menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 juli 2019

5 tips voor tandarts-praktijkhouders bij invoering van de WAB

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Hierdoor verandert een aantal zaken voor onder andere de tandarts-praktijkhouder. Vijf tips om rekening mee te houden.
5 tips voor tandarts-praktijkhouders bij invoering van de WAB

1 Houd rekening met de verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling verruimt in 2020 van drie contracten in maximaal twee jaren naar drie contracten in maximaal drie jaren. Deze regel geldt ook voor lopende contracten en ketens, waardoor tandarts-praktijkhouders dit jaar al rekening kunnen houden met de wijzigingen. De KNMT geeft op hun site een voorbeeld.

 

2. Houd bij het verlengen van tijdelijke contracten rekening met het betalen van transitievergoedingen

Door de nieuwe wet hebben werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar, wat op dit moment het geval is. Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract vanaf 1 januari 2020 betaalt de werkgever aan de werknemer transitievergoeding. Bij berekening van transitievergoeding telt ook de werkzame periode voor 1 januari 2020 mee. Tandarts-praktijkhouders kunnen het betalen van de transitievergoeding in overweging nemen bij het al dan niet verlengen van tijdelijke contracten.

 

3. Kijk of nul-urencontracten en min-maxcontracten nodig zijn

Werkgevers moeten werknemers met nul-urencontracten en min-maxcontracten vier dagen van te voren schriftelijk/elektronisch oproepen en per twaalf maanden een aanbod geven voor een vaste urenomvang, waarbij deze contracten vijf procent duurder zijn dan vaste contracten. Verder geldt een verkorte opzegtermijn (hetzelfde als de oproeptermijn) bij nul-urencontracten en is het rechtsvermoeden arbeidsomvang van toepassing op min-maxcontracten.

 

Wanneer een werknemer met een nul-urencontract of min-maxcontract structureel hetzelfde aantal uren werkt, kan de tandarts-praktijkhouder overwegen om een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Hierdoor zijn de strenge regels niet van toepassing en betaalt de tandarts-praktijkhouder bij een vast contract met vaste arbeidsomvang een lage premie.

 

4. Zorg voor voldoende bezetting in 2020 om overwerk te beperken

Bij de invoering van het nieuwe WW-premiestelsel in 2020 wordt de verschuldigde WW-premie afhankelijk van het soort contract. Voor tijdelijke contracten en nul-uren- en min-maxcontracten betaalt de tandarts-praktijkhouder een hoge premie, terwijl voor vaste contracten met een vast arbeidsomvang de premie vijf procent lager ligt.

 

Wanneer parttimers met een vast contract met een vaste arbeidsomvang dertig procent meer werken dan het aantal uren in het contract, betaalt de tandarts-praktijkhouder ook een hoge premie. Spoedgevallendiensten tellen ook mee als extra uren. Het KNMT tipt de tandarts-praktijkhouder om een goede inventarisatie te maken van de benodigde bezetting in 2020 om overwerk, en daarmee het betalen van een hoge premie te voorkomen.

 

5. Neem een tandartsassistent in opleiding (bbl) aan voor extra loonkostenvoordeel

Werknemers die in het kader van een bbl-opleiding werken, zijn in het nieuwe WW-premiestelsel uitgezonderd van de hoge premie die een tandarts-praktijkhouder doorgaans betaalt. Dit houdt in dat de tandarts-praktijkhouder een extra loonkostenvoordeel heeft van circa vijf procent. Hier staan alle aandachtspunten bij het in dienst nemen van een bbl.

 

De KNMT begeleidt haar leden bij het implementeren van de nieuwe wet door middel van een webseminar of workshops. Meer informatie vindt u hier.


Bron: KNMT, Wet arbeidsmarkt in balans; 5 tips om alvast rekening mee te houden

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal