Fysio Paul van Dongen (De Nije Veste): 'Samenwerking staat of valt met financiering'

woensdag 20 oktober 2021
timer 4 min
Op de voorpagina van de website staat ‘Turbo’, een hilarisch schilderij van een razendsnel fietsende oudere dame met steunkousen van Marius van Dokkum. Fysiotherapie De Nije Veste is namelijk niet alleen laagdrempelig en klantgericht, maar heeft ook gevoel voor humor, zegt fysiotherapeut Paul van Dongen. Leefstijlbegeleiding, hartrevalidatie en valpreventie zijn enkele van de thema’s waar de praktijk actief samenwerking op zoekt.

Paul van Dongen is een van de vier praktijkhouders bij Fysiotherapie De Nije Veste in Nijkerk. De praktijk is sinds tien jaar gevestigd in het gelijknamige multidisciplinaire gezondheidscentrum. ‘Wij zijn een middelgrote praktijk met een team van 16 fysiotherapeuten en hebben vrijwel alle specialismen in huis. Zelf zie ik vooral ouderen, de neurologische patiënt en de patiënten met hart- en vaatziekten. We willen klantvriendelijk zijn, laagdrempelig, betrouwbaar en werken vanuit een persoonlijke benadering. Onze belofte: gastvrije, persoonsgerichte zorg.’

Productfinanciering

Preventie, groei, innovatie en samenwerking zijn voor de praktijk belangrijke uitgangspunten, vertelt Van Dongen. ‘We willen innovatief zijn en zoeken naar vernieuwingen in de praktijk. In onze ogen is het huidige financieringsmodel van de fysiotherapie onhoudbaar. We denken dat betaling per verrichting achterhaald is en pleiten voor productfinanciering.’ De praktijk laat zich hierin bijstaan door Zorg1, dat met zorgverzekeraars productafspraken maakt over onder meer lage rug-, nek- en schouderklachten. ‘Die beslaan een substantieel deel van alle klachten die we in onze praktijk zien. We krijgen dan een totaalbedrag voor het volledige behandeltraject, waaraan we zelf inhoud kunnen geven.’

Leefstijlbegeleiding

Samenwerking is bij uitstek van belang met het oog op de veranderende demografie, schetst Van Dongen. ‘Mensen worden ouder en leven langer, met en zonder chronische aandoeningen. De hulpvragen waar de fysiotherapeut mee te maken krijgt worden complexer en diverser. Daarvoor is een multidisciplinaire aanpak nodig. Een voorbeeld  is leefstijlbegeleiding, waar naast bewegen ook voeding, therapietrouw en zelfredzaamheid onderdeel van zijn. Daarvoor is samenwerking nodig met onder meer de diëtist, de praktijkondersteuner maar ook bijvoorbeeld met het sociaal domein.’

Hartrevalidatie en valpreventie

Een voorbeeld van innovatie is de tweede fase hartrevalidatie die De Nije Veste verzorgt. ‘Veel hartpatiënten doen niet mee met poliklinische hartrevalidatie, omdat de afstand naar het ziekenhuis te groot is. Wij bieden het in de wijk aan, in samenwerking met de cardiologen van ziekenhuizen in de regio. Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar dit mogelijk is.’

‘Op lokaal niveau werkt Fysiotherapie De Nije Veste met verschillende partijen samen’, vervolgt Van Dongen. ‘We maken ons hard voor het onderwerp valpreventie en hebben daarvoor lang bij de gemeente aan de poort gerammeld. Onze poging valpreventie op de politieke agenda te zetten, lijkt te gaan lukken. Daarin kunnen meerdere partijen een rol spelen en daarom zoeken we, behalve de gemeente, ook het sociaal domein en de ouderenbond op.’

‘Voor valpreventie bestaat helaas geen goede financiering. De aanvullende zorgverzekering biedt hiervoor onvoldoende dekking. Knelpunt is ook dat degene die investeert in valpreventie, binnen of buiten de zorg, vaak niet degene is die profiteert van de investering.’

Samen plannen maken

Van Dongen vertelt dat hij zich al zo’n jaar of vier voor het onderwerp inzet. ’Je ziet dat gemeenten en verzekeraars toch vooral beleid maken voor de korte termijn. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en ook over de kosten en baten is al veel bekend. Vanuit het gezondheidscentrum hebben we een beweegprogramma voor valpreventie aangeboden toen daar subsidie voor was. Valpreventie heeft echter meer om het lijf dan bewegen alleen. Ook voeding, oogcontrole, medicijngebruik en ruimtelijke inrichting zijn belangrijke onderdelen. Thuiszorg en huishoudelijke hulp hebben een signaleringsfunctie. Daarom is het zo belangrijk dat al die partijen met elkaar plannen maken. Hopelijk wil de gemeente hiervoor de verantwoordelijkheid op zich nemen.’

Samenwerking binnen De Nije Veste

En hoe ontwikkelt zich de samenwerking binnen het gezondheidscentrum? Is het méér dan een bedrijvencentrum, waarin iedereen zijn ding doet? ‘Tien jaar geleden begonnen we met veel ambitie, waarbij de samenwerking de belangrijkste reden was om ons in dit gebouw te vestigen. We hebben werkgroepen ingericht, waarbij we plannen hebben gemaakt voor onder meer ouderen, jeugd en kwaliteitsontwikkeling. Die samenwerking werd gefinancierd vanuit de geïntegreerde eerstelijnszorggelden (GEZ), maar die gelden worden afgebouwd.’

Regionale ontwikkelingsgelden

Verzekeraars willen alleen nog ontwikkelingsgelden toebedelen aan huisartsenorganisaties in regio’s met minimaal 100.000 inwoners, stelt Van Dongen. ‘De Huisartsengroep Eemland gaat die middelen verdelen, waarbij Nijkerk een soort wijk binnen de regio wordt. Het lot van de multidisciplinaire samenwerking ligt in handen van deze partij. Of de samenwerking tussen de fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten overeind gehouden kan worden, valt te bezien. De GEZ-gelden waren de lijm om de verschillende partijen bij elkaar te houden. Samenwerking staat of valt met financiering.’

Onderzoek naar samenwerking

Vanuit MOVES kreeg Fysiotherapie De Nije Veste ondersteuning bij het ontwikkelen van de positionering. Een student commerciële economie van de Hanzehogeschool Groningen deed onderzoek. Van Dongen: ‘Daarbij was de vraag: welke keuzes moeten gemaakt worden om onze praktijk goed te positioneren binnen de markt van gemeentelijke stakeholders, zoals de gemeente Nijkerk en de thuiszorgorganisaties? Dat heeft een mooi adviesrapport opgeleverd. We zijn een grote praktijk die van alles in huis heeft. Met betrekking tot onze positionering in de wijk vinden we het kiezen van een focus lastig, dat is nog werk in uitvoering. We zijn nog niet zo ver dat we duidelijke keuzes kunnen maken.’

Beste Paul,
Ook wij werken met productfinanciering met Zorg 1. De diverse financieringstromen zijn soms complex vanwege de opzet of en misschien wel vooral in de uitvoering.
Er zou eigenlijk een onafhankelijke partij moeten kijken naar het product wat vruchten afwerpt voor alle partijen Marsverkenner met een redelijke kostprijs en vooral bij een loket en niet bij 4 verschillende die zich om allerlei moverende redenen zich hieraan kunnen ontsluiten.
In de financiering zit niet alleen een een kostendekkende maar er dient ook doorontwikkeld te kunnen worden en daar moeten ook gelden voor vrijgemaakt worden.
Kortom product financiering met de juiste zorg op de juiste plaats maar ook met de juiste timing!
Kortom er moet meer ontschotting plaatsvinden zodat initiatieven als zorg 1 nog meer kans door meer ondersteuning krijgen!!

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Diek Scholten
all_inclusiveAchtergrondartikel

Unicum Huisartsenzorg rolt GLI uit in elf Utrechtse gemeenten: ‘Leefstijlinterventie vergt lokale afstemming’

14 jul om 13:15 uurtimer5 min
Diek Scholten is projectleider voor het programma 'Gecombineerde Leefstijlinterventie' (GLI) bij Unicum Zuidoost…
Lees verder »
Digitale huisartsenpost NEO Huisartsenzorg
flash_onNieuws

Proef met digitale huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer succesvol

29 jun om 11:30 uurtimer2 min

Een proef met een digitale huisartsenpost die de reguliere spoedzorg aanvult bij NEO Huisartsenzorg is volgens…

Lees verder »
Jaap te Velde, coördinator Integrale Ouderenzorg  bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD)
mic_external_onInterview

Integrale Ouderenzorg Drenthe: kernteams succesvol dankzij kleinschaligheid en persoonsgerichte aanpak

12 mei om 12:00 uurtimer4 min
In de zorg en ondersteuning voor ouderen is de scheiding tussen zorg en welzijn aan het verdwijnen. In Drenthe…
Lees verder »

Tandarts Today en Tandzorg op Maat bundelen krachten: ‘Samen excelleren als werkgever’

24 mrt om 15:00 uurtimer5 min
Mondzorgorganisatie Tandarts Today fuseert met Tandzorg op Maat. De directie, bestaande uit Ruben Hoefnagels als…
Lees verder »

Coöperatie Best Dental buy laat leden delen in winst en beleeft groeispurt

10 mrt om 16:30 uurtimer5 min
Best Dental buy is een inkoopcoöperatie voor de mondzorg, gericht op de voordelen van gezamenlijke inkoop van…
Lees verder »

Noord Negentig: Adviseurs voor een financieel gezonde praktijk en goede begeleiding bij samenwerking

23 feb om 10:24 uurtimer4 min
Noord Negentig is een kantoor met accountants, belastingadviseurs en fiscaal juristen. Het bedrijf biedt een breed…
Lees verder »

Samenwerken vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?

3 feb om 13:41 uur
Zorgaanbieders willen meer en efficiënter met elkaar samenwerken. Veel praktijken worden groter en uitgebreid met…
Lees verder »
all_inclusiveAchtergrondartikel

Stappen op weg naar een nieuw medisch centrum: Maak uw praktijk toekomstbestendig

20 jan om 12:00 uurtimer5 min
Al enkele jaren zien we dat veel medici in de eerste lijn ruimtegebrek ondervinden of hiermee te maken krijgen.…
Lees verder »