menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 mei 2019

Bijna helft van bevolking geeft toestemming delen medische gegevens

Uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland toestemming geeft om medische gegevens via Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen. 5 procent van de bevolking weigerde vanwege bezorgdheid over privacy schending en gebrekkige beveiliging van gegevens.
Bijna helft van bevolking geeft toestemming delen medische gegevens

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) bestaat sinds 2012 en is een online netwerk waar zorgverleners zoals huisartsen en specialisten medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers kunnen uitwisselen, na toestemming van een patiënt. Ongeveer 80 procent van de bevolking is bekend met het LSP. Daarbij zijn vrouwen, ouderen, hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond beter bekend met het LSP dan mannen, jongeren, laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse achtergrond.

 

Bijna helft geeft toestemming

Van de ongeveer 80 procent van de bevolking die bekend is met het LSP, geeft de meerderheid aan toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens. 14 procent geeft geen toestemming en een kwart weet het niet of wil het niet zeggen. Vrouwen (64 procent) stemden vaker in met het delen van gegevens dan mannen (55 procent) en ouderen (72 procent) vaker dan jongeren (49 procent). Verder blijkt dat laagopgeleiden (65 procent) vaker toestemming geven dan hoogopgeleiden (54 procent) en volwassenen met een Nederlandse achtergrond (61 procent) vaker dan volwassen met een niet-westerse achtergrond (49 procent). Omgerekend geeft bijna de helft van de volwassen bevolking toestemming voor het delen van medische gegevens via het LSP.

 

 

5 procent weigert toestemming

Van de volwassenen die geen toestemming hebben verleend (40 procent), geeft 76 procent aan nooit om toestemming gevraagd te zijn en 24 procent dit te hebben geweigerd. Van de mensen die geen toestemming hebben verleend, geeft 58 procent aan geen bezwaar te hebben tegen het delen van de gegevens. 14 procent heeft wel bezwaren en 28 procent weet het niet of wil dit niet zeggen. Omgerekend weigerde 5 procent van de volwassen bevolking medische gegevens te delen.

 

 

Zorgen privacy, gebrekkige beveiliging en inzage onbevoegden

De belangrijkste redenen voor weigeraars zijn de zorgen over privacy en gebrekkige beveiliging. Daarnaast hebben ze angst voor misbreuk van de gegevens door zorgverleners of externe partijen. Van de volwassenen die wel toestemming geven voor het delen van medische gegevens geeft 70 procent aan bezorgd te zijn dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier. Ze maken zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeren van (aanvullende) verzekeringen, privacy schendingen en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten.

 

Bron: CBS, Helft geeft toestemming delen medische gegevens

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen