menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 juli 2020

Charlotte van den Wall Bake: ‘Trotseer de toekomst met een wendbaar team’

Hoe kun je als praktijk overleven in deze tijd van veranderingen? Charlotte van den Wall Bake stelde de vraag bij de deelsessie tijdens de online Dag van de Praktijkhouder (27 juni 2020). ‘We bevinden ons in een revolutionair tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken. Hoe kan je hier als medische praktijk op inspelen?’
Charlotte van den Wall Bake: ‘Trotseer de toekomst met een wendbaar team’ Samenhang tussen verantwoordelijkheid en veiligheid. Afbeelding: Charlotte van den Wall Bake

Als praktijken er in slagen het team wendbaar te maken, kunnen ze de toekomst beter aan, betoogt Charlotte van den Wall Bake, tijdens haar sessie tijdens de online Dag voor Praktijkhouders. 135 deelnemers kijken mee met deze presentatie. 

 

'Voorwaarde is dan wel dat praktijkhouders de klassieke valkuilen bij veranderingen vermijden. Valkuilen als te veel controle over medewerkers willen houden, te weinig vertrouwen hebben in het team, en eigenlijk hetzelfde willen blijven doen. Valkuilen zijn ook: te veel voor de troepen uitlopen en niet goed over de beoogde veranderingen communiceren.'

 

Lees ook: Online Dag van de Praktijkhouder: ‘Duurzaamheid, wendbaarheid en doelgerichtheid worden essentieel’ 

 

‘Wees je bewust dat je sneller schakelt dan je team. Neem ze mee, vertraag en communiceer.’ Ook dient de praktijkhouder leren om te gaan met weerstanden. ‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Leg uit wat de urgentie is om te veranderen: wat is de betekenis voor het team en voor individuele teamleden (”What is in it for me?”)’

 

Veerkracht

Een praktijk overleeft alleen als deze inspeelt in de veranderingen in de omgeving, betoogt Charlotte. ‘Om het team mee krijgen zijn er kortom investeringen nodig in de veerkracht en weerbaarheid, vertrouwen en psychologische veiligheid.’ Veerkracht in het team ontwikkel je door aandacht te besteden aan:

 • Werk-privé balans medewerker in het oog te houden,
 • Een gezonde levensstijl,
 • Inzicht in energievreters en energiegevers,
 • Feedback,
 • Toon oprechte belangstelling,
 • Betekenisvol werk te verrichten. 

Weerbaarheid

De weerbaarheid van een team kan worden gestimuleerd door:

 • Het goede voorbeeld te geven (‘Afstand nemen na het werk is goed’);
 • Complimenten en waardering uit te spreken;
 • Plezier in het werk en op de werkvloer aan te moedigen;
 • Vertrouwen geven dat fouten maken mag. 

Vertrouwen en veiligheid

Belangrijke voorwaarden om tot een wendbaar team te komen zijn dan ook vertrouwen en veiligheid. Competente leiders zijn nodig in een medische praktijk, zij communiceren vanuit zekerheid, worden daardoor als deskundig gezien en dat geeft medewerkers vertrouwen. Een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen is Integriteit.

Om psychologische veiligheid te kunnen ervaren moet een praktijk gericht zijn op: 

 • Inclusie: iedereen hoort erbij, medewerkers voelen zich thuis;
 • Leren: je kunt je mening geven, gemaakte fouten worden besproken;
 • Leveren: het team is gericht op inzet, betrokkenheid, presteren;
 • Uitdagen: medewerkers mogen nieuwe ideeën naar voren brengen;
 • Positiviteit: iedereen mag actief bijdragen aan een positief klimaat. 

‘Weet wat er speelt’

Deze kenmerken in de cultuur van een praktijk hangen samen. ‘Als je fouten mag maken, vergroot dat de psychologische veiligheid. Als er geen inclusie bestaat, als er geen leermogelijkheid is, voelen mensen zich niet veilig. Als er geen plicht is om te leveren ontstaat een cultuur van “laat maar waaien”.’ ‘Praktijkhouders en leidinggevenden kunnen gericht investeren in de psychologische wendbaarheid. Kijk steeds naar wat er speelt bij je medewerkers, vraag ook wat ze vinden, voelen en ervaren. Maak ze proactief. Laat ze ideeën aanleveren, sta open voor suggesties.’

 

‘Kijk, betrek, sta open en vernieuw’

Charlotte van den Wall Bake vat de stappen samen als: ‘Kijk, betrek, sta open en vernieuw’. ‘Vergelijk het met een slang die vervelt om te groeien. Er is een verandering van tijdperk, zoals Jan Rotmans stelt. Als je niet meegaat, dan knap uit je vel. Je moet ieder jaar vervellen, om mee te groeien met nieuwe ontwikkeling.’

 

In het nagesprek benadrukt Charlotte dat elke vernieuwing toegevoegde waarde moet hebben. ‘Let ook op hoe het echt met de medewerkers gaat. Het moet op de eerste plaats leuk en ook boeiend zijn.’ Een van de deelnemers wil bijvooreeld intervisie voor behandelaars introduceren. Ze raadt aan dit als coproductie met het team te doen. 'Betrek steeds je medewerkers, verdeel taken en laat ze meebepalen: hoe willen zij de intervisie opzetten, wie is de facilitator, wie brengt de casus in. Hou steeds voor ogen dat vernieuwing een functie moet hebben.’

 

Lees ook:  Online Dag van de Praktijkhouder: ‘Duurzaamheid, wendbaarheid en doelgerichtheid worden essentieel’  en  Charlotte van den Wall Bake, 'De toekomst trotseren met een wendbaar team'  (presentatie)


Wilt u ook op de hoogte blijven van Medisch Ondernemen? Schrijf u hier in voor onze  nieuwsbrieven Eerstelijn en Mondzorg.

Diagram over samenhang tussen verantwoordelijkheid en veiligheid. Afbeelding: Charlotte van den Wall Bake
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen