Inspireren motiveert

maandag 21 januari 2013
timer 6 min
Als je je verdiept in medewerkers, zul je begrijpen wat hen motiveert. Dan ben je in staat hen te inspireren en dat is de belangrijkste aanleiding tot productiviteitsverhoging op de werkvloer.

 

Alle medici verlangen van hun medewerkers dat zij gemotiveerd werken en zich optimaal inzetten om de doelstellingen van de praktijk te realiseren. Dit klinkt vanzelfsprekend, toch klagen veel artsen over het gebrek aan pro-activiteit bij assistenten. Het is ook niet eenvoudig, maar ik geef u een aantal inzichten en tips, waarmee u direct uw praktijk productiever kunt maken.

Om de motivatie van uw medewerkers op te schroeven is het belangrijk om te weten waarom uw medewerkers voor u werken en wat hen enthousiast maakt. Medewerkers kunnen iets doen omdat iemand hen hiertoe aanzet of omdat ze het zelf willen; extrinsieke of intrinsieke motivatie.

 

Het belang van gemotiveerde medewerkers:


- hogere effectiviteit
- betere werksfeer
- lager ziekteverzuim
- lager verloop
- betere kwaliteit van dienstverlening

 


Intrinsieke motivatie komt van binnenui

Wanneer iemand iets uit eigen beweging doet, spreken we over intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is sterker dan extrinsieke motivatie en houdt bovendien langer stand. Intrinsieke motivatie heeft niets met geld te maken maar gaat vaak over gevoelszaken als verantwoordelijkheid, waarneembare resultaten, gehoord worden, van betekenis zijn en erkenning van kwaliteiten. Inspirerend leiderschap is de belangrijkste voorwaarde voor gemotiveerde medewerkers. Ongetwijfeld overbodig om te vermelden dat een gemotiveerd medisch team onherroepelijk zal resulteren in een verhoogde productiviteit, een vergrote patiënttevredenheid, een aanzienlijk lager verzuim en minder verloop onder uw assistenten.

Om de motivatie van uw medewerkers op te schroeven is het belangrijk om te weten wat hen enthousiast maakt.

Intrinsieke motivatoren:

- open communicatie (twee richtingverkeer) en een plezierige werksfeer 
- respect, waardering en erkenning 
- verantwoordelijkheid en ruimte om mee te denken 
- heldere en haalbare doelstellingen
- positieve feedback
- zelf het goede voorbeeld geven, afspraken nakomen
- kwaliteiten tot ontplooiing kunnen laten komen

 

Extrinsieke motivatie komt van buitenaf

Er is sprake van extrinsieke motivatie wanneer een medewerker door een leidinggevende wordt aangespoord tot actie. Het gaat daarbij om motivatoren als salaris en beloningen die in het vooruitzicht zijn gesteld. Extrinsieke motivatoren geven meestal kortstondig voldoening en kunnen 'dissatisfiers' worden. Een salarisverhoging kan ervoor zorgen dat iemand tijdelijk tevreden is, maar het zorgt er zelden voor dat iemand harder gaat werken. Wanneer een assistente echter het gevoel heeft onderbetaald te worden, kan zij hierdoor wel gedemotiveerd raken.

Het is dus een belangrijk inzicht dat geld slechts een korte termijn motivator is en zeker geen middel dat zal leiden tot een efficiëntere medische praktijk. Ten minste even belangrijk is om te waken voor demotiverende omstandigheden, omdat deze onvermijdelijk zullen resulteren in het verminderen van motivatie.

Demotiverende omstandigheden

- conflicten/ slechte relatie met leidinggevende en/of collega’s
- slechte beloning en arbeidsomstandigheden
- onduidelijkheid over doelstellingen en verantwoordelijkheden
- gebrek aan waardering
- eentonigheid
- langdurig een te hoge werkdruk
- gebrek aan uitdaging en geen uitzicht op doorgroeimogelijkheden
- intimidatie/ongewenste intimiteiten

Het is over het algemeen niet zo moeilijk om te zien of iemand gemotiveerd is. De volgende stap is belangrijk: wat gaat er binnen in iemand om? Wat maakt hem zo gedreven of juist lusteloos? En nog belangrijker: hoe kan deze informatie worden gebruikt om te resulteren in een verhoging van de productiviteit?

 

gemotiveerd         

gedemotiveerd


- laag verzuim
- hoge productiviteit
- energiek
- ontspannen
- oplossingsgericht
- zelfsturend
- geconcentreerd
- collegiaal


- hoog verzuim/ te laat komen
- uitstellen
- lusteloosheid
- gespannen
- zoekt discussie op, veel kritiek
- onverschillig
- makkelijk afgeleid/ veel fouten
- roddelen/ klagen 


Hoe ontstaat intrinsieke motivatie?

1. het hebben van een wens of een doel 
2. de wens of het doel moet aansluiten bij de eigen behoefte 
3. er moet vertrouwen zijn dat het een bereikbaar doel is  


De piramide van Maslow verklaart ons gedrag: Je kunt pas een volgende behoefte gaan bevredigen als de lagere behoefte geregeld is. Alles wat iemand doet, wordt geïnspireerd door de verwachting dat hij daarmee een behoefte kan bevredigen. Je kunt een ander nooit een behoefte aanpraten. Als iemand langdurig gehinderd wordt in het bevredigen van een behoefte, verdwijnt de zin om te werken. Volgens de theorie van Maslow komt dus de motivatie die mensen uit hun werk halen, pas aan de orde als aan alle andere behoeften is voldaan.

 


Behoefte aan
zelfontwikkeling

ontwikkeling van kwaliteiten en ziel

 

Behoefte aan erkenning

zelfrespect en respect van anderen

 

Sociale behoefte

liefde, zorg, erbij horen

 

Behoefte aan veiligheid

gezondheid, rust, geborgenheid, ord e

 

Fysieke behoefte

zuurstof, onderdak, kleding, eten en drinken

 
 
Achterhalen van motivatiepatronen van medewerkers


Vaak wordt er pas stil gestaan bij motivatie als het al te laat is. Eigenlijk zou elke managende medicus iedere dag even stil moeten staan bij de motivatie van zijn medewerkers. Alleen wanneer bekend is wat hen drijft, kan er een stimulerende werkomgeving gecreëerd worden. Binnen een medische praktijk is het de taak van de leidinggevende om samen met de medewerker te zoeken naar een evenwicht tussen de mogelijkheden binnen de praktijk en de verwachtingen van de medewerker. Hierover regelmatig van gedachten wisselen is belangrijk.

Let op!


Zowel medewerkers als hun leidinggevende professionals denken vaak dat het de verantwoordelijkheid van de leidinggevende is om de medewerkers te motiveren. Niets is echter minder waar! De enige die in staat is om een medewerker te motiveren, is de medewerker zelf! Als leidinggevende kunt u wel zorgen voor omstandigheden die motiverend werken.

 

Tips


 1. Betrek medewerkers bij opstellen van plannen en (individuele) doelen.
 2. Maak en behoudt een functie aantrekkelijk.
 3. Zorg voor een wij-gevoel. Goed personeelsmanagement is de basis van een goede teamgeest. Zorg voor evenwicht tussen bedrijfs- en werknemersbelang, geef en vraag vertrouwen, stimuleer mensen zich te ontwikkelen.
 4. Zorg voor een goed werkklimaat: temperatuur, daglicht en rust.
 5. Kom afspraken altijd na.
 6. Onderschat het belang van goede interne communicatie niet.
 7. Investeer in persoonlijke ontwikkeling. Coaching en opleiding wordt gezien als een teken van blijk van waardering. 
 8. Zorg voor adequate arbeidsvoorwaarden.


Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Inspireren motiveert

Meer artikelen met dit thema

Foto: Shutterstock
flash_onNieuws

Politieke steun voor meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde

26 jan om 14:44 uurtimer3 min
Politiek Den Haag lijkt steeds meer doordrongen van de noodzaak om het aantal opleidingsplaatsen Tandheelkunde uit…
Lees verder »
all_inclusiveAchtergrondartikel

Voorkom valkuilen bij een nieuw arbeidscontract

23 jan om 14:42 uurtimer3 min
Veel tandartsen zijn op dit moment bezig met het opstellen van een nieuw personeelsreglement en nieuwe…
Lees verder »
Tandarts Ron Steenkist met teamleden (Foto: Martine Sprangers, 2022)
mic_external_onInterview

Tandarts Ron Steenkist en de strategieën voor ‘een dreamteam’: ‘Stel de menselijke behoeften centraal’

2 dec 2022 timer4 min
Ron Steenkist is een gedreven tandarts die al bijna veertig jaar een praktijk runt in Amsterdam Zuidoost. Hij…
Lees verder »
flash_onNieuws

Personeelsmarketing bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Waarom is uw praktijk leuker en beter?’

21 nov 2022 timer3 min
Nieuwe en goede collega’s vinden voor de praktijk wordt steeds lastiger. De krappe arbeidsmarkt leidt tot veel…
Lees verder »
Joost de Waard Visser & Visser
mic_external_onInterview

Joost de Waard (Visser & Visser) blikt terug: ‘Praktijkmanager, ga echt managen. Claim je positie’

15 nov 2022 timer4 min
Praktijken worden steeds groter, waardoor ze professioneler moeten worden en praktijkmanagers daarin moeten…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Daan Spanjersberg (Werkgevers Fysiotherapie): ‘Het fysiotarief moet eigenlijk 20-25 procent omhoog’

10 nov 2022 timer5 min
Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) luidt de noodklok vanwege de tarieven die Zorg en Zekerheid als eerste…
Lees verder »
Ja ik wil werken in de zorg
person_outlineBlog

In 7 stappen nieuw zorgpersoneel werven

10 nov 2022 timer5 min
De zorg- en welzijnsector heeft te kampen met het grootste personeelstekort van Nederland. Ruim een op de zes…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

3 nov 2022 timer5 min
De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor…
Lees verder »