De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (deel 1)

maandag 11 augustus 2014
timer 3 min
Nu de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 18 februari 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer is het vrijwel zeker dat het arbeidsrecht een ingrijpende wijziging zal ondergaan. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer nog dit voorjaar akkoord zal gaan. Voor werkgevers heeft de WWZ een groot aantal gevolgen voor de dagelijkse personeelsvoering. In dit artikel over de WWZ worden de belangrijkste algemeen arbeidsrechtelijke wijzigingen op een rij gezet.

Met ingang van 1 juli 2015 introduceert de WWZ een wettelijke scholingsplicht, die werkgevers verplicht om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Dit geldt ook wanneer de functie vervalt of door de werknemer niet meer kan worden uitgeoefend, als scholing de werknemer in staat zou stellen om herplaatst te worden binnen de onderneming. Ontslag op grond van disfunctioneren is niet mogelijk als aan deze scholingseis niet is voldaan en het disfunctioneren hierdoor is veroorzaakt.

 

Hoofdregel 'geen arbeid, geen loon' verdwijnt

Op de hoofdregel 'geen arbeid, geen loon' bestaat nu ook al de uitzondering dat de werknemer recht op loon houdt wanneer de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De WWZ draait dit per 1 april 2016 om: er moet altijd loon worden betaald tenzij de reden van het niet-werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De bewijslast komt daarmee op de werkgever te rusten.

 

Proeftijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van maximaal 6 maanden vervalt per 1 juli 2014 de mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen.

 

Concurrentiebeding

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het vanaf 1 juli 2014 niet langer toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen, tenzij de werkgever hiervoor zwaarwichtige bedrijfsbelangen kan aanvoeren en deze ook gemotiveerd opneemt in de arbeidsovereenkomst.

 

Maximaal 3 opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar

De ketenregeling waarbij er in geval van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten na 3 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, wordt op 1 juli 2015 beperkt naar een regeling waarbij de tijdelijke arbeidsovereenkomsten al na verloop van 2 jaar worden omgezet naar onbepaalde tijd.  Zodra de werknemer dus 2 jaar in dienst is, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Er mogen nog wel 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar worden gesloten binnen deze 2 jaar. Pas het vierde contract geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Om misbruik te voorkomen wordt de duur van de tussenpozen tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten verlengd van 3 naar 6 maanden. Dit betekent voor de berekening van de periode van 2 jaar dat niet alleen de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten zelf meetelt, maar ook de duur van daartussen vallen contractloze periodes van maximaal 6 maanden. Werknemers onder 18 met een contract van maximaal 12 uur per week worden uitgezonderd van deze regeling.

 

Aanzegtermijn

Met ingang van 1 juli 2014 is de werkgever verplicht uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer de werknemer schriftelijk te informeren of hij van plan is te verlengen en zo ja, onder welke  voorwaarden. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, moet de werkgever bij niet-naleving  van deze aanzegtermijn een boete aan de werknemer betalen ter grootte van één maandsalaris (of een pro rata vergoeding in geval van een te late aanzegging). Voor arbeidsovereenkomsten die eindigen vóór 1 augustus 2014 of die niet op een bepaalde kalenderdatum eindigen geldt de nieuwe regel niet. De aanzegtermijn is niet verplicht bij het einde van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde situatie (denk aan een vervanging).

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Zorgverzekering eigen risico medicatiekosten
person_outlineBlog

Stop met het eigen risico

12 jan om 12:45 uurtimer4 min
'In januari is mijn eigen risico ieder jaar al op, sinds ik Pradaxa gebruik. Als drager van de erfelijke ‘Factor V…
Lees verder »

Bent u zorgondernemer? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in belastingen en wet- en regelgeving voor 2024

12 jan om 12:37 uur

Een nieuw jaar brengt vaak veranderingen met zich mee, en dat geldt ook voor 2024. Voor u als zorgondernemer…

Lees verder »
flash_onNieuws

Veel kritiek op aangekondigde zzp-wet Vbar

24 nov 2023 timer3 min

De internetconsultatie over het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (…

Lees verder »
Spencer Buitink Belastingadviseur VvAA
mic_external_onInterview

Persoonlijk advies in 'de fiscale kamer’ bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Goed moment om stil te staan bij fiscale veranderingen’

17 nov 2023 timer4 min

Spencer Buitink, belastingadviseur bij VvAA, geeft bij Mondzorgpraktijk Anno Nu op 9 december in ‘de fiscale…

Lees verder »
all_inclusiveAchtergrondartikel

Een-op-een speedconsults bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Werkgeversadvies - voor al uw arbeidsrechtelijke vragen’

15 nov 2023 timer4 min

Als praktijkhouder van een mondzorgpraktijk draagt u niet alleen de verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg,…

Lees verder »
flash_onNieuws

Eerstelijnscoalitie over jaarverantwoording: Breid de pauzeknop uit naar alle aanbieders

9 nov 2023 timer3 min

De Eerstelijnscoalitie dringt erop aan om de pauzeknop voor de jaarverantwoording uit te breiden naar alle…

Lees verder »
flash_onNieuws

Zorgbranche stelt maatregel tegen schijnzelfstandigheid zzp'ers uit

9 nov 2023 timer3 min

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen de implementatie van strengere eisen om schijnzelfstandigheid van zzp…

Lees verder »