Bij Prinsjesdag 2023: tien fiscale adviezen voor het komende jaar

donderdag 7 september 2023
timer 5 min

Voor zorgondernemers organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet.

Prinsjesdag is altijd een goed moment om vooruit te kijken. In dit artikel blikken wij graag vooruit op het Belastingplan 2024. Dit plan is nog afhankelijk van de besluitvorming in het demissionair kabinet en de goedkeuring door de Tweede Kamer. In de Voorjaarsnota is al een aantal maatregelen bekend gemaakt en ook in de media is het plan al deels gepubliceerd. Hieronder geven Jelle Meijer en Harro de Haan, adviseurs bij Branchegroep Zorg van Visser & Visser, alvast tien belastingtips. 

Een deel van de maatregelen uit de Voorjaarsnota zullen we terugzien in het Belastingplan 2024 en een deel wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Door tijdig gebruik te maken van de tips in dit artikel kunt u nu al op de maatregelen anticiperen en belastingvoordeel behalen. 


Speciaal voor ondernemers in de zorg organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet. Meld u nu aan!


1.    De bedrijfsopvolgingsregeling zal met ingang van 2024 worden aangescherpt en op enkele punten worden versoepeld. De bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling om uw praktijk op een fiscaal vriendelijke wijze over te dragen, bijvoorbeeld in familieverband. De verwachting is dat de waarde van de praktijk tot en met 1,5 miljoen voor 100% is vrijgesteld en daarboven voor 70%. Dit was circa 1,2 miljoen en daarboven 83%.
Tip: Neem als u het voornemen heeft om uw praktijk fiscaal vriendelijk over te dragen contact met ons op over de mogelijkheden en om geen voordelen onbenut te laten. Niet alleen de hoogte van de vrijstelling zal veranderen, maar o.a. ook de regelgeving rondom verhuurd onroerend goed.

2.    Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt op dit moment belast tegen 26,9%. Met ingang van 2024 komen er twee tariefschijven in box 2. Inkomen tot € 67.000 (voor fiscaal partners € 134.000) wordt dan belast tegen 24,5% en het meerdere tegen 31%. 
Tip: Stel een dividenduitkering uit tot 1 januari 2024 om gebruik te maken van het verlaagde tarief. Of haal het moment van een grote dividenduitkering of verkoop van aandelen naar voren, zodat daarvoor het tarief van 2023 kan worden benut.

3.    Met ingang van 2023 wordt een schuld die een aandeelhouder bij de eigen BV heeft, voor het deel boven € 700.000, als inkomen uit aanmerkelijk belang gerekend (box 2). Dit geldt niet voor kwalificerende eigenwoningschulden.
Tip: Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verstrekte hypothecaire geldlening vanuit uw BV aan uw kind. Neem contact met ons op om te bepalen wat u het beste kunt doen met de schuldpositie bij uw BV om belastingheffing zoveel mogelijk te beperken.

4.    Het vaststellen van een gebruikelijk loon van de praktijkhouder/eigenaar blijft een aandachtspunt in 2023 en 2024. Met ingang van 2023 zijn namelijk de regels rondom het vaststellen van een gebruikelijk loon verscherpt. 
Tip: Stem de hoogte van uw gebruikelijk loon met ons af om correcties door de Belastingdienst naderhand te voorkomen.

5.    Met ingang van 2024 wordt het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd. Ook het plafond van het maximale investeringsbedrag zal worden verlaagd.
Tip: Indien u voornemens bent te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. En overweeg om deze investering nog in 2023 te laten plaatsvinden als dit ervoor zorgt dat u recht heeft op meer energie-investeringsaftrek.
 
6.    De zelfstandigenaftrek neemt met ingang van 2024 af tot € 3.750.
Tip: Overweeg of u belasting kunt besparen door uw eenmanszaak, VOF of maatschap in te brengen in een BV-structuur. En mocht dit al voordelig blijken te zijn in 2023, laat dan voor 1 oktober 2023 een intentieverklaring registreren bij de Belastingdienst. Daarmee kunt u uw eenmanszaak, VOF of maatschap met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 inbrengen in een BV-structuur.

7.    De onbelaste reiskostenvergoeding wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,22 per kilometer. 
Tip: De reiskosten van uw werknemers nemen toe. Benut daarom de mogelijkheid om deze kosten onbelast te vergoeden.

8.    Vanwege de inflatie is de (belasting)vrije ruimte binnen de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom in 2023. Met ingang van 2024 vervalt de tijdelijke verhoging.
Tip: Laat geen (belasting)vrije ruimte onbenut in 2023. Haal eventueel een personeelsbeloning naar voren om optimaal gebruik te maken van de vrije (onbelaste) ruimte. Of zorg dat u in 2023 alvast de kosten maakt ten aanzien van de externe nieuwjaarsborrel.

9.    Het belastingtarief in box 3 (vermogen) wordt in 2024 met 1%-punt verhoogd tot 33%. Daarnaast zal de aangekondigde heffing op basis van werkelijk rendement waarschijnlijk niet voor 2027 worden opgenomen in de wetgeving.
Tip: Is uw werkelijke rendement substantieel lager dat het fictieve inkomen waarover u box-3-belasting verschuldigd bent? Bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten op beleggingen. Of als gevolg van een vakantiewoning die u niet verhuurt. Neem dan contact met ons op om eventueel in bezwaar te gaan.

10.    De jubelton (schenkvrijstelling eigen woning) is in 2023 al verlaagd tot ca. € 29.000. Met ingang van 2024 wordt deze vrijstelling afgeschaft. 
Tip: Als u nog gebruik wilt maken van deze vrijstelling, schenk dan nog in 2023.

Wilt u meer weten? 

Neem contact op met de Branchegroep Zorg van Visser & Visser, via zorg@visser-visser.nl of bel met Jelle Meijer, belastingadviseur (06-82965953) of Harro de Haan, accountant/adviseur (06-10372866). Speciaal voor ondernemers in de zorg organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet. Meld u nu aan!

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Huisarts René van den Berg van praktijk Texelstroom
mic_external_onInterview

Huisarts René van den Berg over het ‘offshore model’: ‘Zo maken we het huisartsenvak weer behapbaar’

19 jul om 12:00 uurtimer6 min

Huisarts René van den Berg introduceerde het zogeheten ‘offshore model’ in zijn huisartsenpraktijk in Den…

Lees verder »
person_outlineBlog

Als de onderbetaling van de praktijkhouder blijft bestaan, verdwijnt de zelfstandige huisarts

4 jul om 16:07 uurtimer4 min

Landelijk is nog slechts 60% van de huisartsen praktijkhoudend, in onze regio nog maar 50%.…

Lees verder »
Kleinbedrijf Index Fysiotherapie Praktijken zonder personeel en praktijken in kleinere woongebieden (dorpen met minder dan 25.000 inwoners) hebben hogere nettomarges dan praktijken met personeel en in grotere woongebieden​​. (Foto: Shutterstock)
flash_onNieuws

Derde Kleinbedrijf Index Fysiotherapie: Praktijken zonder medewerkers en dorpen behalen hoogste nettomarges

27 jun om 17:00 uurtimer4 min

De fysiotherapie zit volgens praktijkeigenaren in een stijgende lijn, zo constateren…

Lees verder »

Van droom naar realiteit – hypotheek op maat voor medici

27 jun om 16:00 uurtimer4 min

Voor medici in opleiding tot specialist biedt Van Lanschot Kempen maatwerkoplossingen voor…

Lees verder »

Succesvol ondernemen in de mondzorg: duurzaamheid voorop!

26 jun om 14:45 uurtimer5 min

De mondzorg in Nederland is uniek in de laagdrempelige toegang tot preventieve zorg. Maar de toegang tot deze…

Lees verder »

Ondernemen vanuit het ‘Platform voor ondernemerschap’

19 jun om 11:30 uurtimer5 min

Als ondernemer ben je altijd in beweging. Om in te spelen op ontwikkelingen en trends in jouw sector. Om gas te…

Lees verder »

Toekomst van het zorgstelsel volgens Guus van Montfort: De zorg is geen koekoeksjong dat de rijksfinanciën opeet

23 mei om 11:30 uurtimer5 min

Oud-huisarts Thieu Heijltjes bespreekt het nieuwe boek van Guus van Montfort ‘De toekomst van…

Lees verder »
all_inclusiveAchtergrondartikel

Open Future-congres: ‘Fysiopraktijk die kosten beheerst, kan keurige marge halen van 15%’

14 feb om 15:00 uurtimer5 min

Bij het congres ‘Redelijke verdiensten - Hoe?’ op 25 januari in Arnhem liet ondernemersadviseur Brigitte Vogels…

Lees verder »