Minister Van Ark (Medische Zorg): 'Wet BIG moet meer inspelen op actuele ontwikkelingen'

woensdag 4 november 2020
timer 4 min
De Wet BIG moet ontdaan worden van bureaucratische ballast en terug naar de kern: kwaliteitsbewaking en -bevordering, naast bescherming van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Het tuchtrecht meer gericht moeten zijn op ‘het leren en verbeteren door zorgverleners’. Dat schrijft mzou inister Van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.
In deze brief deelt minister Van Ark de eerste bevindingen van de verkenning naar een toekomstbestendige Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) . De verkenning, uitgevoerd door een stuurroep met vertegenwoordigers van veldpartijen, is nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor patiënten beschermd blijft, terwijl de zorg en zorgberoepen zich verder ontwikkelen. De minister is van oordeel dat een dergelijke toekomstbestendige wet dient aan te sluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het werken in team- en netwerkverband, het werken over domeinen heen, meer inzet op collectieve zorg en de opmars van nieuwe technologie. Ook de groeiende inzet op preventie en de veranderende zorgvraag zijn ontwikkelingen waar rekening mee moeten worden gehouden bij de nieuwe wet.
 

‘In wet geen ruimte voor overregulering’

In een flexibele Wet BIG is geen ruimte voor ‘overregulering’, aldus de minister. Maar de praktijk laat echter zien dat de Wet BIG de afgelopen jaren juist topzwaar is geworden. Een groeiend aantal beroepsgroepen probeert op ‘oneigenlijke gronden’ in de Wet BIG te worden opgenomen. Daarbij spelen motieven als de behoefte aan maatschappelijke erkenning en herkenbaarheid van een beroepsgroep een belangrijke rol. Ook eisen verzekeraars en andere partijen geregeld een BIG-registratie. Alleen met een dergelijke registratie kunnen zorgverleners declareren, als regiebehandelaar optreden of toegang krijgen tot patiëntregistratiesystemen.
 

Voorbehouden handelingen

Van Ark en de stuurgroep die zich over de Wet BIG gebogen hebben, willen hier vanaf. Dat kan door het begrip ‘voorbehouden handelingen’ helder af te bakenen. In de huidige Wet BIG staan veertien voorbehouden handelingen die, indien onzorgvuldig of ondeskundig uitgevoerd, grote schade kunnen toebrengen aan patiënten. De indicatiestelling, uitvoering en opdrachtverstrekking van deze handelingen is uitsluitend voorbehouden aan bepaalde BIG-geregistreerde beroepsgroepen.
 
 In de praktijk zorgen onduidelijkheid en onbekendheid met de materie er echter voor dat relatief veilige handelingen, zoals eenvoudige hechtingen, geregeld als voorbehouden worden aangemerkt. Een aangescherpte Wet BIG moet voor alles duidelijk maken welke handelingen zodanig risicovol zijn dat ze daadwerkelijk voorbehouden zouden moeten zijn aan bepaalde beroepsgroepen.
 

Administratieve lasten

Verder denkt Van Ark erover na om de eisen rond herregistratie anders in te kleden. Momenteel zijn vereisten als deskundigheidsbevorderende activiteiten en de urennorm in de Wet BIG opgenomen. Is het noodzakelijk en effectief om dit allemaal bij wet te regelen, vraagt de bewindsvrouw zich af. Het leidt hoogstwaarschijnlijk tot onevenredige administratieve lasten voor zorgprofessionals, terwijl onderwerpen als ervaring, deskundigheid en scholing vaak al een plek hebben in de kwaliteitsregisters van een groot aantal BIG-geregistreerde beroepsgroepen.
 

Meer lerende werking van tuchtrecht

Over het in de BIG opgenomen tuchtrecht merkt Van Ark op dat het goed zou zijn als het tuchtrecht meer gericht zou zijn op het leren en verbeteren door zorgverleners. Dat ziet ze als een aanvulling op het corrigerende effect van het tuchtrecht. Het tuchtrecht moet daarnaast meer toegesneden worden op team- en netwerkverantwoordelijkheden. Als de behandeling van een patiënt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, rijst de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is wanneer het handelen of het nalaten van handelen in strijd is met de professionele standaard.
 
De stuurgroep die zich het afgelopen jaar over een toekomstbestendige Wet BIG heeft gebogen, bestaat uit vertegenwoordigers van Patiëntenfederatie Nederland , BoZ, FGzPt, KNMG en V&VN.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Uw Zorg online Challenge Pharmeon: ‘Ga niet bevreesd om met online zorg en verleid patiënten het te gebruiken’

4 mrt om 12:42 uurtimer6 min
Het jaarlijkse inspiratie- en netwerkevent over online zorg van Pharmeon dat op 3 maart plaatsvond en…
Lees verder »

Uw Zorg online Challenge op 3 maart van Pharmeon: online gefaciliteerd door MedischOndernemen

25 feb om 13:00 uurtimer3 min
Pharmeon organiseert op 3 maart 2021 de vierde editie van de Uw Zorg online Challenge, het jaarlijkse inspiratie-…
Lees verder »

Samenwerking Mondzorg Poli’s en Intelly: ‘Maatwerkoplossingen die bij de Mondzorg Poli passen’

24 feb om 08:50 uurtimer5 min
Het netwerk aan Mondzorg Poli’s werkt sinds 2020 samen met Intelly, het alternatief voor factoring. Voordeel van…
Lees verder »

Een op de drie tandartsen kijkt door corona anders naar zzp’ers

17 feb om 10:42 uurtimer4 min
Voor praktijkhouders is het lastig om de ontwikkelingen rond het werken met zzp’ers te vertalen naar hun praktijk…
Lees verder »

VWS zoekt oplossing rechtstreeks declareren mondzorgnota’s Wlz aan zorgkantoren

4 feb om 12:13 uur
Het Ministerie van VWS werkt aan een aanpassing van de regelgeving om het rechtstreeks digitaal declareren aan…
Lees verder »

Gabie Bakker (KNMT) tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Wet toetreding zorgaanbieders moet terug naar de tekentafel’

17 dec 2020 timer7 min
Komend jaar krijgen mondzorgaanbieders te maken met een aantal urgente kwesties in het gezondheidsrecht, zoals het…
Lees verder »

Lannet Dental ontzorgt tandartspraktijken: Praktijkondersteuning op basis van veiligheid, goede documentatie en continuïteit

17 dec 2020 timer3 min
Lannet Dental begeleidt de automatisering van tandartspraktijken. IT-engineers René Sneijders en Richard…
Lees verder »

Specialisten VvAA: ‘Voor zzp’ers wordt het steeds lastiger langer in één praktijk te werken’

16 dec 2020 timer5 min
Wanneer is iemand een zzp’er? Hoe staat het met de zzp’er in de mondzorg? Erik van Dam en Ferdy de Wijs van VvAA…
Lees verder »