menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
20 juni 2019

70 Procent chronische patiënten positief over zorg op afstand

E-health gaat een steeds actievere rol spelen in het zorgproces, zo ook zorg op afstand. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand, zo blijkt uit het onderzoek, 'Komt een patiënt niet meer bij de dokter...' van ABN AMRO. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van persoonsgegevens in een betrouwbare online omgeving, het doorgeven van de status van de gezondheid aan het ziekenhuis of beeldbellen met een medisch specialist.
70 Procent chronische patiënten positief over zorg op afstand

Patiënten met een chronische aandoening ontvangen poliklinische zorg en komen daardoor meerdere keren per jaar op een vast moment in het ziekenhuis. Voor deze groep patiënten kan meer zorg op afstand geleverd worden. ABN AMRO deed hierover onderzoek onder 1228 patiënten, die tussen de één en tien keer per jaar naar het ziekenhuis gaan en waarvan wordt aangenomen dat het gaat om patiënten met een chronische aandoening.

 

Zorg op afstand noodzakelijk

Het introduceren van zorg op afstand is volgens ABN AMRO noodzakelijk voor de zorgsector, doordat het personeelstekort flink oploopt. Het tekort loopt tot 2022 op naar 80.000 tot 100.000 medewerkers, terwijl door vergrijzing het aantal patiënten stijgt. Verschillende ziekenhuizen hebben tijdelijke opnamestops aangekondigd of het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld. Ziekenhuizen zetten wel stappen om zorg op afstand te verlenen, maar deze verandering verloopt niet snel.    


Verandering verloopt traag

Het rapport noemt vier oorzaken van het trage tempo van de verandering:

  • Om zorg op afstand te realiseren is samenwerking tussen verschillende zorgverleners essentieel, bijvoorbeeld tussen het ziekenhuis, de huisarts, thuiszorgorganisaties en de wijkverpleging. Deze samenwerkverbanden zijn er nog niet en kosten veel tijd om op te zetten.
  • De financiering van de zorg komt op dit moment uit verschillende budgetten voor het ziekenhuis, de huisarts en de thuiszorg. Voor een betere samenwerking is een algemeen en overkoepelend budget nodig.
  • Medisch specialisten hebben de angst dat ze de grip op het medische proces verliezen, terwijl ze wel verantwoordelijk blijven.
  • Het zorgpersoneel denkt dat de patiënt nog niet klaar is om zorg op afstand te ontvangen. Maar gezien het gebruik van digitale toepassingen veronderstelden de onderzoekers dat de patiënt hier wel degelijk klaar voor is. Dat blijkt ook uit dit onderzoek, stellen de auteurs.


Chronische patiënten positief over zorg op afstand

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de chronische patiënten positief is over zorg op afstand. Daarvoor moet deze zorg wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de privacy gewaarborgd zijn, moet e-health makkelijk en goed thuis uitvoerbaar zijn, moet op elk gewenst moment contact kunnen worden opgenomen met een zorgverlener. Bovendien dient een telefonische helpdesk aanwezig te zijn, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast geven patiënten aan dat zij het belangrijk vinden dat zij kunnen bepalen wanneer zij zorg ontvangen en dat e-health tijdsbesparing oplevert.

 

Voordelen zorg op afstand

Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO en een van de auteurs van het rapport, schetst de voordelen van de zorg op afstand. Zo stelt zij dat het ziekenhuis minder personeel nodig heeft om dezelfde of betere zorg te bieden. Daarnaast zijn minder spoedopnames nodig, omdat de gezondheid van patiënten continu wordt gemonitord en er vroeg kan worden ingegrepen. Verder verbetert zorg op afstand de kwaliteit van leven bij patiënten en bespaart het tijd, is de belasting voor naasten minder en krijgen de patiënten meer controle.

 

Bron: ABN AMRO, 'Komt een patiënt niet meer bij de dokter...'

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal