Bij Prinsjesdag 2023: tien fiscale adviezen voor het komende jaar

donderdag 7 september 2023
timer 5 min

Voor zorgondernemers organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet.

Prinsjesdag is altijd een goed moment om vooruit te kijken. In dit artikel blikken wij graag vooruit op het Belastingplan 2024. Dit plan is nog afhankelijk van de besluitvorming in het demissionair kabinet en de goedkeuring door de Tweede Kamer. In de Voorjaarsnota is al een aantal maatregelen bekend gemaakt en ook in de media is het plan al deels gepubliceerd. Hieronder geven Jelle Meijer en Harro de Haan, adviseurs bij Branchegroep Zorg van Visser & Visser, alvast tien belastingtips. 

Een deel van de maatregelen uit de Voorjaarsnota zullen we terugzien in het Belastingplan 2024 en een deel wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Door tijdig gebruik te maken van de tips in dit artikel kunt u nu al op de maatregelen anticiperen en belastingvoordeel behalen. 


Speciaal voor ondernemers in de zorg organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet. Meld u nu aan!


1.    De bedrijfsopvolgingsregeling zal met ingang van 2024 worden aangescherpt en op enkele punten worden versoepeld. De bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling om uw praktijk op een fiscaal vriendelijke wijze over te dragen, bijvoorbeeld in familieverband. De verwachting is dat de waarde van de praktijk tot en met 1,5 miljoen voor 100% is vrijgesteld en daarboven voor 70%. Dit was circa 1,2 miljoen en daarboven 83%.
Tip: Neem als u het voornemen heeft om uw praktijk fiscaal vriendelijk over te dragen contact met ons op over de mogelijkheden en om geen voordelen onbenut te laten. Niet alleen de hoogte van de vrijstelling zal veranderen, maar o.a. ook de regelgeving rondom verhuurd onroerend goed.

2.    Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt op dit moment belast tegen 26,9%. Met ingang van 2024 komen er twee tariefschijven in box 2. Inkomen tot € 67.000 (voor fiscaal partners € 134.000) wordt dan belast tegen 24,5% en het meerdere tegen 31%. 
Tip: Stel een dividenduitkering uit tot 1 januari 2024 om gebruik te maken van het verlaagde tarief. Of haal het moment van een grote dividenduitkering of verkoop van aandelen naar voren, zodat daarvoor het tarief van 2023 kan worden benut.

3.    Met ingang van 2023 wordt een schuld die een aandeelhouder bij de eigen BV heeft, voor het deel boven € 700.000, als inkomen uit aanmerkelijk belang gerekend (box 2). Dit geldt niet voor kwalificerende eigenwoningschulden.
Tip: Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verstrekte hypothecaire geldlening vanuit uw BV aan uw kind. Neem contact met ons op om te bepalen wat u het beste kunt doen met de schuldpositie bij uw BV om belastingheffing zoveel mogelijk te beperken.

4.    Het vaststellen van een gebruikelijk loon van de praktijkhouder/eigenaar blijft een aandachtspunt in 2023 en 2024. Met ingang van 2023 zijn namelijk de regels rondom het vaststellen van een gebruikelijk loon verscherpt. 
Tip: Stem de hoogte van uw gebruikelijk loon met ons af om correcties door de Belastingdienst naderhand te voorkomen.

5.    Met ingang van 2024 wordt het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd. Ook het plafond van het maximale investeringsbedrag zal worden verlaagd.
Tip: Indien u voornemens bent te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden. En overweeg om deze investering nog in 2023 te laten plaatsvinden als dit ervoor zorgt dat u recht heeft op meer energie-investeringsaftrek.
 
6.    De zelfstandigenaftrek neemt met ingang van 2024 af tot € 3.750.
Tip: Overweeg of u belasting kunt besparen door uw eenmanszaak, VOF of maatschap in te brengen in een BV-structuur. En mocht dit al voordelig blijken te zijn in 2023, laat dan voor 1 oktober 2023 een intentieverklaring registreren bij de Belastingdienst. Daarmee kunt u uw eenmanszaak, VOF of maatschap met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 inbrengen in een BV-structuur.

7.    De onbelaste reiskostenvergoeding wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar € 0,22 per kilometer. 
Tip: De reiskosten van uw werknemers nemen toe. Benut daarom de mogelijkheid om deze kosten onbelast te vergoeden.

8.    Vanwege de inflatie is de (belasting)vrije ruimte binnen de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom in 2023. Met ingang van 2024 vervalt de tijdelijke verhoging.
Tip: Laat geen (belasting)vrije ruimte onbenut in 2023. Haal eventueel een personeelsbeloning naar voren om optimaal gebruik te maken van de vrije (onbelaste) ruimte. Of zorg dat u in 2023 alvast de kosten maakt ten aanzien van de externe nieuwjaarsborrel.

9.    Het belastingtarief in box 3 (vermogen) wordt in 2024 met 1%-punt verhoogd tot 33%. Daarnaast zal de aangekondigde heffing op basis van werkelijk rendement waarschijnlijk niet voor 2027 worden opgenomen in de wetgeving.
Tip: Is uw werkelijke rendement substantieel lager dat het fictieve inkomen waarover u box-3-belasting verschuldigd bent? Bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten op beleggingen. Of als gevolg van een vakantiewoning die u niet verhuurt. Neem dan contact met ons op om eventueel in bezwaar te gaan.

10.    De jubelton (schenkvrijstelling eigen woning) is in 2023 al verlaagd tot ca. € 29.000. Met ingang van 2024 wordt deze vrijstelling afgeschaft. 
Tip: Als u nog gebruik wilt maken van deze vrijstelling, schenk dan nog in 2023.

Wilt u meer weten? 

Neem contact op met de Branchegroep Zorg van Visser & Visser, via zorg@visser-visser.nl of bel met Jelle Meijer, belastingadviseur (06-82965953) of Harro de Haan, accountant/adviseur (06-10372866). Speciaal voor ondernemers in de zorg organiseert Visser & Visser op vrijdag 29 september een webinar over de financiële plannen van het demissionaire kabinet. Meld u nu aan!

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

all_inclusiveAchtergrondartikel

Open Future-congres: ‘Fysiopraktijk die kosten beheerst, kan keurige marge halen van 15%’

14 feb om 15:00 uurtimer5 min

Bij het congres ‘Redelijke verdiensten - Hoe?’ op 25 januari in Arnhem liet ondernemersadviseur Brigitte Vogels…

Lees verder »

Belangrijke belastingaftrekposten voor medisch specialisten

14 feb om 15:00 uur

Als medisch specialist wilt u zich vooral kunnen richten op het verlenen van zorg aan uw patiënten, zonder u…

Lees verder »
Jan Henk Nawijn (Foto: De Lieve Tandarts)
person_outlineBlog

De angst voor de tandarts én de onvoorspelbare rekening: Kerkratten en Baligangers

5 feb om 12:45 uurtimer4 min

Met De Lieve Tandarts proberen we drempels weg te nemen waardoor mensen niet meer naar de tandarts gaan.…

Lees verder »
Harry Geurkink - foto Claudia Kamergorodski
mic_external_onInterview

Harry Geurkink over fysiocongres: ‘Redelijke verdiensten, maar hoe?’: ‘Schreeuwen en strijd helpen niet’

22 jan om 10:45 uurtimer5 min

Fysiotherapeut Harry Geurkink is oprichter van Romei Therapie & Training in Zevenaar en…

Lees verder »
Zorgverzekering eigen risico medicatiekosten
person_outlineBlog

Stop met het eigen risico

12 jan om 12:45 uurtimer4 min
'In januari is mijn eigen risico ieder jaar al op, sinds ik Pradaxa gebruik. Als drager van de erfelijke ‘Factor V…
Lees verder »

Bent u zorgondernemer? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in belastingen en wet- en regelgeving voor 2024

12 jan om 12:37 uur

Een nieuw jaar brengt vaak veranderingen met zich mee, en dat geldt ook voor 2024. Voor u als zorgondernemer…

Lees verder »
person_outlineBlog

Veel boosheid in de fysiotherapie: Schreeuw, huil en schrijf met vette letters…

9 jan om 15:30 uurtimer5 min

Vlak voor Kerst kreeg ik de nieuwsbrief van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie in de mail met de titel: ‘Nog…

Lees verder »
Rob Kuypers en enkele teamleden
all_inclusiveAchtergrondartikel

Tandarts Rob Kuypers en adviseur Mascha van Wermeskerken: 'Kuypers Mondzorg is klaar voor de toekomst'

20 dec 2023 timer5 min

Rob Kuypers, eigenaar van Kuypers Mondzorg, runde ruim dertig jaar een bloeiende tandartspraktijk binnen een…

Lees verder »