menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 februari 2018

Tegenstrijdigheid in businessmodel fysiotherapiepraktijk

Stelt u zich eens voor. U loopt als fysiotherapeut met beweegzorgondernemers, bedrijfsadviseurs, beweegzorgdocenten en -onderzoekers een overlegruimte binnen. Jullie geven elkaar een hand en gaan bij elkaar zitten om enthousiast na te denken over innovatieve oplossingen voor beweegzorg. Samen zetten jullie een ‘businessmodel bril’ op. Wat ziet u dan?
Tegenstrijdigheid in businessmodel fysiotherapiepraktijk

Patiënten zijn steeds meer gelijkwaardige partners binnen ons gezondheidszorgsysteem dat zich richt op persoonsgerichte oplossingen van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Sommige patiënten redden zich bijvoorbeeld door gebruik te maken van digitale ondersteuning zoals online oefenprogramma’s en gezondheid apps. Andere hebben behoefte aan intensief persoonlijk contact door coaching.


Binnen ons gezondheidszorgsysteem werken fysiotherapiepraktijken, die zich hieraan moeten aanpassen en hierin moeten investeren. Bovendien moeten deze praktijken jaarlijks winst maken om te blijven bestaan. Ongeacht een solo-, groepspraktijk of winstoogmerk. Ze worden uitgedaagd aan twee kanten. Aan de ene kant het leveren van persoonsgerichte oplossingen van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten en aan de andere kant het behalen van winst.


Persoonsgerichte oplossingen én winst maken

Door een ‘businessmodel bril’ ziet u onmiddellijk dat het hier een vreemde situatie betreft. Er valt u iets op. Er mist samenhang tussen de twee kanten. De ene kant worden persoonsgerichte oplossingen van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten doorgaans gemeten op het niveau van een patiënt, een patiëntenpopulatie en het gezondheidzorgsysteem. Maar hierbij wordt niet gekeken naar winst. Aan de andere kant wordt winst doorgaans gemeten op het niveau van de praktijk. Maar hierbij wordt niet gekeken naar persoonsgerichte oplossingen van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Dit levert twee soorten gesprekken op die elkaar niet lijken te raken. Samenhang ontbreekt.


Toegevoegde waarde voor drie partijen

Met een ‘businessmodel bril’ ziet u dat een zorgoplossing niet alleen waarde moet hebben voor de patiënt, maar voor nóg twee partijen. De praktijk zelf, zoals bijvoorbeeld eigenaar en werknemers. En ook de samenwerkingspartners van de praktijk zoals financiers, zorgprofessionals, ICT-ers en buurtcoaches. Is bijvoorbeeld het werken aan zorgoplossingen met uw praktijk waardevol voor u en voor uw collega’s? Krijgen jullie voldoende tijd en geld om nodige kennis op peil te houden? Hebben jullie voldoende overleg- en administratietijd? Vindt de patiënt de zorgoplossingen zo waardevol dat hij er tijd of geld aan wil blijven besteden? Of is er voor hem een beter alternatief? Wat hebben de samenwerkingspartners van de praktijk eraan om bij te dragen aan zorgoplossingen? Werken ze liever samen met een andere praktijk? Als de patiënt, de praktijk zelf en samenwerkingspartners er in samenhang heil in zien, dan is de kans groot dat persoonsgerichte zorgoplossingen tegen aanvaarbare kosten voldoende winst genereren om opnieuw te kunnen investeren.


Wanneer u uw ‘businessmodel bril’ weer afzet kúnt u zich afvragen of uw praktijk het denken vanuit twee kanten nog kan blijven volhouden. Kijken naar samenhang ligt meer voor de hand. Welke waarde voegt uw praktijk toe voor uw patiënt, u en uw collega’s en samenwerkingspartners? Hoe kijkt u hier tegenaan?


Rutger IJntema MBA, Fysiotherapeut

Hogeschool Utrecht

Business community voor beweegzorgondernemers

De ondernemende zorgprofessional www.oz.hu.nl

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen