menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 augustus 2020

Pilots ouderengeneeskunde eerste lijn van start met subsidie VWS

De stichting Multidisciplinaire Eerstelijns ouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (MESO) heeft subsidie gekregen van het ministerie van VWS. Met deze subsidie, aangevraagd door Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet van specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet uit Velp, kunnen de komende drie jaar pilots in Tiel, Rotterdam Ommoord en Zoetermeer worden gefinancierd. Dat meldt Medisch Contact.
Pilots ouderengeneeskunde eerste lijn van start met subsidie VWS

Specialisten ouderengeneeskunde hebben de eerste lijn veel te bieden. Zij kunnen er samen met huisartsen, praktijkondersteuners ouderenzorg en andere professionals voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen zolang dat kan, en dat onnodige ziekenhuisopnamen worden voorkomen.

 

Aanmoediging

Ester Bertholet maakt zich al lange tijd hard voor structurele financiering van de multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde. Ze noemt in Medisch Contact de subsidie een prachtige aanmoediging en een duidelijke stap in de richting van structurele borging van de zorg en bijpassende financiering.

 

Aanpak

Bertholet begon haar praktijk ouderengeneeskunde in 2011 in Velp. Het was destijds de eerste zelfstandige praktijk die gerund werd door een specialist ouderengeneeskunde. Samen met haar collega’s helpt ze huisartsen in complexe situaties met ouderen die extra expertise vereisen.

In haar praktijk werkt ze met de stepped-care aanpak, die over en dwars door de disciplines in de eerste lijn heen gaat. Stap voor stap wordt bekeken welke interventies een oudere nodig heeft. De praktijkondersteuner ouderenzorg speelt bij deze werkwijze een belangrijke rol. Deze zorgverlener brengt de situatie van de kwetsbare oudere in kaart en legt een huisbezoek af. Als het nodig is vindt multidisciplinair overleg plaats met een geriater.

 

Goede resultaten

In Medisch Contactzegt Bertholet over de toekenning van de subsidie: ‘De praktijk heeft al die jaren geweldige resultaten laten zien, op het niveau van de patiënt, van substitutie van zorg en tot tevredenheid van collega’s: huisartsen, paramedici, specialisten en zorgverleners aan huis. Ik sta nog steeds meerdere keren per jaar op congressen om het verhaal te vertellen, altijd met veel enthousiasme onder collega’s tot gevolg om ook op deze wijze te gaan werken.’

Maar het leidde allemaal niet tot structurele financiering. Dat is op basis van de resultaten van één praktijk niet vanzelfsprekend, verklaart Bertholet in Medisch Contact. Om dit probleem te ondervangen zijn er drie pilots opgezet. Daarin zal worden gewerkt aan onder meer  kennisoverdracht, onderzoek en doorontwikkeling.


Link: Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertolet (POGB)
Bron: Medisch Conact Subsidie voor pilots eerstelijns ouderengeneeskundige

Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen