm niet meer houdbaar is en dat de nieuwe generatie (para)medisch professionals niet meer wil of kan investeren in een permanente samenwerking. Als je niet kan voldoen aan de ondernemersregels raak je de fiscale voordelen kwijt die aan het ondernemerschap verbonden zijn en blijft een loondienstverband over. Groot voordeel daarvan is dat je in 1 keer van onder andere de DBA-perikelen af bent. De samenwerkingsvorm moet dan wel veranderen, maar er zijn prima mogelijkheden dat te regelen in bijvoorbeeld een werknemerscoöperatie of een bv.

 

Flexibeler samenwerken

Er ontstaat misschien behoefte aan andere samenwerkingsvormen waarbinnen zaken als zzp-schap, wetgeving en praktijkovername geregeld kunnen worden. Zo zien we veel zzp’ers in de markt die heel graag willen samenwerken, maar door bijvoorbeeld de DBA-wetgeving is dit lastig geworden. Er zijn verschillende bedrijfsmatige constructies mogelijk om deze zaken te regelen zonder meteen de winstdeling in gevaar te brengen. De coöperatie is een optie, maar ook één of een aantal bv’s in combinatie met een coöperatie of stichting biedt (fiscale) mogelijkheden. Heeft u wel eens nagedacht over een loondienstverband bij uw eigen praktijk, maar dan zonder gezagsverhouding en fiscaal grote gevolgen? Er kan meer dan u denkt.

 

De coöperatieve vereniging (inderdaad: een vereniging!) kan, vaak in combinatie met één of meerdere bv's, een goede optie zijn om een bestaande praktijk voort te laten bestaan (praktijkovername) zonder dat er met grote geldbedragen geschoven moet worden of de zittende (para)medici hun pensioenplanning zien verdampen of het pand voor een habbekrats van de hand moeten doen. De coöperatie is ook uitstekend inzetbaar als zzp’ers samen willen starten in een nieuwe samenwerking en met kleinere bedragen een gezamenlijke investering doen. Bijvoorbeeld in een pand en medische instrumenten. Ook ondersteunend personeel kan hier, al dan niet in loondienst, zijn plaats vinden. Ook heeft een coöperatie rechtspersoonlijkheid en zijn de leden veelal uitgesloten van aansprakelijkheid, hetgeen in een maatschap niet mogelijk is.

 

Wilt u meer weten over mogelijke samenwerkingsvormen als maatschap, bv en coöperatie?  Of wilt u helderheid verschaffen over een loondienstverband of de overeenkomst van opdracht voor zzp’ers? Op 22 februari 2018 geven Jeroen Leclercq en Petra Kroon een training over dit onderwerp. Lees hier meer informatie.

Jeroen Leclercq (jeroen@jlconsultancy.nl)
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen